I want you to ... / I told you to ... (Unit 53)

 0    19 flashcards    Mood
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
He wants her to stay.
I WANT SOMEBODY TO DO something
The woman wants to go -> The man doesn't want the woman to go -> He wants her to stay.
start learning
On chce, żeby została.
I want you to be happy.
I WANT SOMEBODY TO DO something
I want you to come with me. / I don't want you to be angry.
start learning
Chcę, żebyś był szczęśliwy.
Chcę, żebyś ze mną poszedł. / Nie chcę, żebyś był zły.
They didn't want anybody to know their secret.
Sb + verb + sb + to (do sth) [After MADE&LET we do not use 'to']
I don't want you to be angry.
start learning
Nie chcieli, aby ktokolwiek poznał ich sekret.
Nie chcę, żebyś był zły.
Do you want me to lend you some money?
Sb + verb + sb + to (do sth) [After MADE&LET we do not use 'to']
Would you like me to lend you some money? / Do you want me to wait for you?
start learning
Czy chcesz, żebym pożyczył ci trochę pieniędzy?
Czy chciałbyś, żebym pożyczył ci trochę pieniędzy? /Czy mam na ciebie czekać?
Would you like me to lend you some money?
Sb + verb + sb + to (do sth) [After MADE&LET we do not use 'to']: Do you want me to lend you some money?
start learning
Czy chciałbyś, żebym pożyczył ci trochę pieniędzy?
Czy chcesz, żebym pożyczył ci trochę pieniędzy?
Sue asked a friend to lend her some money.
Sb + verb + sb + to (do sth) [After MADE&LET we do not use 'to']
start learning
Sue poprosiła znajomego o pożyczenie jej pieniędzy.
I told you to be careful.
Sb + verb + sb + to (do sth) [After MADE&LET we do not use 'to']
start learning
Mówiłem ci, żebyś był ostrożny.
What do you advise me to do?
Sb + verb + sb + to (do sth) [After MADE&LET we do not use 'to']
start learning
Co radzisz mi zrobić? (Co mi radzisz?)
I didn't expect them to be here.
Sb + verb + sb + to (do sth) [After MADE&LET we do not use 'to']
start learning
Nie spodziewałem się, że tu będą. (Nie spodziewałem się ich tutaj.)
We persuaded Gary to come with us.
Sb + verb + sb + to (do sth) [After MADE&LET we do not use 'to']
start learning
Namówiliśmy Gary'ego, żeby poszedł z nami.
I am teaching my brother to swim.
Sb + verb + sb + to (do sth) [After MADE&LET we do not use 'to']
start learning
Uczę mojego brata pływać.
Paul told Sue not to wait for him.
I told you to ... / I told you not to...
Jane told me to wait for her.
start learning
Paul powiedział Sue, aby nie czekała na niego.
Jane kazała mi zaczekać na nią.
She told me to wait for her.
I told you to ... / I told you not to...
Paul told Sue not to wait for him.
start learning
Kazała mi zaczekać na nią.
Paul powiedział Sue, aby nie czekała na niego.
He's very funny. He makes me laugh.
After MADE and LET we do not use 'to'
At school our teacher made us work very hard.
start learning
Jest bardzo zabawny. On mnie rozśmiesza.
W szkole nasz nauczyciel zmuszał nas do ciężkiej pracy.
I didn't have my phone with me, so Sue let me use hers.
After MADE and LET we do not use 'to'
'Do you want to go out tonight?' 'No, I'm tired. Let's stay at home.'
start learning
Nie miałem przy sobie telefonu, więc Sue pozwoliła mi użyć jej.
Chcesz wyjść dziś wieczorem? - Nie, jestem zmęczona. Zostańmy w domu.
Do you want me to wait for you?
Sb + verb + sb + to (do sth) [After MADE & LET we do not use 'to']: Do you want me to lend you some money?
start learning
Czy mam na ciebie czekać?
Czy chcesz, żebym pożyczył ci trochę pieniędzy?
I want you to meet Sarah.
I WANT SOMEBODY TO DO something
I want you to be happy.
start learning
Chcę, żebyś poznał Sarę.
Chcę, żebyś był szczęśliwy.
Dan persuaded me to go to the cinema.
Come on! Let's go to the cinema! It's a good film.
start learning
Dan przekonał mnie, żebym poszła do kina.
No dalej! Chodźmy do kina! To jest dobry film.
I advised him to go to the doctor.
Ben wasn't well.
start learning
Poradziłem mu, żeby poszedł do lekarza.
Ben nie czuł się dobrze.

You must sign in to write a comment