kolokwium 2

 0    103 flashcards    mateuszplociennik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Sprawcy
start learning
perpetrators
oszustwo, oszust
start learning
fraud
kradzież tożsamości
start learning
identity theft
cel, wziąć na cel
start learning
target
społeczność
start learning
community
zgłosić
start learning
report
luka w zabezpieczeniach systemu
start learning
backdoor
urządzenie rejestrujące wciskiwane klawisze
start learning
keylogger
uzyskać
start learning
obtain
powazne przestepstwo
start learning
serious crime
zebrany(np dane)
start learning
gathered
stworzyć
start learning
create
zweryfikować
start learning
verify
utrzymać, zachować
start learning
maintain
bezpieczeństwo
start learning
security
zdążyć się, mieć miejsce
start learning
occur
zapobiegać
start learning
prevent
spokój ducha
start learning
peace of mind
cenić wysoko
start learning
value highly
wyłom, naruszenie bezpieczeństwa
start learning
breach
ujawnić
start learning
reveal
uwaga
start learning
attention
nabyć
start learning
purchase
podstęp, oszustwo
start learning
deception
popełnić
start learning
commit
dostęp
start learning
access
przekręt, kant
start learning
scam
podejrzany mail
start learning
suspicious mail
pranie brudnych pieniędzy
start learning
money laundering
usiłować
start learning
attempt
ofiara
start learning
victim
pozew sądowy
start learning
lawsuit
wznosić pozew
start learning
to file
fałszywy
start learning
fake
konto
start learning
account
przekierować
start learning
redirect
wyszukiwarka
start learning
search engine
narzędzie
start learning
tool
bezprawny, nieprowidlowy
start learning
illegitimate
jednocześnie
start learning
simultaneously
wziąć udział
start learning
participate
przekonać
start learning
convince
parodiowac, imitowac
start learning
spoof
powiązać, kojarzyć
start learning
associate
dane
start learning
data
szczegóły
start learning
details
odnosić się
start learning
refers to
powodować
start learning
cause
zyskać, uzyskać
start learning
gain
zdać sobie sprawę
start learning
realize
niezdolny, nie będący w stanie
start learning
incapable of
ażeby
start learning
in order to
towary
start learning
goods
natychmiast
start learning
immediately
szantaż
start learning
blackmail
lapowka, przekupić
start learning
bribe
podpalenie
start learning
arson
przemytnik
start learning
smuggler
dyrektor naczelny
start learning
CEO
różnorodny
start learning
various
wymagać
start learning
require
broń
start learning
weapon
rozwiązać zagadkę
start learning
solve puzzle
brać udział
start learning
participate
sztuczny
start learning
artificial
brutalny
start learning
violent
środowisko
start learning
environment
sztuki walki
start learning
martial arts
angażować, obejmować
start learning
involve
zawartość
start learning
content
przesadny
start learning
exaggerated
śmiertelny
start learning
lethal
zaklęcie
start learning
spell
wiazac się, dotyczy
start learning
involve
podkreślać, uwydatniać
start learning
emphasize
zasoby
start learning
resources
wrogi
start learning
hostile
źródło, pochodzenie
start learning
origin
rys, cecha
start learning
feature
wyzwanie
start learning
challenge
narzędzia
start learning
tools
nieuzbrojony
start learning
unarmed
sprawność motoryczna
start learning
motor skill
obracać się, krążyć
start learning
revolve
zakorzeniony
start learning
rooted
osiągnąć zwycięstwo
start learning
achieve victory
oparty na
start learning
based on
zbiór umiejętności
start learning
skill set
schronienie
start learning
shelter
planszowki
start learning
board games
opracować, rozwinąć
start learning
develop
rozpowszechniony
start learning
widespread
rynek
start learning
market
reklamować
start learning
advertise
zapewnia
start learning
provide
obchodzić się, załatwić
start learning
handle
uaktualniać, informować
start learning
update
zakładka aktualności
start learning
news feed
skorzystać, wykorzystać
start learning
make use
krótki, zwięzły
start learning
brief
założyć (firmę)
start learning
set up
reakcje, opinie
start learning
feedback
skargi
start learning
complaints

You must sign in to write a comment