indesign 2

 0    85 flashcards    dobujakrota
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bezszeryfowe czcionki
start learning
sans serif
pisanka
start learning
script
wydluzenie gorne
start learning
ascender
wydluzenie dolne
start learning
descender
lina końcowa
start learning
baseline
mediana, środkowy
start learning
median
odstępy między czcionkami
start learning
font spacing
podcinanie
start learning
kerning
interlina
start learning
leading
skladanie tekstu
start learning
tracikng
wielkość liter
start learning
font case
wielkie litery
start learning
upper case
małe litery
start learning
lower case
kapitaliki
start learning
small caps
rozmiar punktu
start learning
point size
grubość czcionki
start learning
font weight
Pasek nawigacyjny
start learning
navigation bar
kursywa
start learning
italics
sierota
start learning
orphan
atrapa tekstu
start learning
lorem ipsum
naglowek
start learning
header
rozdzielczość (ekranu)
start learning
resolution
zloty podzial
start learning
rule of third
szkic miniaturki
start learning
thumbnail sketch
rozmiar wykończenia
start learning
trim size
przyciąc
start learning
trim
nachylenie
start learning
gradient
siatka
start learning
grid
szlak chlebowy
start learning
breadcumb trail
tresc
start learning
body text
linki
start learning
links
stopka banerowa
start learning
bonner footer
pasek boczny
start learning
sidebar
strona docelowa
start learning
landing page
Interfejs użytkownika
start learning
user interface
szkielet projektu
start learning
wireframe
kadrowac
start learning
crop
zdjęcie surowe
start learning
stock photo
rownowaga
start learning
balance
bliskość promieniowa
start learning
radial proximity
powtórzenie wyrównania
start learning
alignment repetition
makiety
start learning
mock up
haczyki na i uderzeń
start learning
hooks at the and of the strokes
krój pisma jest płynny
start learning
typeface use a flowing
skok kursywą
start learning
cursive stroke
wybitny
start learning
distinguished
gruby
start learning
by thick
blok jak
start learning
block like
skladniki
start learning
componens
małe litery
start learning
lowercase letters
wznosi się ponad
start learning
rises above
zmieniony, aby zmienić jego wygląd
start learning
altered to change its appearance
przesunięcie przestrzeni
start learning
adjusment of space
niezręczna przestrzeń
start learning
awkward space
odejmij przestrzeń
start learning
substract space
atrakcyjne wizualne i czytelny tekst
start learning
visually appealing and readable text
wymawiać
start learning
pronounce
wydaje się zbyt luźny
start learning
appearing too longe
ostrzeżony przez wagę, wagę i styl
start learning
alerted by scale, weight and stylw
śmiałość czcionki
start learning
boldness of a font
wdowy
start learning
widows
wytłuszczenie, pogrubienie czcionki
start learning
bold
zwisające na górze lub na dole kolumny
start learning
dangling at the top or bottom of a column
oddzielny
start learning
separate
obojętny tekst
start learning
dummy text
zastępczy
start learning
placeholder
zamienione
start learning
swapped out
referencje
start learning
testimonial
pojawia się w odpowiedzi na wyniki wyszukiwania
start learning
appears in response to search engine results
Urządzenia
start learning
devices
Użyteczność
start learning
usability
brzmi dość makabrycznie
start learning
sounda pretty gruesome
rozszerza część
start learning
extends part
kwadratowy kształt
start learning
square shape
przeglądarka i przewodniki
start learning
viewer and guides
proporcja
start learning
balance
bliskość
start learning
proximity
wyrównanie
start learning
alignnment
powtarzanie
start learning
repetition
zdolność
start learning
ability
linia prosta
start learning
straight line
ingeruje w miejsce, rozmieszczenie
start learning
inrodues the placement
radykalnie
start learning
radically
symetryczny
start learning
symetrical
asymetryczny
start learning
asymetrical

You must sign in to write a comment