Kartkówka 02.09.2019

 0    89 flashcards    guest1611380
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przedmioty artystyczne
start learning
arts subjects
biologia
start learning
biology
chemia
start learning
chemistry
podwójna lekcja
start learning
double lesson
języki obce
start learning
foreign languages
geografia
start learning
geography
historia
start learning
history
nauki humanistyczne
start learning
humanities
informatyka
start learning
IT/information technology
matematyka / matma
start learning
mathematics / math
muzyka
start learning
music
WF, wychowanie fizyczne
start learning
PE, physical education
fizyka
start learning
physics
język polski
start learning
Polish
religia
start learning
religious education
przedmioty ścisłe
start learning
science subjects
nauki społeczne
start learning
social sciences
technika
start learning
design and technology
ekonomia
start learning
economic education
nauka o ochronie środowiska
start learning
environmental science
medioznawstwo
start learning
media studies
psychologia sportu
start learning
sports psychology
oszukiwać, ściągać
start learning
cheat
przepisywać, skopiować
start learning
copy
wkuwać
start learning
cram
dyplom
start learning
diploma
egzamin semestralny (na koniec roku)
start learning
end-of-term exam (end of year exam)
arkusz egzaminacyjny
start learning
exam paper
egzamin
start learning
examination
dodatkowe lekcje
start learning
extra lessons
podejsć do egzaminy
start learning
take an exams
oblać
start learning
fail
egzamin końcowy
start learning
final exam
zostać złapanym
start learning
get caught
otrzymać wyniki
start learning
get results
wystawiać oceny
start learning
give marks
składać się na
start learning
go towards
ocena
start learning
grade/mark
uczyć się na pamięć
start learning
memorise
egzamin próbny
start learning
mock/practice exam
ustny
start learning
oral
zdać
start learning
pass
arkusz egzaminacyjny z poprzednich lat
start learning
past paper
praktyczny
start learning
practical
zdawać ponownie
start learning
retake
powtarzać do
start learning
revise for
egzamin kończący naukę w szkole
start learning
school-leaving exam
wysyłać
start learning
send out
podejść do testu
start learning
take a test
test, klasówka
start learning
test
pisemny
start learning
written
brytyjski odpowiednik matury
start learning
A levels
wyniki w nauce
start learning
academic results
nagroda/nagrodzić
start learning
award
licencjat na kierunku humanistycznym
start learning
BA/Bachelor of Arts
magister nauk humanistycznych
start learning
MA/Master of Arts
świadectwo
start learning
certificate
wyróżnienie
start learning
distinction
brytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
start learning
GCSEs
otrzymać stopień naukowy
start learning
get a degree
absolwent/absolwentka studiów
start learning
graduate
ukończyć (studia wyższe)
start learning
graduate from
matura międzynarodowa
start learning
International Baccalaureate
zdać celująco, śpiwająco
start learning
pass with flying colors
z trudem przebrnąć
start learning
scrape through
zdobyć stypendium
start learning
win a scholarship
dręczyć
start learning
bully
praca okresowa
start learning
coursework
podręcznik
start learning
coursebook
program nauczania
start learning
curriculum
wykonać/napisać zadaną pracę
start learning
do / write a assignment
zostać zawieszonym
start learning
get suspended
drugie śniadanie
start learning
pached lunch
wagarować
start learning
play truant
zgłosić kogoś
start learning
report someone
zrobić rok przerwy
start learning
take a gap year
semetr
start learning
term
konsultacje
start learning
tutorial
dobrowolny
start learning
optional
obowiązkowy
start learning
oblicatory
wolna lekcja
start learning
free period
podrabiać
start learning
forge
koza (w szkole)
start learning
detention
czas skupienia uwagi
start learning
concentraction span
obowiązkowy
start learning
compulsory
frekwencja
start learning
attendance
apel
start learning
assemply
absencja
start learning
absenteeism
osoba nieobecna
start learning
absentee

You must sign in to write a comment