koło fizjologia 1

 0    35 flashcards    dzida
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
podaj częstotliwość skurczu pojedynczego, tężycowego niezupełnego, zupełnego
start learning
pojedynczy- od 1 do 10s do -1, niezupełny 10 do 25 s do -1, zupełny ponad 25
czym spowodowane jest poprzeczne prążkowanie mięśni
start learning
naprzemiennym ułożeniem odcinków izo i anizotropowych tworzących jednostki strukturalne aparatu kurczliwego-tj. sarkomery.
skurcze mięśni szkieletowych zależą od układu
start learning
somatycznego
w czasie skurczu mięśnia...
start learning
nitki aktyny tworzące prążki izotropowe, wsuwają się pomiędzy nitki miozyny i prążki izotropowe stają się niewidoczne.
w rozkurczu...
start learning
nitki aktyny wysuwają się spomiędzy nitek miozyny i prążki izotropowe ponownie stają się wdoczne.
bodziec podprogowy, co to
start learning
za słaby by spowodować skurcz
progowy
start learning
najsłabszy wywołujący skurcz
bodziec silniejszy od maksymalnego to? co sie wtedy dzieje
start learning
supermaksymalny. Siła skurczu mięśnia nie zwiększa się bo wszytskie komórki są już skurczone w mięśniu maksymalnym.
co tworzy jednostkę motoryczną w mięśniu szkieletowym
start learning
grupa komórek mięśniowych unerwionych przez jedną komórkę nerwową. Jednostki motoryczne mają różną pobudliwość.
skurcz pojedynczy otrzymujemy:
start learning
działając na mięsień szkieletowy pojedynczym bodźcem progowym lub silniejszym.
czas trwania poszczególnych faz skurczu pojedynczego mięśnia łydkowego żaby. Ile trwa cały skurcz
start learning
okres utajonego pobudzenia= 0.01s, okres skurczu= 0.04s rozkurczu= 0.05s. cały skurcz trwa 0.1s.
tężycowy niezupełny:
start learning
jeżeli kolejny bodziec będzie taka,że bodziec będzie dochodził do mięśnia po zakończeniu skurczu a przed zakończeniem rozkurczu. częstoltwiość 10 do 25 s do -1
tężycowy zupełny:
start learning
częstotliwość nie pozwoli na rozkurcz
skurcze mięśni szkieletowych w organizmie przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności są skurczami... U człowieka czętość impulsów dochodzących do mięśni w czasie skurczu wynosi
start learning
tężycowymi zupełnymi, 50 *s do -1.
ile % masy ciała to mięśnie szkieletowe
start learning
ok 50%
skurcz izometryczny-
start learning
jeśli zmienia się napięcie w mięśniu a jego długość zostaje nie zmieniona(nie zostaje wykonana praca mechaniczna. Są wykonywane przez mięśnie utrzymujące postawę ciała.)
sk. auksotoniczne-
start learning
zmienia się zarówno długość jak i napięcie. Skurcze w mięsniach organizmu.
w przypadku mięśni gładkich skurcz progowy będzie
start learning
skurczem maksymalnym
czas utajonego pobudzenia w mięśniu gładkim wynosi
start learning
0.2-2 s
procentowa zawartość aktyny i miozyny w mięśniu szkieletowym i gładkim.
start learning
w szkieletowym aktyna=15% miozyna=35%. W mięśniu gładkim razem aktyny i miozyny jest 10%
co to jest białko regulacyjne? wymień je.
start learning
Decydują o interakcji aktyny z miozyną. Tropomiozyna i troponina.
co to białka zrębu
start learning
białka stabilizujące położenie aktyny i miozyny.
co to kanaliki poprzeczne T (tubule poprzeczne)
start learning
wpuklenia sarkolemmy.
wymień elementy synapsy
start learning
element presynaptyczny(kolbka+błona), szczelina synaptyczna i błona postsynaptyczna.
gdzie znajduje się receptor nikotynowy
start learning
W błonie postsynaptycznej
czym wypełniona jest szczelina synaptyczna
start learning
substancją amorficzną, w której jest esteraza Acetylocholiny odpowiedzialna za rozkładanie acetylocholiny (dzięki niej działanie Ach jest krótkotrwałe). Ach jest rozkładana do choliny i kwasu octowego. Substancje te mogą być wykorzystane do resyntezy Ach.
podczas skurczu mięśnia (czego długość ulega zmianie...)
start learning
Długość filamentów nie ulega zmianie, ale zmienia się długość sarkomeru.
Elementami, które dysponują siłą i nadają ruch mięśniom są
start learning
mostki poprzeczne miozyny
Miofilamenty cienkie są zbudowane z Miofilamenty grube zbudowane są z
start learning
aktyny. a grube z miozyny
skurcz pojedynczy spowodowany jest
start learning
jednorazową depolaryzacją kanalików T. Dochodzi do uwolnienia Ca2+ i mięsień kurczy się.
scharakteryzuj włókna czerwone
start learning
powolne, rozwijają napięcie w długim okresie czasu, mają małą dynamikę. Mają bardzo dobrze rozwinięty system wykorzystania tlenu: duża sieć naczyniowa, duża zawartość mioglobiny, liczne mitochondria, duże zapasy energetyczne i zestawy enzymów oksydacyjnych umożliwiają syntezę ATP.
scharakteryzuj włókna białe
start learning
szybko kurczące się włókna dzięki dużej aktywności ATPazy miofibrylarnej, przystosowane do glikolizy beztlenowej, słabo ukrwione, wykonują krótkotrwałę wysiłki. Łatwo się męczą.
co określa bezwzględną siłę mięśnia
start learning
określa minimalna masa, którą należy obciążyć mięsień, uniemożliwiając jego skracanie się przy działaniu bodźców maksymalnych
Mięśnie wielojednostkowe scharakteryzuj
start learning
są słabo ze sobą połączone, są tam żylakowatości i noradrenalina wpływa na stan napięcia. Nie wykazują one automatyzmu, pobudzenie nie musi się przenosić.
Mięśnie gładkie trzewne (jednostkowe) scharakteryzuj
start learning
są połączone ze sobą i pobudzenie 1 części daje pobudzenie całej warstwy. Są one bardziej wrażliwe na działanie amin katecholowych niż mięśnie wielojednostkowe.

You must sign in to write a comment