its a crime

 0    68 flashcards    rozarozyczka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
defraudacja, sprzeniewierzenie
start learning
embezzlement
stealing money from the company where you work
przechodzenie przez ulicę w niedozwolonym miejscu
start learning
jaywalking
nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
unintentionally causing sb's death
chuligaństwo
start learning
vandalism
destruction of public property
zaśmiecanie
start learning
littering
oszustwo
start learning
fraud
gaining money through dishonest means
pomówienie, zniesławienie (ustne)
start learning
slander
publicly lying about sb
wałęsanie z zamiarem popełnienia przestępstwa
start learning
loitering with intent
remaining in a public place without an obvious reason
okradanie na ulicy, napad
start learning
mugging
zniesławienie (na piśmie)
start learning
libel
publishing lies about sb
porwanie
start learning
kidnapping
wtargnięcie (na czyjś teren), naruszenie (czyichś praw)
start learning
trespassing
illegally entering sb's property
prokurator, oskarżyciel
start learning
prosecutor
posterunkowy
start learning
constable
kurator sądowy
start learning
probation officer
radca prawny, adwokat
start learning
solicitor
(UK) adwokat, obrońca
start learning
barrister
Sędzia pokoju
start learning
Justice of the Peace
przysięgły, członek ławy przysiegłych
start learning
juror
cofnięcie, anulowanie uprawnienia
start learning
revocation of a privilege
wyrok
start learning
prison term
wyrok w zawieszeniu
start learning
probation
ostrzeżenie sądowe
start learning
court warning
warunkowe zwolnienie z więzienia
start learning
parole
kara śmierci
start learning
capital punishment
prace społeczne
start learning
community service
grzywna, mandat
start learning
fine
Dom starców
start learning
retirement home
emeryt
start learning
old age pensioner
różnica pokoleń, konflikt pokoleń
start learning
genaration gap
emeryt
start learning
senior citizen
członek społeczeństwa
start learning
member of society
przystępna (w cenie) opieka nad dziećmi
start learning
affordable childcare
plan emerytalny
start learning
pension scheme
demograficzna bomba zegarowa
start learning
demographic time bomb
średnia długość życia
start learning
life expectancy
zapłacić rachunek
start learning
foot the bill for sth
na marginesie społeczeństwa
start learning
on the fringes of society
wziąć prawo w swoje ręce
start learning
take the law into one's own hands
upiec dwie pieczenie na jednym ogniu
start learning
kill two birds with one stone
rzucić siebie na łaskę sądu
start learning
throw oneself on the mercy of the court
zmniejszyć różnicę pokoleń
start learning
brigde the generation gap
prawo dżungli
start learning
the law of the jungle
zabrać jednemu by dać drugiemu
start learning
rob peter to pay paul
zbić szmal, zarobić
start learning
make a killing on sth
zmieniając świat, zacznij od siebie
start learning
charity begins at home
zrobić coś wbrew sobie
start learning
do sth against one’s better judgement
robić / iść wbrew własnym zasadom
start learning
do sth/go against one’s principles
robić coś/ przeciwstawiać się czyjejś radzie
start learning
do sth / go against sb's advice
robić coś przeciwko, przeciwstawiać się czyimś życzeniom
start learning
do sth against, go against sb's wishes
ścigać się z czasem
start learning
race against the clock
przeciwstawiać się ustalonemu porządkowi
start learning
go against the establishment
wygrać wbrew wszelkim przeciwnościom
start learning
win against all odds
odcinać, oddzielać, odseparować
start learning
cut off
zignorować, pomijać
start learning
pass over
wtrącić się
start learning
cut in
umrzeć
start learning
pass away
redukować, ograniczać
start learning
cut down/ back
zemdleć
start learning
pass out
przekazać dalej
start learning
pass on
wywołać reakcję
start learning
produce a reaction
odpowiednia lokalizacja
start learning
suitable location
radzić sobie z wyzwaniami
start learning
handle challenges
trzymać poza zasięgiem wzroku, w ukryciu
start learning
keep out of sight
zmiana nastawienia
start learning
change in attitude
oddać strzał
start learning
fire a shot
niedostatek, brak, rzadkość
start learning
scarcity
rzadkość
start learning
rarity

You must sign in to write a comment