Łacina 1-23

 0    23 flashcards    xxkaiaxx0
print play test yourself
 
Question Answer
Nie należy skazywać za przestępstwo nieobecnego
start learning
Absentem in criminibus damnari non oportet
Przyrost przypada temu co główne
start learning
Accessio cedit principali
Powód idzie za sądem pozwanego
start learning
Actor sequitur forum rei
Czynność pozorna jest nieważna
start learning
Actus simulatus nullius est momenti
Adopcja/ przysposobienie naśladuje naturę
start learning
Adoptio naturam imitatur
Nikt nie może zawrzeć stypulacji w zastępstwie drugiego
start learning
Alteri stipulari nemo potest
Wola testatora może być zmieniana aż do śmierci
start learning
Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem
Należy wysłuchać drugiej strony
start learning
Audiatur et altera pars/ Audi alteram partem
Nie można/ wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie
start learning
Bis de eadem re agere non licet/ Bis de eadem re agi non potest
Siła wyższa jest zdarzeniem, któremu słabość ludzka oprzeć się nie może
start learning
Casus est maior vis cui humana infirmitas resistere non optest
To co jasne nie wymaga interpretacji
start learning
Clara non sunt interpretanda
Nikt nie ponosi kary za myślenie
start learning
Cogitationis poenam nemo patitur
Korzyść musi przypaść temu kto ponosi ryzyko
start learning
Commodum eius esse debet cuius est periculum
Potrącenie jest wzajemnym zaliczeniem długu i wierzytelności. Art. 498 KC
start learning
Compensatio est debiti et crediti inter se contributio
Ten kto się przyznał uważany jest za zasądzonego
start learning
Confessus pro iudicato est
Zawarcie kontraktu jest dobrowolne, ale jego wykonanie przymusowe
start learning
Contractus ab initio voluntatis est, ex post facto necessitatis
Każda umowa jest pojmowana jako obowiązująca tylko w danych, oznaczonych warunkac
start learning
Conventio omnis intellegitur rebus sic stantibus/ Rebus sic stantibus omnis promissio intellegitur
Przestępstwa ulegają wymazaniu przez śmierć sprawcy
start learning
Crimina morte extinguuntur
Termin wzywa za człowieka
start learning
Dies interpelat pro homine
Złego zamiaru nie domniemuje się
start learning
Dolus non praesumitur
Za podstęp zawsze sie odpowiada
start learning
Dolus semper praestatur
Twarde prawo, ale prawo
start learning
Dura lex, sed lex
Ciężar przeprowadzenia dowodu spoczywa na tym kto twierdzi, a nie na tym co zaprzecza
start learning
Ei incumbit probatio qui dicit non qui negat

You must sign in to write a comment