KRZEPNIĘCIE 2

 0    25 flashcards    lelum3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Który z leków przeciwkrzepliwych jest bezpośrednim inhibitorem aktywnego czynnika X?
start learning
rywaroksaban
MP
Rywaroksaban
start learning
biodostępność po podaniu doustnym zależy od dawki i dla 10mg wynosi na czczo 80-100%, spożycie pokarmu opóźnia, ale zwiększa wchłanianie, należy unikać u chorych z umiarkowanym lub ciężkim upośledzeniem czynności W oraz u chorych z ciężką niewyd nerek
MP
Który z leków jest bezpośrednim doustnym inhibitorem czynnika Xa
start learning
apiksaban, rywaroksaban
MP
Jaka część przyjętej dawki rywaroksabanu jest wydalana przez nerki?
start learning
ok. 30%
MP
W przypadku niewielkiego krwawienia u chorego z AF przyjmującego dabigatran należy:
start learning
wstrzymać leczenie na 1 dzień
MP
U chorego przyjmującego przewlekle rywaroksaban, u którego wystąpiło ciężkie krwawienie zagrażającą życiu, należy rozważyć zastosowanie
start learning
koncentratu czynników kompleksu protrombiny
MP
Lekiem trombolitycznym bezpośrednio przekształcającym plazminogen w plazminę jest:
start learning
urokinaza
EX 2007j
Najmniejsza liczba krwinek płytkowych, która zapewnia prawidłową hemostazę w czasie zabiegu operacyjnego w jamie brzusznej wynosi:
start learning
70.000 w mm3
EX 2007w, 2007j
Kiedy można wykonać nakłucie lędźwiowe u chorego przewlekle leczonego acenocumarolem?
start learning
po powrocie INR lub czasu protrombinowego do wartości prawidłowych
EX 2007w, 2008w
Do endogennych inhibitorów krzepnięcia należą:
start learning
antytrombina III, kofaktor II heparyny, białko C, białko S
EX 2007w
leków antyagreganty:
start learning
aspirin, clopidogrel, tiklopidyna
EX 2007w
APS to:
start learning
zespół antyfosfolipidowy
EX 2007w
Heparyna działa poprzez:
start learning
antytrombinę III
EX 2007w
W czasie kuracji fibrynolitycznej strptokinazą kontrolujemy:
start learning
czas trombinowy, czas krzepnięcia, poziom fibrynogenu
EX 2007w
Kwas acetylosalicylowy jest jednym z najstarszych leków hamujących agregację płytek. Mechanizm jego działania polega na:
start learning
blokowaniu cyklooksygenazy 1COX-1) występującej w płytkach
EX 2008j
Chorzy przewlekle leczeni doustnymi antykoagulantami (Acenocoumarol, Sintrom, Syncumar) powinni mieć kontrolowany:
start learning
czas protrombinowy
EX 2008j
Małopłytkowość wywołana heparyną - HIT (heparine induced thrombocytopenia):
start learning
występuje 2-3 x częściej po leczeniu HNF niż HDCZ, może być rozp jeżeli liczba płytek zmniejszy się o 50% w stosunku do wartości początkowej, wiąże się z występowaniem u części chorych zakrzepicy w dowolnej części łożyska żylnego lub tętniczego
EX 2011j
W przypadku podejrzenia małopłytkowości immunologicznej wywołanej HNF i spadku poziomu płytek do 15 000 (bez cech krwawienia) należy
start learning
odstawić heparynę i rozpocząć podawanie fondaparinuxu do momentu powrotu poziomu płytek do wartości co najmniej 150 000, a następnie w przypadku wsk do kontynuacji leczenia p/krzepliwego włączyć doustny antykoagulant
EX 2011j
Do wrodzonych skaz naczyniowych zaliczamy:
start learning
chorobę Rendu-Oslera, zespół Ehlers-Danlosa
EX 2011j
Chor von Willebranda
start learning
ch. W najcz wrodz zaburz czynn płyt, czW jest biał znajdu się we krwi krąż-odpow za wiąz płyt do warst podśródbł., najcz. fenot. klin jest typ1, w70% łag lub umiark niedob czW, typ1i3ch. vW charakt ilośc niedobo czynn, typ2jakośc. zmianami biał
EX 2011j
Najczęściej występującą przyczyną trombofilii wrodzonej jest:
start learning
wrodzona oporność czynnika Va (Leiden) na antykoagulacyjne działanie aktywnego białka C (APC - Resistance)
EX 2012w
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania heparyny drobnocząsteczkowej jest:
start learning
czynna gruźlica płuc, zaawansowany nowotwór przewodu pokarmowego, operacja neurochirurgiczna przed 6 dniami, ostre bakteryjne zapalenie wsierdzia
EX 2012w
Do przyczyn nabytej trombofilii nie należy/ą:
start learning
zespół antyfosfolipidowy, zespół nerczycowy, nowotwory mieloproliferacyjne (czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna), HIT - małopłytkowość indukowana heparyną
EX 2012j
Nowym doustnym lekiem przeciwzakrzepowym jest Rywaroksaban, którego istota działania polega na bezpośrednim blokowaniu aktywności:
start learning
czynnika Xa
EX 2012j
Przeciwwskazania do stosowania heparyn drobnocząsteczkowych to:
start learning
uczulenia na lek, ostre zapalenie wsierdzia, czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy
EX 2012j

You must sign in to write a comment