Inowacja i technologia

 0    91 flashcards    braveagatabator
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pomoc
start learning
aid
osoba po amputacji
start learning
amputee
sztuczny
Sztuczne barwniki i aromaty są w wielu napojach i są bardzo szkodliwe.
start learning
artificial
Artificial colours and flavours are in many drinks and they are very bad for you.
wojna domowa
start learning
civil war
klasyfikować
start learning
classify
definiować
start learning
define
funkcjonować
start learning
function
medyczny
start learning
medical
badanie rezonansem magnetycznym
start learning
MRI (magnetic resonance imaging) scan
sportowiec paraolimpijski
start learning
Paralympic athlete
odleżyna
start learning
pressure sore
proteza
start learning
prosthesis
proteza kończyny
start learning
prosthetic limb
staw ramienny
start learning
shoulder socket
rzeczywisty
Czy mówisz o rzeczywistym niebezpieczeństwie?
start learning
actual
Are you talking about actual danger?
przystosowany
start learning
adapted
dodatkowy
Jest kilka dodatkowych wydatków.
start learning
additional
There are some additional expenses.
amputacja
start learning
amputation
dźwięk
start learning
audio
społeczność
Nasza firma powinna coś zrobić dla lokalnej społeczności.
start learning
community
Our company should do something for the local community.
przyczynić się
start learning
contribute
konwencjonalny
start learning
conventional
opinia zwrotna
start learning
feedback
domyślić się (czegoś)
start learning
figure (something) out
funkcjonalny
Ten program jest bardzo funkcjonalny, pomaga bardzo w zorganizowaniu pracy.
start learning
functional
This programme is very functional, it really helps in organizing your work.
wdrożyć
start learning
implement
rzeczywiście, faktycznie
start learning
indeed
innowacja
Styl malarski Picassa był prawdziwą innowacją w jego czasach.
start learning
innovation
Picasso's painting style was a true innovation in his day.
pozytywny
start learning
positive
pochylnia
start learning
ramp
sygnał
start learning
signal
po prostu
start learning
simply
technologiczny
start learning
technological
próba
start learning
trial
niepokoić, sprawiać kłopoty
start learning
trouble
wizualny
start learning
visual
zakończyć (coś)
start learning
wrap (something) up
analiza
start learning
analysis
władza
start learning
authority
biodegradowalny
Nasze produkty są w 100% biodegradowalne.
start learning
biodegradable
Our products are 100% biodegradable.
bioniczna kończyna
start learning
bionic limb
obliczenie
start learning
calculation
powodować
Palenie powoduje problemy ze zdrowiem.
start learning
cause
Smoking causes health issues.
powłoka
start learning
coating
pozbyć się (czegoś)
start learning
dispose of (something)
efektywność
start learning
efficiency
defekt, błąd, wada
start learning
fault
technika światłowodowa
start learning
fibre optics
identyfikować
start learning
identify
inspirować
Twoja przemowa naprawdę mnie zainspirowała.
start learning
inspire
Your speech has really inspired me.
regulować
start learning
regulate
sprawdzać
start learning
review
ogniwo słoneczne
start learning
solar cell
panel słoneczny
Zainstalowaliśmy panele słoneczne na dachu.
start learning
solar panel
We installed solar panels on the roof.
szerzyć chorobę
start learning
spread disease
terapia komórkami macierzystymi
start learning
stem cell therapy
pobrać próbkę (czegoś)
start learning
take a sample (of something)
testować (coś)
start learning
test (something)
wodoodporny
Moja kurtka jest całkowicie wodoodporna.
start learning
waterproof
My jacket is totally waterproof.
dostęp
Każda osoba powinna mieć dostęp do wiarygodnych informacji.
start learning
access
Every person should have access to reliable information.
pozwolić
start learning
allow
ocena
start learning
assessment
kod komputerowy
start learning
computer code
programowanie komputerowe
start learning
computer programming
nadmiar
Nadmiar pieniędzy zostanie wykorzystany na nowy sprzęt.
start learning
excess
The excess of money will be spent on the new equipment.
wykorzystywać
start learning
exploit
elastyczność
start learning
flexibility
obejść
start learning
get round
sprzęt komputerowy
start learning
hardware
innowacyjny
Projektant zaproponował kilka innowacyjnych rozwiązań.
start learning
innovative
The designer proposed some innovative solutions.
wprowadzić (coś nowego)
start learning
introduce (something new)
kluczowy
start learning
key
rodzimy użytkownik języka
start learning
native speaker
pasywny
start learning
passive
zindywidualizowany
start learning
personalized
zastosować w praktyce
start learning
put into practice
rekreacja
start learning
recreation
zastąpić, wymienić
Wadliwe artykuły można wymienić w ciągu 2 tygodni od zakupu.
start learning
replace
Faulty items can be replaced within two weeks of purchase.
brak, niedobór
start learning
shortage
zmienność
start learning
variation
działanie
Film jest pełen akcji.
start learning
action
The movie is full of action.
apka, aplikacja
start learning
app
zastosować
start learning
apply
bankowość
start learning
banking
e-bilet
start learning
e-ticket
zalogować się
Żeby kupić coś w sklepie internetowym musisz się najpierw zalogować.
start learning
log in
In order to buy something in an on-line shop you have to log in first.
czynność, działanie, operacja
start learning
operation
numer PIN
start learning
PIN number
odbiorca
start learning
recipient
pytanie zabezpieczające
start learning
security question
ekran dotykowy
start learning
touchscreen

You must sign in to write a comment