Hey, look at them!

 0    50 flashcards    pocztamagdyj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
To nie jest wielka sprawa. Nic się nie stało.
start learning
It's not a big deal.
Wiem co masz na myśli.
start learning
I know what you mean.
Będąc szczerym
start learning
To be honest
To nie jest naprawdę nasz problem.
start learning
This is not really our problem.
Uważaj! Powstrzymaj się!
start learning
Hang on!
prawdopodobie nie jest zbyt miły
start learning
He's probably not very nice, though.
sprawdzać, patrzeć w górę
start learning
check, look up
opiekować się kimś
start learning
1. to look after SB 2. to take care of
patrzeć na
start learning
to look on
spojrzeć na
start learning
look at
zbadać, sprawdzić, skontrolować, dokonywać inspekcji
start learning
look into
bezdomny
start learning
homeless
beznadziejny
start learning
hopeless
bezzębny
start learning
toothless
bezbolesny
start learning
painless
niekończący się
start learning
endless
bez grosza przy duszy, bez pieniędzy/ szmalu, bezszmalowny, wykończony finansowo
start learning
penniless
bez ofiar
start learning
victimless
przygoda
start learning
adventure
zwrócić uwagę na coś
start learning
pay attention to something
Nie obchodzi Cię to...?
start learning
Don't you care...?
śmiać się z czegoś
start learning
laugh about something
być złym na kogoś
start learning
be angry with sb
przestać patrzeć na...
start learning
stop looking at...
Spójrz na tego gościa
start learning
Look at that guy
Czasami ona jednak trochę się denerwuje
start learning
She sometimes gets a bit angry, though.
Wyobrażasz to sobie?
start learning
Can you imagine it?
To musi być okropne!
start learning
It must be horrible!
Z pewnością to prawda.
start learning
I'm sure that's true.
mowić do kogoś
start learning
talk to smb.
mowić do kogoś podniesionym głosem
start learning
talking to someone in a loud voice
Dlaczego nie spróbujemy mu pomóc...?
start learning
Why don't we try and help him?
być razem
start learning
be together
zostać samemu
start learning
stay alone
być znudzonym, nudzić się
start learning
be bored, bored
być razem
start learning
be together
być podekscytowanym czymś
start learning
to be excited about something
uprawiać karate
start learning
to do karate
serfować po internecie
start learning
to surf the Internet
iść na spacer z przewodnikiem
start learning
go for a walk with a guide
zbierać pieniądze
start learning
to collect money/ to raise money
raz w tygodniu
start learning
once a week
od czasu do czasu
start learning
from time to time
Zganij co...
start learning
Guess what...
Witaj w moim świecie
start learning
Welcome to my world
maleńki i przytulny pokój
start learning
tiny and cozy room
chodzący dom
start learning
the walking house
patrzeć w przyszłość
start learning
look forward to
śpiący, senny
start learning
the sleepover
być niepewnym czegoś
start learning
be uncertain of something

You must sign in to write a comment