kartkówka nr 3 (06.03)

 0    29 flashcards    kingaskrzypczak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nie chwytać
start learning
don't get
mieć dużo pracy domowej
start learning
get a lot of homework
wrócić do domu
start learning
get home
iść do szkoły
start learning
get to school
ubierać się
start learning
get dressed
kupić przekąski
start learning
get some snacks
wstawać
start learning
get up
zmęczyć się
start learning
get tired
O której godzinie otwieracie restauracje?
start learning
What time does the restaurant open?
Czy mogę zarezerwować stolik?
start learning
Can I book a table?
Co chciałby pan zamówić?
start learning
What would you like to order?
Coś do picia?
start learning
Any drinks?
Obawiam się, że nie mamy...
start learning
I'm afraid we haven't got...
Czy mogę prosić...
start learning
Can I have...
Chciałbym...
start learning
I'd like...
Czy macie pieczywo czosnkowe?
start learning
Have you got any garlic bread?
Jakie macie lody?
start learning
What kind of ice-cream have you got?
Ile kosztuje espresso?
start learning
How much in an espresso?
Czy mogę prosić o rachunek?
start learning
Can I have the bill, please?
Zamierzamy pójść do kina.
start learning
We're going to the cinema.
Zamierzamy spotkać się w muzeum o godzinie 11.
start learning
We're going to meet at 11 o'clock at the museum.
Zamierzam posprzątać swój pokój w sobotę.
start learning
I'm going to tidy my room on Saturday.
To będzie świetna zabawa.
start learning
It'll be great fun.
To będzie naprawdę nudne.
start learning
It'll be really boring.
To będzie naprawdę relaksujące.
start learning
It's going to be really relaxing.
Nie oczekuję tego.
start learning
I'm not looking forward to it.
Czy możesz przyjść?
start learning
Can you come?
Ty również możesz przyjść.
start learning
You can come too.
Czy chciałbyś przyjść z nami?
start learning
Would you like to come with us?

You must sign in to write a comment