Kartkówka 1B

 0    44 flashcards    alicjapieluc
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
poświęcać czas
start learning
volunteet somebody's time
rozpatrywać, rozstrząsać
start learning
to argue
natknąć się na coś
start learning
to come across something
calkowicie
start learning
entirely
zwolennik
start learning
follower
praca przymusowa
start learning
forced labour
zakładać
start learning
found
zbiórka funduszy
start learning
Fundraising
zaangażowac się w coś
start learning
get involved in something
rozdawać coś
start learning
give something out
wzrastać w coś
start learning
to grow into something
ręcznie robiony dywan
start learning
handmade carpet
wywierać ogromny wpływ na
start learning
have a huge impact on
dotyczyć, odnosić się do
start learning
involve
kwestia
start learning
issue
etykieta
start learning
label
nędza
start learning
misery
stos, sterta
start learning
pile
przypiąć komuś [jakąś] etykietę
start learning
pin a label on somebody
wysypisko s
start learning
rubbish dump
ciężko (ranny, chory)
start learning
sevelery
przygarnąć kogoś
start learning
take somebody in
leczyć rany
start learning
treat wounds
żyjący w złych warunkach
start learning
underprivileged
milczący, niemy
start learning
voiceless
dążyć do zrobienia czegoś
start learning
aim to do sth
celebryta
start learning
celebrity
organizacja charytatywna
start learning
charity
kolega z klasy
start learning
classmate
zbierać żywność
start learning
collect food
walczyć o prawa dziecka
start learning
fight for children's rights
pokolenie
start learning
generation
dawca
start learning
giver
robiący wrażenie
start learning
impressive
zawierać
start learning
include
inspirujące
start learning
inspirational
zainspirować kogoś do zrobienia czegoś
start learning
inspire somebody to do something
przez całe życie
start learning
life-long
społeczność lokalna
start learning
local community
opiekować się kimś
start learning
look after somebody
zdobyć pieniądze
start learning
raise money
bezinteresowny
start learning
selfless
bezdomny
start learning
the homeless
obrócić kogoś w coś
start learning
turn somebody into something

You must sign in to write a comment