Korespondencja email

 0    27 flashcards    esterapankowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
reply
I received one hundred replies to my question.
start learning
odpowiedz
Otrzymałem sto odpowiedzi na moje pytanie.
reply, respond
start learning
odpowiadać, reagować
reply to an email
start learning
odpowiedzieć na e-mail
subject
You email should contain a subject.
start learning
temat
Twó email powinien zawierać temat.
subject line
start learning
wiersz tematu
reply all
start learning
Odpowiedz wszystkim
bullet points
start learning
wypunktowania
Cc email
start learning
DW email
Bcc email
start learning
UDW e-mail
emoticone
start learning
emoticone
I am writing with regard to
start learning
Piszę w odniesieniu do
I am writing with regard to the job offer...
start learning
Piszę w związku z ofertą pracy...
Please find attached this month's report.
start learning
W załączeniu znajduje się raport z tego miesiąca.
I'm forwarding the email I received from the client.
start learning
Przesyłam wiadomość e-mail, którą otrzymałem od klienta.
Please don't hesitate to contact me if you have any questions or concerns.
start learning
Nie wahaj się skontaktować ze mną, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości.
Move the text
start learning
Przenieś tekst
forwarded
start learning
przekazany
CC means Carbon Copy
start learning
kopia przez kalkę
misunderstood
start learning
niezrozumiany
silence
start learning
cisza
Comfortable with silence
start learning
Wygodne w ciszy
maintain eye contact
start learning
utrzymywać kontakt wzrokowy
We tend to avoid conflict in my culture.
start learning
W mojej kulturze staramy się unikać konfliktów.
We have a tendency to think first and talk later.
start learning
Mamy tendencję do myślenia najpierw i rozmawiania później.
People here have a way of speaking with their hands.
start learning
Ludzie tutaj mają sposób mówienia rękami.
Some people are apt to be offended by that.
start learning
Niektórzy ludzie mogą się tym obrażać.
apt
start learning
trafny

You must sign in to write a comment