IV lesson 5

 0    20 flashcards    patrykzolnierek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Czytać magazyn!
start learning
Read a magazine!
pisać historię
start learning
write a story
Rozmawiać z przyjacielem!
start learning
Talk to a friend!
posłuchać piosenki
start learning
listen to a song
studiować reguły gramatyczne
start learning
study grammar rules
rysować obrazek
start learning
draw a picture
uczyć się nowych słówek
start learning
learn new words
wejść na stronę internetową
start learning
go to a website
zróbmy
start learning
let's
zróbmy coś
start learning
let's do something
zróbmy to
start learning
let's do it
chodźmy
start learning
let's go
Przeczytajmy
start learning
let's read
Zatańczmy
start learning
let's dance
posłuchajmy muzyki
start learning
let's listen a music
Świetnie!
start learning
Great!
Nie jestem pewny!
start learning
Im not sure!
Nie, dzięki.
start learning
No, thanks.
Przepraszam ale nie mogę.
start learning
Sorry, I can't.
namalować obraz
start learning
paint a picture

You must sign in to write a comment