Historia-daty-cz. 2(nasza era).

 0    33 flashcards    myszkafiszka
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
1517
start learning
wystąpienie Marcina Lutra-pocz. reformacji w Europie(w efekcie powst. religii protestanckich).
1525
start learning
hołd Pruski-Albert Hohenzallern składa hoł Zygmunowi Staremu(likwidacja państwa krzyżackiego i powst. państwa pruskiego).
1569
start learning
unia Lubelska-połączenie się Polski i Litwy i powst. Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
1573
start learning
1 wolna elekcja-królem Polski zostaje Francuz Henryk Walezy. -artykuły henrykowskie-potwierdzenie wszystkich przywilejów szlacheckich. -konfederacja warszawska-zatwierdzenie tolerancji religijnej w Polsce
1582
start learning
Stefan Batory pokonuje Rosję Cara Iwana Groźnego w wojnie o Inflanty.
1605
start learning
bitwa pod Kürcholmem-hetman Jan Karol Chodkiewicz rozbija trzykrotnie większą armię szwedzką.
1610
start learning
bitwa pod Kłuszynem-hetman Stanisław Żółkiewski na czele siedmiotysięcznej armii rozgramia trzydziestopięciotysięczne wojska rosyjsko-szweckie i zajmuje Moskwę.
1648
start learning
wybych powstania chmielnickiego(kozaków na Ukrainie).
1651
start learning
bitwa pod Bereszteckiem-zwycięstwo Polski nad siłami kozacko-tatarskimi(największa bitwa do tego momentu w historii Polski).
1655
start learning
potop szwedzki.
1673
start learning
bitwa pod Chocimiem-hetman Jan Sobieski rozgromił armię Turecką.
1683
start learning
król Jan 3 Sobieski pokonuje siły Tureckie i ratuje Wiedeń i całą Austrię-odsiesz wiedeńska.
1717
start learning
sejm niemy-praktycznie uzależnienie Polski od Rosji Cara Piotra 1-ego.
1853
start learning
wojna krymska
1768
start learning
konfederacja Barska-bunt szlachty przeciwko Rosji i królowi Polski Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu.
1772
start learning
1 rozbiór Polski(Rosja, Austria, Prusy).
1776
start learning
Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
1789
start learning
wybuch Wielkiej Rewolucji we Francji.
1791
start learning
3 maja-uchwalenie konstytucji 3-ego maja(m.in. likwidacja Liberum veto i wolnej elekcji w trakcie obrad Sejmu Wielkiego(czteroletniego).
1793
start learning
2 rozbiór Polski(Rosja i Prusy) po konfederacji Targowickiej i wojnie z Rosją.
1794
start learning
insurekcja kościuszkowska(m.in. zwycięstwo pod Racławicami i klęska pod. Maciejowicami).
1795
start learning
3 rozbiór Polski-Polska przestaje istnieć na 123 lata.
1797
start learning
powst. Legionów Polskich we Włoszech pod dowództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego(powst. przyszłego hymnu Polski("Mazurka Dąbrowskiego").
1804
start learning
Napoleon Bonaparte cesarzem Francuzów.
1805
start learning
bitwa pod Trofalgaren-zwycięstwo Anglii nad flotą Napoleona(śmierć Admirała Horacego Nelsona). -zwycięstwo Napoleona w bit."Trzech cesarzy"pod Austerlitz.
1807
start learning
pokój w Tylży po bitwie pod Fryllander-zwycięstwo Napoleona nad wojskami rosyjsko-pruskimi. Między innymi decyzja o utworzeniu księstwa warszawskiego i blokadzie kontynentalnej Anglii.
1809
start learning
wojna księstwa warszawskiego z Austrią-udana obrona i w efekcie poszerzenie księstwa przez ks. J. Poniatowskiego.
1812
start learning
wyprawa Napoleona na Rosję(m.in. bit. pod Borodino; zajęcie Moskwy i odwrót i klęska Wielkiej Armii).
1815
start learning
"100 dni Napoleona" po ucieczce z wyspy Elby. -klęska Napoleona pod Waterloo i zesłanie go na wyspę Świętej Heleny. -kongres wiedeński -likiwdacja księstwa warszawskiego i powstanie zależnego od Rosji Cara Aleksandra 1 królestwa polskiego -powst.Świętego Przymierza -rozpropagowanie pączków.
29.11.1830r.
start learning
wybuch powstania listopadowego.
1846
start learning
powst. krakowskie i wyst. chłopskie w Galicji(tzw. rabacja(m.in. Jakbu Szela).
1848
start learning
Wiosna Ludów w Europie.
22/23.01.1863r.
start learning
wybuch powstania styczniowego.

You must sign in to write a comment