kartkowka 4

 0    32 flashcards    gosiek76
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zapobieganie przestępczości
start learning
crime prevention
odstraszający
start learning
deterrent
zniechęca do przestępstwa
start learning
deterrent to crime
zidentyfikować
start learning
identify
dane dostępowe
start learning
access data
naruszenie prywatności
start learning
invasion of privacy
autorytety
start learning
authorities
Monitorowanie
start learning
monitoring
Informacje o sklepie
start learning
store information
przechowywać informacje
start learning
store the information
tablica rejestracyjna
start learning
number plate
śledzić
start learning
keep track of
śledzenie telefonu komórkowego
start learning
mobile phone tracking
zafascynowany
start learning
fascinated
niezgrabny
start learning
awkward
uspokojony
start learning
relieved
pod wrażeniem
start learning
impressed
trzęsąc się jak liść
start learning
shaking like a leaf
sfrustrowany
start learning
frustrated
sprawiła, że ​​moja kolej żołądka
start learning
made my stomach turn
życzył ziemia połknie mnie
start learning
wished the earth would swallow me up
prezes
start learning
chairman
wzrost / przyrost
start learning
increase
spadek / zmniejszenie
start learning
decrease
wprowadzać
start learning
introduce
zainstalować
start learning
instal
przymocować
start learning
fix
zapobiec
start learning
prevent
dozór / nadzór
start learning
surveillance
szczera, uczciwa osoba
start learning
honest person
dozwolony
start learning
allowed
technologia rozpoznawania tearzy
start learning
face recognition technology

You must sign in to write a comment