łac. ćw 4- miednica cz.1

 0    27 flashcards    naucze
 
Question
Answer

łuk łonowy
start learning
arcus pubis

miednica większa
start learning
pelvis major

staw krzyżowo biodrowy
start learning
articulatio sacroiliaca

kość krzyżowa
start learning
os sacrum

kresa łódkowata
start learning
Linea arcuata

miednica mniejsza
start learning
pelvis minor

kość miednicza
start learning
os coxae

kąt podłonowy
start learning
angulus subpubicus

otwór zasłonowy
start learning
foramen obturatum

panewka stawowa
start learning
panewka stawowa in Latin
acetabulum

kresa graniczna
start learning
linea terminalis

talerz kości biodrowej
start learning
ala ossis ilii

kość łonowa
start learning
os pubis

gałąź dolna
start learning
ramus inferior

guz kulszowy
start learning
tuber ischiadicum

kość kulszowa
start learning
os ischii

kolec kulszowy
start learning
spina ischiadica

kość guziczna
start learning
os coccygis

otwór miedniczy dolny
start learning
apertura pelvis inferior

grzebień biodrowy
start learning
crista iliaca

podstawa kości krzyżowej
start learning
basis ossis sacri

dół biodrowy
start learning
fossa iliaca

guzek łonowy
start learning
tuberculum pubicum

grzebień łonowy
start learning
crista pubica

wyniosłość biodrowo-łonowa
start learning
eminentia iliopubica

kolec biodrowy
start learning
spina iliaca

grzebień kości łonowej
start learning
pecten ossis pubis


You must sign in to write a comment