Kochamy krope

 0    145 flashcards    michalwrobel2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
podpalenie
start learning
an arson
włamywacz
start learning
a burglar
włamanie
start learning
burglary
kradzież w autobusach, pociągach itp. kieszonkowa kradzież
start learning
pickpocketing
rabunek
start learning
robbery
gwałt
start learning
a rape
kradzież sklepowa
start learning
shoplifting
przekroczenie dozwolonej prędkości
start learning
speeding
wandalizm
start learning
vandalism
Podpalacz
start learning
arsonist
włamywacz
start learning
burglar
porywacz
start learning
kidnapper
bandyta uliczny
start learning
mugger
złodziej, rabuś
start learning
robber
złodziej sklepowy
start learning
shoplifter
złodziej
start learning
thief
wandal
start learning
vandal
sędzia
start learning
judge
prawnik
start learning
lawyer
detektyw' oficer z działu
start learning
police detective
prywatny detektyw
start learning
private detective
ochroniarz
start learning
security guard
strażnik więzienny
start learning
prison guard
sklepowy detektyw
start learning
shop detective
oskarżony / oskarżona
start learning
accused
praca społeczna
start learning
community service
miejsce zbrodni
start learning
crime scene
niewinny
start learning
innocent
ława przysięgłych
start learning
jury
wykroczenie
start learning
offence
nadzór kuratorski / probacja
start learning
probation
proces sądowy
start learning
trial
wyrok
start learning
verdict
ostrzeżenie
start learning
warning
świadek
start learning
witness
uprowadzać
start learning
abduct
prowadzić śledztwo
start learning
investigate
zakazać
start learning
prohibit
wyrok
start learning
sentence
ukraść
start learning
steal
wtargnięcie, naruszenie własności
start learning
trespass
łamać prawo
start learning
break the law
uznać kogoś winnego
start learning
find someone guilty of
składać oskarżenie
start learning
press charges
podniesienia świadomością
start learning
raise awarness
oddać kogoś pod nadzōr kuratorski/wytoczyć proces
start learning
put on probation / trial
być po złej stronie prawa
start learning
be on the wrong side of the law
być po prawej stronie prawa
start learning
be on the right side of the law
w świetle prawa
start learning
in the eyes of the law
wziąć prawo w swoje ręce
start learning
take the law into one's own hands
długie ramię sprawiedliwoșci
start learning
the long arm of the law
do władzy dojšć
start learning
come into power
obniżenia podatków
start learning
cut taxes
wygłosić przemówienie
start learning
give a speech
uchwalić prawo
start learning
pass a law
ubiegać się na stanowisko
start learning
run for a position
zagłosuj na kogoś
start learning
vote for sb
wygrać wybory
start learning
win an election
prawa zwierząt
start learning
animal rights
prawa kobiet
start learning
chyba jakiś żart
kampania
start learning
campaign
prawa dzieci
start learning
children's rights
dyskryminacja
start learning
discrimination
ochrona środowiskowa
start learning
enviromental protection
prawa człowieka
start learning
human rights
rōżnorodnoś ć etniczna
start learning
ethnic diversity
system prawny
start learning
legal system
bieda
start learning
poverty
równości rasowej
start learning
racial equality
terroryzm
start learning
terrorism
zniesienie
start learning
abolition
kara śmierci
start learning
death penalty
równość
start learning
equality
imigracja
start learning
immigration
wzrost liczby ludności
start learning
population growth
system opieki socialnej
start learning
social security
wolność słowa
start learning
freedom of speech
protest
start learning
protest
zapewnienie bezpłatnej edukacji
start learning
provide free education
poddać kwestie do glosowania
start learning
put an isshe to vote
traktować ludzi
start learning
treat people
atom
start learning
atom
przełom
start learning
breakthrough
dowód,świadectwo
start learning
evidence
dowód,świadectwo
start learning
evidence
eksperyment
start learning
experiment
hipoteza
start learning
hypothesis
molekuła
start learning
molecule
cząstka
start learning
particle
ogłosić
start learning
announce
przeprowadzić eksperyment
start learning
conduct an experiment
wynaleźć
start learning
invent
przedstawić dowody
start learning
provide evidence
odkryć dowody
start learning
uncover evidence
publikowanie wyników
start learning
publish findings
cyberprzestępczość
start learning
cybercrime
kradzież osobistych informacji
start learning
indefity theft
nielegalne pobieranie
start learning
illegal downloading
pornografia dziecięca
start learning
child porn
oszustwa karty kredytowej on-line
start learning
online credit card fraud
rozprzestrzeniania wirusów komputerowych
start learning
spreading computer viruses
załączać
start learning
attach
klikniecie na cos
start learning
click on sth
usunąć
start learning
delete
odłączyć
start learning
disconnect
Pobieranie
start learning
download
edytować
start learning
edit
zainstalować
start learning
install
zachować kopię zapasową
start learning
keep a back-up
umieścić film wideo
start learning
post a video clip
opuścić pominąć
start learning
skip
Specjalizujemy się w czymś
start learning
specialise in sth
surfiwać
start learning
surf
dokonać aktualizacji
start learning
update
przesłać
start learning
upload
psuć się
start learning
break down
przeprowadzić eksperyment
start learning
carry out an experiment
wymyśleć coś nowego
start learning
come up with sth
dowiedzieć sth
start learning
find out sth
wybuchać/włączać się/psuć się (np. o jedzeniu)/odbywać się
start learning
go off
spowolnić
start learning
slow down
odrzucać ściszyć
start learning
turn down
Lista kontaktów
start learning
contact list
słuchawka
start learning
handset
zestaw głośnomówiący
start learning
hands free
Zestaw słuchawkowy
start learning
headset
nieodebrane połączenie
start learning
missed call
organizator osobisty
start learning
personal organiser
dzwonek w telefonie
start learning
rightone
Program antywirusowy
start learning
antivirus program
dokument
start learning
document
adres e-mail
start learning
email adress
klawiatura
start learning
keyboard
pendrive
start learning
memory stick
modem
start learning
modem
drukarka
start learning
printer
Kosz w komputerze
start learning
recycle bin
skaner
start learning
scanner
ekran
start learning
screen
wyszukiwarka
start learning
search engine
oprogramowanie
start learning
software
głośniki
start learning
speakers
wieża
start learning
tower
kamerka internetowa
start learning
webcam
strona
start learning
website

You must sign in to write a comment