homework 8 (30.09.2019) work

 0    25 flashcards    kosmalmartyna
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
premia
start learning
bonus
większe wynagrodzenie
start learning
bigger salary
prowizja
start learning
commission
pochwała
start learning
praise
ważna praca
start learning
important job tittle
więcej odpowiedzialności
start learning
more responsibility
Groźba zwolnieniem
start learning
threat of redundancy
Szef pracowity
start learning
hard-working boss
koledzy wspierające
start learning
supportive colleagues
dodatkowe profity (firmowy samochód, telefon)
start learning
perks
praca dla firmt odnoszącej sukcesy
start learning
working for successful company
lepsze środowisko pracy
start learning
better working environment
możliwości awansu
start learning
promotion opportunities
więcej czasu wolnego
start learning
more time off
bardziej elastyczne godziny pracy
start learning
more flexible working hours
ocena, oszacowanie, wycena
start learning
assesment
rozpad, załamanie (związku, gospodarki) awaria samochodu
start learning
breakdown
upoważnienie / wzmacnianie / umożliwianie
start learning
empowerment
dodatkowe korzyści
start learning
fringe benefits
nadmierna biurokracja
start learning
red tape
odprawa
start learning
severance payment
podjąć akcje przemysłową
start learning
take industrial action
strajk
start learning
go on strike
rozpoznać, doceniać, uznawać
start learning
recognise
wynagrodzenie
start learning
remuneration

You must sign in to write a comment