Idiomy Angielskie

 0    32 flashcards    aa6630aa
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
trzymać coś w tajemnicy
Próbowali utrzymać to w tajemnicy, ale wkrótce stało się to oczywiste, że ona jest w ciąży.
start learning
keep sth under one's hat
They tried to keep it under their hat but it soon became obvious that she is pregnant.
druga strona medalu
Sława również ma drugą stronę medalu.
start learning
the other side of the coin
The fame has the other side of the coin as well.
postanowić, zdecydować się
On wreszcie się zdecydował.
start learning
make up one's mind
He finally made his mind.
robić z igły widły
Założyła ślubną suknię? To tylko przyjęcie przyjaciela. Czemu ona musi robić z igły widły?
start learning
to change a fly into an elephant
She wore a wedding dress? It's just a friend's party. Whe she has to chang a fly into an elephant?
łatwiej powiedzieć niż zrobić
Wiem, że łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale uważam że powinnaś się z tym zmierzyć
start learning
easier said than done
I know it's easier said than done but i think you should challenge it
na niepewnym gruncie
start learning
on thin ice
His rude answer has put him on thin ice in the company
trafić w sedno
Dokładnie! Nic do dodania! Trafiłeś w sedno.
start learning
hit the nail on the head
Right! Nothing to add! You hit the nail on the head.
to oczywiste, bez dwóch zdań
Oh Amy, powinnaś go poślubić. Bez dwóch zdań.
start learning
it goes without saying
Oh, Amy you should marry him. It goes without saying.
poruszyć niebo i ziemię, zastosować wszystkie środki
Może będę musiała poruszyć niebo i ziemię, ale znajdę tą książkę.
start learning
leave no stone unturned
I may need to leave no stone unturned but i will find this book!
narazić na niebezpieczeństwo
Odkąd ambasador nie chciał narażać pracowników na niebezpieczeństwo, zostali oni zwolnieni i wysłani do domu.
start learning
put in jeopardy
As the Ambassador didn't want to put the staff in jeopardy, they were all dismissed and sent home.
Chcieć gwiazdki z nieba
Bądź realistyczny. To jak życzyć sobie gwiazdki z nieba! Nie stać nas na to.
start learning
cry for the moon
Be realistic! It's like crying for the moon! We cannot afford it.
obiecywać złote góry
Była bardzo zawiedziona pracą. Obiecywali złote góry kiedy ją zatrudniali, ale nic nie okazało się prawdą.
start learning
promise wonders
She was very disappointed with her job. They promised wonders when they hired her but nothing came true.
człowiek, który sam się dorobił
Idea człowieka, który może dorobić się sam, jest jednym z najważniejszych konceptów w Ameryce.
start learning
a self-made man
The idea of self-made man is one of the most important concepts in America.
wróżyć z ręki
Ona chciała aby kobieta Gypsy powróżyła jej z ręki i dowiedzieć się o swojej przyszłości.
start learning
read one's hand
She wanted a Gypsy woman to read her hand and find out about her future.
przelewać krew
Wiele krwi zostało przelanej podczas wojny.
start learning
shed blood
Much blood was shed during the war.
radości i smutki, wzloty i upadki
Ich związek był pełen wzlotów i upadków
start learning
ups and downs
Their relationship was full of ups and downs.
przyjmować coś za pewnik
Nigdy nie bierz miłości za pewnik. Musisz ją pielęgnować, aby przetrwała.
start learning
take sth for granted
Never take love for granted. It has to be cherished to last
stawiać kogoś/być w niekorzystej sytuacji
Fakt, że firmowe biuro zostało przeniesione do innej części miasta postawiło mnie w niekorzystnej sytuacji. Teraz muszę dojeżdżać na miejsce prawie godzinę.
start learning
put sb/be at a disadvantage
The fact that company's office was moved to the other side of the town has put me at a disadvantage. Now I have to commute almost one hour to get there.
w sprzedaży/na rynku
W tej chwili jest to najlepszy aparat dostępny na rynku.
start learning
on the market
At the moment this is the best camera on the market
małymi kroczkami
Po wypadku jej siła wróciła małymi kroczkami.
start learning
little by little
After the accident her strenght returned little by little.
Na czyjś rachunek/ czyimś kosztem
Wycieczka jest na koszt firmy. Zawsze robimy żarty kosztem Marka.
start learning
at sb's expense
The trip is at company's expense. We are always making jokes at Marks expense.
Jeśli chcesz
Powinnyśmy się zatrzymać, aby odpocząć? Tak, jeśli chcesz.
start learning
If you like
Should we stop for the rest? Yes, if you like
za wszelką cenę
Musimy wygrać za wszelką cenę
start learning
at all costs
We have to win at all costs.
na całe gardło
Oni zawsze rozmawiają na całe gardło. To takie denerwujące.
start learning
at the top of your voice
They are always discussing things at the top of their voices. It's so annoying.
wybuchać śmiechem
Film był tak zabawny, że pod koniec nawet Susan wybuchła śmiechem.
start learning
burst out laughing
The movie was so funny that at the end even Susan burst out laughing.
złapać kogoś na gorącym uczynku
Proces nie potrwa długo, odkąd pozwany został złapany na gorącym uczynku
start learning
catch sb red-handed
The trial won't take long as the defendant was caught red-handed
wszędzie
Szukaliśmy tej książki wszędzie.
start learning
high and low
We've searched high and low for this book.
niezawodnie
Listonosz zawsze niezawodnie przychodzi o 10
start learning
without fail
The postman always comes at 10 without a fail
gołym okiem
Bakterie są zbyt małe, aby zobaczyć je gołym okiem.
start learning
with the naked eye
The bacteria are too small to be seen with the naked eye
Z podwójną siłą
Po tygodniu ciepłej pogody zima powróciła dzisiaj z podwójną siłą
start learning
with a vengeance
After a week of warm weather winter has returned with a vengeance today.
zgrzytać zębami
Susan zgrzyta zębami w frustracji
start learning
gnash your teeth
Susan gnashes her teeth in frustration
ze strony kogoś
Nauczyła się wszystkiego sama, co wymagało wiele cierpliwości z jej strony.
start learning
on one's part
She learnt everything on her own, which requied a lot of patience on her part.

You must sign in to write a comment