kolokwium środowisko

 0    120 flashcards    angelikastephan99
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przybrzeżny
start learning
coastal
rozładowany
start learning
discharged
wybielanie
start learning
bleaching
związki wodne
start learning
water compounds
pozbawiony
start learning
devoid
wodny
start learning
aquatic
szambo
start learning
cesspit
woda z kranu
start learning
tap water
zapalenie opon mózgowych
start learning
meningitis
oszacować, oceniac
start learning
assessing
brud
start learning
filth
wysypisko
start learning
dump
bezkrytycznie
start learning
indiscriminately
subst. zanieczyszczające
start learning
contaminants
kanalizacja
start learning
drain
ścieki
start learning
sewage
oczyszczalnia ścieków
start learning
treatment plant
oczyszczony
start learning
treated
roztrój żołądka
start learning
an upset stomach
skażenie wirusowe
start learning
viral contamination
zagrożenie dla życia
start learning
health hazard
prądy oceaniiczne
start learning
oceanic current
unoszący sie
start learning
floating
ujawnić obecny stan
start learning
reveal the present state of
zanieczyszczenia wszelkiego rodzaju
start learning
all manner of waste
umrzeć z braku światła słonecznego
start learning
die from the lack of sunlight
obecny w środku czystości
start learning
present in cleanic products
pracować na pełnych obrotach
start learning
work at full capacity
wolne od chemikaliów
start learning
free of chemicals
przekroczyć maksymalne wpływy
start learning
exit maximum limits
badać przypadkowo
start learning
investigate accidentally
brac pod uwagę
start learning
take into account
stanowić zagrożenie dla zdrowia
start learning
pose a health hazard
odpady obrzydzające
start learning
scienic filth
zagrożone gatunki
start learning
endangered species
zagrożony wyginięciem
start learning
threatened
natychmiastowy
start learning
immediate
występujący
start learning
occurring
spowodowany
start learning
caused by
nieszczescie
start learning
disaster
gatunki
start learning
species
współczesnych
start learning
contemporaries
ofiary
start learning
victims
dodatek
start learning
extrint
niewielki
start learning
slight
szkoda
start learning
harm
szkodliwy
start learning
harmful
celowo
start learning
deliberately
wymierać
start learning
extinction
żadanie
start learning
demand
uwalnianie
start learning
release
niebezpieczny
start learning
hazardous
chemikalia
start learning
detergents
zagrożenie
start learning
threat
śmieci
start learning
litter
rolnictwo
start learning
agriculture
kopalnia
start learning
mine
szkodniki
start learning
pests
rak
start learning
cancer
substancje odżywcze
start learning
nutrients
zanieczyszczenia
start learning
pollution
węgiel
start learning
coal
nawóz
start learning
fertiliser
recykling
start learning
recycling
nieograniczony
start learning
unlimited
kłusownictwo
start learning
poaching
łowiectwo
start learning
hunting
zakazać
start learning
to ban
żerować
start learning
to prey
robić ciepło
start learning
to cause warm
natychmiastowy
start learning
immediate
siedlisko
start learning
habitat
oceniać
start learning
rate
wprowadzone
start learning
introduced
zmniejszać o połowe
start learning
halve
emisje
start learning
emissions
wada
start learning
drowback
smog
start learning
smog
naruszenia
start learning
breach
zmniejszyc
start learning
decrease
szkodliwy
start learning
noxious
przekonywający
start learning
stringent
zatłoczony
start learning
congestion
zapchany
start learning
choked
wypluwalny
start learning
spewed
silnik
start learning
an engine
ołow
start learning
lead
zawierać
start learning
to contain
paliwo
start learning
fuel
rozwiązać problem
start learning
solve the problem
elektrownia
start learning
power station
cząsteczki
start learning
molecules
zasilany energią elektryczną
start learning
powered by electric engine
ponownie naładować akumulator
start learning
recharge the battery
pomysł ma wiele zalet
start learning
the idea has many advantages
ograniczyć zużycie paliwa
start learning
increase fuel consumption
czystrze spalanie
start learning
claner burning
kosztowne przebudowanie
start learning
expensive redesingning
cyna
start learning
tin
miedź
start learning
copper
cynk
start learning
zinc
siarka
start learning
sulfur
chlor
start learning
chlorine
fosforany
start learning
phosphates
mangan
start learning
manganese
trujące odpady
start learning
poisonous waste
wyciek rozpuszczalnika
start learning
solvent leak
łańcuch pokarmowy
start learning
the food chain
zaopatrzenie w wodę
start learning
water supply
płodozmian
start learning
crop rotation
obornik
start learning
Manure
odporny na pestycydy
start learning
to resist a pesticide
spaliny
start learning
exhausts
gospodarstwo domowe
start learning
household
wietrzenie gleb
start learning
to blow away soil
podmywac glebe
start learning
to wash away soil
zapadnie ziemi
start learning
the Land caves in
osuwanie się ziemi
start learning
the Land subsides
przekopać glebę
start learning
to dig up soil
choroby układu oddechowego
start learning
respiratory diseases

You must sign in to write a comment