Historia, rozdział 3: Średniowieczne miasto i jego mieszkańcy, dział II, klasa II gim.

 0    30 flashcards    AgatheO
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co zapewniało mieszkańcom podgrodzi bezpieczeństwo?
start learning
Umocnienia i stacjonująca w pobliżu drużyna książęca.
Kto mieszkał w podgrodziach?
start learning
Rodziny wojów, kupcy i rzemieślnicy
Co było podstawą utrzymania tamtejszej ludności?
start learning
Rolnictwo.
Kiedy na ziemiach polskich powstawały pierwsze miasta?
start learning
w XII i XII w.
W wyniku czego wzrosła liczba mieszkańców; nastąpił rozwój handlu i rzemiosła?
start learning
W wyniku napływu osadników z Niemiec i Niderlandów (chłopów, rzemieślników kupców)
Gdzie były pierwsze lokacje w Polsce i w którym roku?
start learning
W Środzie Śląskiej - ok 1220 r i w Chełmnie - 1233 r.
Prawo lokacyjne-
start learning
zbiór przepisów, liczne przywileje, które władca nadawał nowym miastom.
Rynek -
start learning
centralny punkt średniowiecznego miasta, główne miejsce handlu.
Ratusz -
start learning
wznosił się na środku rynku, pełnił funkcję siedziby władz miasta
Waga -
start learning
była ustawiana obok ratusza, ważono na niej towary kupców.
Pręgierz
start learning
słup, do którego przywiązywano skazanego przestępcę w celu publicznego ukarania. (Np. kamienny pręgierz z Bystrzycy Kłodzkiej)
Jaka była najczęściej stosowana kara?
start learning
Chłosta.
Gdzie stawiano murowane kamienice?
start learning
Wokół rynku i wzdłuż najważniejszych ulic.
Targowiska-
start learning
specjalizowały się w sprzedaży towarów określonego rodzaju, dlatego znajdowały się w różnych częściach miasta.(targ rybny, targ węglowy, targ drzewny)
Mury -
start learning
zapewniały ochronę przed najazdami. Z czasem zaczęti dibudowywać wieże obronne i otaczano je fosami.
Prawo magdeburskie -
start learning
najczęściej stosowane prawo. Miasta miały prostokątny rynek i regularną sieć ulic przecinających się pod kątem prostym.
Prawo lubeckie -
start learning
miasta położone na wybrzeżu Bałtyku. Nie budowano tu rynku, a jego funkcję pełniła szeroka ulica handlowa.
Mieszczaństwo -
start learning
nowy stan. Patrycjusze, Pospólstwo, Plebs.
Patrycjusze-
start learning
najbogatsza warstwa mieszkańców, do nich należała władza. Kupcy i właściciele warsztatów, najczęściej pochodzenia niemieckiego.
Pospólstwo-
start learning
rzemieślnicy i drobni kupcy, zakładali cechy.
Cechy-
start learning
organizacje, które skupiały ludzi wykonujących podobny zawód. Szkoliły przyszłych rzemieślników.
Co posiadała każda organizacja rzemieślnica?
start learning
Ołtarze lub kaplice w kościołach
Jakie były pozycje rzemieślnicze?
start learning
Majstrowie, czeladnicy, uczniowie
Plebs -
start learning
Najuboższa grupa, nieposiadająca praw miejskich: żebeacy, włóczędzy, zbiegli ze wsi chłopi.
Rada miejska -
start learning
jej stanowiska obejmowali patrycjusze. Na jej czele stał burmistrz wybierany spośród zamożnych mieszczan.
Ława -
start learning
sąd, wydający wyroki w sprawach przestępstw popełnianych w mieście.
Z czego budowano domy pospólstwa?
start learning
Z drewna, dlatego często wybuchały tam pożary.
Jak wyglądała higiena?
start learning
Była na bardzo niskim poziomie. Niektórzy patrycjusze posiadali prywatne łaźnie, jednak większość mieszkańców korzystała z łaźni publicznych. Nie było kanalizacji, nieczystości wylewano na ulice.
Ciżmy -
start learning
średniowieczne buty. Koturny chroniły je przed błotem.
Jakie były posiłki mieszczan?
start learning
Składały się z potraw mącznych i mięcnych. Napoje: piwo i miód. Czasem wino.

Comments:

xd wrote: 2010-12-02 17:42:46
dobre ;)

You must sign in to write a comment