Karolina klasa 6 unit 1

 0    108 flashcards    karolina.ch893
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zgadzać się
start learning
to agree
na początku
start learning
at the beginning
dudy
start learning
bagpipes
stolica
start learning
capital
rozmawiać
start learning
chat
sprawdzać bilety
start learning
Check tickets
szef kuchni
start learning
a chef
chemikalia
start learning
chemicals
popularny
start learning
common
kucharz/kucharka
start learning
a cook
liczyć pieniądze
start learning
count money
klient
start learning
a customer
różnica
start learning
difference
nie zgadzać się
start learning
to disagree
nurkować
start learning
to dive
zarabiać mnóstwo pieniędzy
start learning
earn a lot of money
kończyć
start learning
end up
lubić
start learning
enjoy
mandat
start learning
fine
rybak
start learning
a fisherman
inspektor odpadów
start learning
garbage detective
dawać pacjentom lekarstwa
start learning
give medicine to patients
gość
start learning
guest
pomocny
start learning
helpful
humor
start learning
humour
wywiad
start learning
interview
praca zawód
start learning
job
opiekować się
start learning
look after
szukać przestępców
start learning
look for criminals
ścielić łóżka
start learning
make the beds
kierownik/ manager
start learning
manager
badacz mórz
start learning
marine scientist
syrena
start learning
mermaid
strój
start learning
outfit
być może
start learning
perhaps
rury
start learning
pipes
uprzejmy
start learning
polite
zanieczyszczenie
start learning
pollution
chronić środowisko
start learning
to protect the environment
upychacz (kolejowy)
start learning
pusher
gasić pożary
start learning
put out fires
królewski dudziarz
start learning
Queen'a Piper
podnosić głos
start learning
raise your voice
przetwarzać (śmieci)
start learning
recycle
recycling, śmieci (do ponownego przetwoerzenia)
start learning
recycling
kierownik zakładu segregacji odpadów
start learning
recycling centre manager
śmieci
start learning
rubbish
nieuprzejmy
start learning
rude
godziny szczytu
start learning
rush hour
ratować morze
start learning
save the sea
wodorosty
start learning
seaweed
półka
start learning
a shelf
surowe prawo
start learning
strict law
zabawkowy samochód
start learning
toy car
połamać sobie język
start learning
twist one's tongue
uniform
start learning
uniform
ostrzeżenie
start learning
warning
odpady
start learning
waste
nosić identyfikator
start learning
wear a name badge
pogoda
start learning
weather
strona internetowa
start learning
a website
koło
start learning
a wheel
dzikie zwierzęta, dzika przyroda
start learning
wildlife
pracować
start learning
to work
pracownik
start learning
a worker
miejsce pracy
start learning
a workplace
kasjer/kasjerka
start learning
cashier
inzynier
start learning
engineer
farmer
start learning
farmer
prawnik/prawniczka
start learning
lawyer
pielęgniarka
start learning
a nurse
hydraulik
start learning
a plumber
naukowiec
start learning
a scientist
kierownik centrum sportowego
start learning
sports centre manager
budować mosty
start learning
build bridges
przeprowadzać eksperymenty
start learning
do experiments
naprawiać cieknące rury
start learning
fix leaks
wydawać klientom resztę
start learning
give change to customers
wydawać polecenia
start learning
give instruictions
uprawiać rośliny i doić krowy
start learning
grow crops and milk cows
pomagać w kwestiach prawnych
start learning
help people with the law
opiekować się pacjentami
start learning
to look after patients
lotnisko
start learning
an airport
bank
start learning
a bank
fabryka
start learning
a factory
farma, gospodarstwo rolne
start learning
farm
remiza strażacka
start learning
fire station
szpital
start learning
a hospital
biuro
start learning
an office
komisariat policji, posterunek
start learning
police station
poczta (budynek)
start learning
post office
zakład segregacji odpadów
start learning
recycling centre
ratusz, urząd miejski
start learning
town hall
magazyn
start learning
warehouse
śpieszymy się
start learning
We're in a rush
Do zobaczenia wkrótce
start learning
See you soon
Przepraszam za spóźnienie.
start learning
I'm sorry for being late.
uwielbiam...
start learning
I love...
Lubię...
start learning
I Like...
Nie przeszkadz mi...
start learning
I don't mind...
Nie lubię...
start learning
I do not like...
Nienawidzę...
start learning
I hate...
Tak, naprawdę lubię...
start learning
Yes, I really do...
Tak, lubię.
start learning
Yes, I like.
Nie mam nic przeciwko
start learning
I don't mind it
Nie, nie za bardzo
start learning
No, not really
Nie, nienawidzę tego
start learning
No, I hate it
polska
start learning
warszawa

You must sign in to write a comment