kartka 2 połowa

 0    144 flashcards    juliamamcarz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
powódź
start learning
flood
huragan
start learning
a hurricane
osuwisko
start learning
landslide
roztopic sie
start learning
melt
wylac
start learning
overflow
płyta tektoniczna
start learning
tectonic plate
tornado
start learning
tornado
tsunami
start learning
tsunami
tajfun
start learning
typhoon
wybuch wulkanu
start learning
volcanic eruption
rolnictwo
start learning
agriculture
bioróżnorodność
start learning
biodiversity
emisji dwutlenku węgla
start learning
carbon footprint
ekosystem
start learning
ecosystem
endemicznych gatunków
start learning
endemic species
wydzielać
start learning
give off
siedlisko
start learning
habitat
na wolności
start learning
in the wild
bujna roślinność
start learning
lush vegetation
Warstwa ozonowa
start learning
ozone layer
polarna pokrywa lodowa
start learning
polar ice cap
poziom morza
start learning
sea level
dobrze dostosowane do środowiska
start learning
well adapted to the environment
dzika przyroda
start learning
wildlife
alternatywne źródła energii
start learning
alternative energy sources
biopaliwo
start learning
biofuel
ropa naftowa
start learning
oil petroleum
paliwa kopalne
start learning
fossil fuels
szczelinowanie
start learning
fracking
energia geotermalna
start learning
geothermal energy
elektrownia wodna
start learning
hydroelectric power plant
elektrownie wodne
start learning
hydroelectricity
metan
start learning
methane
gazu ziemnego
start learning
natural gas
energia jądrowa
start learning
nuclear energy
rafinerii ropy naftowej
start learning
oil refinery
zbiornikowiec
start learning
oil tanker
benzyna
start learning
petrol
energia odnawialna
start learning
renawable energy
wodorost
start learning
seaweed
gaz łupkowy
start learning
shale gas
Ogniwo słoneczne
start learning
solar cell
zrównoważony / zielonej energii
start learning
sustainable/green energy
benzyna bezołowiowa
start learning
unleaded petrol
Farma wiatrowa
start learning
wind farm
energii wiatrowej
start learning
wind power
Turbina wiatrowa
start learning
wind turbine
kwaśny deszcz
start learning
acid rain
zanieczyszczenie powietrza
start learning
air pollution
wymierać
start learning
become extinct
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
zmiana klimatu
start learning
climate change
leśnictwo komercyjne
start learning
commercial forestry
konsumpcyjny styl życia
start learning
consumerist lifestyle
zanieczyścić
start learning
contaminate
wycinanie lasów
start learning
deforestation
degradacja
start learning
degradation
Pojemniki jednorazowe
start learning
disposable containers
emisja
start learning
emission
zagrożonych gatunków
start learning
endangered species
Klęska ekologiczna
start learning
environmental disaster
Spaliny
start learning
exhaust fumes
wymieranie
start learning
extinction
scinac drzewa
start learning
fell trees
globalne ocieplenie
start learning
global warming
efekt cieplarniany
start learning
greenhouse effect
gazy cieplarniane
start learning
greenhouse gases
szkodliwy dla środowiska
start learning
harmful to the environment
mieć negatywny wpływ
start learning
have a negative impact
polowanie
start learning
hunt
szkody nie do naprawienia
start learning
irreparable damage
wysypisko śmieci
start learning
landfill
wycinac lasy deszczowe
start learning
log rainforests
topnienie lodowców
start learning
melting of glaciers
wyciek oleju
start learning
oil spill
przeludnienie
start learning
overpopulation
zanieczyszczenie
start learning
pollution
erozja gleby
start learning
soil erosion
zagrozenie
start learning
threat
odpady
start learning
waste
marnować zasobów naturalnych
start learning
waste natural resources
biodegradowalny
start learning
biodegradable
poddać ścisłej kontroli
start learning
bring under stricter control
emisji dwutlenku węgla
start learning
carbon neutral
oszczędzać wodę i energię
start learning
conserve water and energy
zużywają mniej
start learning
consume less
ścieżki rowerowe
start learning
cycle lane
ścieżka rowerowa
start learning
cycle path
pozbyć się czegoś
start learning
do away with sth
przyjazny dla srodowiska
start learning
eco fiendly
działacz ekologiczny
start learning
ecological activist
energooszczędne oświetlenie
start learning
energy-saving lighting
trwałość środowiska
start learning
environmental sustainability
generują mniej zanieczyszczeń
start learning
generate less pollution
produkty ekologiczne
start learning
green products
lokalnie uprawianych żywności
start learning
locally grown food
niższe zmniejsz
start learning
lower reduce
zminimalizowanie własnego wpływu na środowisko
start learning
minimise one's impact on the environment
żywność ekologiczna
start learning
organic food
eliminowac stopniowo
start learning
phase out
sadzenia drzew
start learning
plant trees
recykling
start learning
recycle
recycling
start learning
recycling
przywrócenia równowagi naturalnej
start learning
redress the natural balance
zmniejszenie zatorów
start learning
reduce traffic congestion
sortowania śmieci
start learning
sort rubbish
korzystania z transportu publicznego
start learning
use public transport
Rezerwat przyrody
start learning
wildlife reserve
Asteroida / planetoida
start learning
asteroid/planetoid
czarna dziura
start learning
black hole
kometa
start learning
comet
konstelacja
start learning
constellation
kurz, pył
start learning
dust
równonoc
start learning
equinox
galaktyka
start learning
galaxy
przyplyw odplyw
start learning
high/low tide
rok świetlny
start learning
light year
zaćmienie Księżyca
start learning
lunar solar eclipse
deszcz meteorów
start learning
meteor shower
meteoryt
start learning
meteorite
mgławica
start learning
nebula
orbita
start learning
orbit
orbita, obieg, okrążać
start learning
orbit
fazy księżyca
start learning
phases of the moon
pulsar
start learning
pulsar
czerwony olbrzym
start learning
red giant
obracać
start learning
rotate
strzelanie \ spadająca gwiazda
start learning
shooting\ falling star
przesilenie dnia z nocą
start learning
solstice
Supernowa
start learning
supernova
biały karzeł
start learning
white dwarf
w linii prostej
start learning
as the crow flies
czuję się jak ryba wyjęta z wody
start learning
feel like fish out of water
on nie skrzywdziłby muchy
start learning
he wouldn't hurt a fly
wyglądają jak coś wniesionego kota
start learning
look like something the cat brought in
nie ma miejsca, by zamachnąć się kotem
start learning
theres no room to swing a cat
radzic sobie ze stresem
start learning
manage stress
ból
start learning
ache
trądzik
start learning
acne
wbrew przepisom
start learning
against the rules
obowiązek zrobienia czegoś
start learning
obliged to do sth
przyczyna / powód
start learning
cause
radzić sobie
start learning
cope
bezpośrednio
start learning
directly

You must sign in to write a comment