Instead of very

 0    25 flashcards    Sol777
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

dokładny

competitive
I believe our prices are competitive.
start learning
lubiący współzawodnictwo
Uważam, że nasze ceny są konkurencyjne.

conventional
They have a very conventional family. The dad goes out to work, and the mum stays home and cares for the children.
start learning
konwencjonalny
Tworzą bardzo typową rodzinę. Tata chodzi do pracy, a mama jest w domu i opiekuje się dziećmi.

szczegółowy

eager
I'm eager to start work.
start learning
chętny
Jestem chętny aby zacząć pracę.

fancy
She dresses in a fancy way.
start learning
fantazyjny
Ona ubiera się w wymyślny sposób.

fierce
The fight was fierce.
start learning
okrutny
groźny, zażarty
Walka była zażarta.

hard-to-find
start learning
ciężki do znalezienia

long-term
It would be nice if I could make long-term plans, but right now I'm just living day-by-day.
start learning
długoterminowy
Byłoby miło, gdybym mógł robić długoterminowe plany, ale teraz żyję po prostu z dnia na dzień.

luźny

neat
Marius is very neat - his shirts are always ironed.
start learning
schludny
Mariusz jest bardzo schludny - jego koszule zawsze są wyprasowane.

painful
Falling down a tree is painful.
start learning
bolesny
Upadek z drzewa jest bolesny.

pojemny

cuchnące, śmierdzące

smooth
Silk is a very smooth fabric.
start learning
gładki
Jedwab to bardzo gładka tkanina.

cenny

well-to-do
start learning
dobrze sytuowany

dokładny

straszny

wściekły

exasperating
start learning
nieznośny, irytujący, senerwujący

massive
The boulder was so massive, Becky was scared it would squash her if it fell.
start learning
potężny
Głaz był tak ogromny, że Becky bała się, że zgniecie ją, jeśli spadnie.

dull
My life is dull, I need to change something.
start learning
nieciekawy, nudny
Moje życie jest nudne, muszę coś zmienić.

świecący

zawalony, zasypywany


You must sign in to write a comment