January 18

 0    50 flashcards    mickfoit
 
Question
Answer

Intoxicated, inebriated
start learning
podnapilý

Reformed stutterer
start learning
přeučený koktal

Call on a pupil in class
start learning
vyvolat žáka

v hodině, při výuce, při vyučování BEZ ČLENU

not afraid of her but for her
start learning
bát se o ní

horror of sth
start learning
hrůza z

it gives me the creeps, it horrifies me
start learning
z toho mám hrůzu

secret passage
start learning
tajná chodba

spit – spat – spat (UK), spit – spit – spit (US)
start learning
plivnout UK, US

care for so
start learning
1) pečovat o 2) mít někoho rád (nebýt lhostejný)

grant wishes
start learning
plnit přání

phlegm /flem/
start learning
1) hlen 2) klidnost, nevzrušenost (odtud flegmatik)

insubordination
start learning
neuposlechnutí (nadřízeného)

maid of honour
start learning
družička


our loved ones
start learning
naši blízcí

are you hitting on me?
start learning
Balíš mě?

Have a crush on so.
start learning
Být zabouchnutý do

přešlapování, nervózní pochodování

Water park
start learning
akvapark

smyčka, oprátka, oko

Were never accounted for
start learning
nikdy nenalezeni

mrštit, hodit, zavěsit (mezi 2 úchytné body), vystřelit (jako z praku), upevnit, uvázat do smyčky, kožená smyčka, ovinout smyčkou

prak

střelec z praku

gunslinger, gunman
start learning
pistolník

Disembark, alight from
start learning
vystoupit z

nastoupit; na palubě

Bobble, bobble hat
start learning
bambule

Has been kept back, stayed back
start learning
propadl

Report card, rank card
start learning
vysvědčení

Let me copy
start learning
nech mě opisovat

Fifth grader (UK fifth-year pupil)
start learning
páťák

dočasně vyhozený

vyloučený

deaf-and-dumb
start learning
hluchoněmý

the gate gave on (on to?) ... street
start learning
vedla

be reconsiled to a tought
start learning
být smířen

children’s library vs adult library
start learning
dětská, dospělá

There is an EN SUIT (Shower or bath? Both.)
start learning
koupelna na pokoji

Railing, railings
start learning
zábradlí

Children’s home
start learning
dětský domov

I made you this
start learning
udělal jsem ti tohle (ve smyslu-pro tebe)

pull myself off
start learning
vyhonit si

I moved on
start learning
najít si někoho nového (po skončeném vztahu)

Wish me luck
start learning
drž mi palce

Singles bar
start learning
bar pro nezadané

Let the hair down
start learning
uvolnit se, Vyrazit si z kopýtka

Kindred spirit /kindrid/
start learning
spřízněná duše

Tried to hit on you
start learning
zkoušel tě sbalit


You must sign in to write a comment