HCE U14,15,17,18,19,20 FR-NL

 0    240 flashcards    l151428
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

marquer un but
start learning
een doelpunt scoren

consister à
start learning
bestaan uit/in

faire le tour
start learning
om heen lopen

persister à
start learning
blijven (+ww), volharden in

raden

vullen, invullen

inrichten

snoeien, snijden

aandringen

aanvallen

overgaan, overschrijden

bestrijden

smeken

overhandigen

renoncer à
start learning
afzien van

s'échapper
start learning
ontsnappen, (ont)vluchten

recourir à
start learning
zich wenden tot

overtuigen

hanteren, omgaan met

parvenir à
start learning
lukken, slagen in

précéder
start learning
voorafgaan

delen

vastmaken

disparaître
start learning
verdwijnen

se maquiller
start learning
zich opmaken

inslaan, breken

zich voegen bij

intervenir
start learning
tussenbeide komen, ingrijpen

veiller à
start learning
ervoor zorgen, waken

afstaan

herstellen

meenemen, meebrengen

(be)sturen

starten

beklimmen, klimmen (op)

(uit)trekken

accéder à
start learning
toegang hebben tot

gebruiken

handhaven

ontnemen

l'environnement
start learning
het (leef) milieu

attribuer à
start learning
toeschrijven aan

verslechteren

la sécheresse
start learning
de droogte

un écologiste
start learning
een milieubeschermer

le réchauffement
start learning
de opwarming

la déforestation
start learning
de ontbossing

le désastre
start learning
de ramp

l'énergie solaire
start learning
de zonne-energie

l'effet de serre
start learning
het broeikaseffect

le barrage
start learning
de stuwdam

un incendie
start learning
een brand

la gravité
start learning
de zwaartekracht

un canadair
start learning
een blusvliegtuig

verwoesten

vervuilend

les déchets
start learning
het afval

déclencher
start learning
ontketenen

la floraison
start learning
de bloei

l'épuration
start learning
het zuiveren, de zuivering

un carburant
start learning
een brandstof

vruchtbaar

la brousse
start learning
de wildernis

le promoteur
start learning
de projectontwikkelaar

une avalanche
start learning
een lawine

le littoral
start learning
de kustlijn

la poussière
start learning
het stof

ophouden (te/met)

la matière première
start learning
de grondstof

une erreur
start learning
een vergissing

l'humanité
start learning
de mensheid

de boer

la mauvaise odeur
start learning
de stank

forestier/forestière
start learning
bos-

een herder

les intempéries
start learning
het slechte weer

de nevel

la baleine
start learning
de walvis

verminderen

la postérité
start learning
het nageslacht

het kwaad

reconnaître
start learning
bekennen

l'abolition
start learning
de afschaffing

beschuldigen

bekennen

schuldig

un attentat
start learning
een aanslag

le complice
start learning
de medeplichtige

la condamnation
start learning
de veroordeling

emprisonner
start learning
gevangenzetten

un malfaiteur
start learning
een misdadiger

la conscience
start learning
het geweten

l'insécurité
start learning
de onveiligheid

confisquer
start learning
in beslag nemen

un assassinat
start learning
een moord, een moordaanslag

soupçonner
start learning
verdenken

la détention
start learning
de hechtenis

un accroissement
start learning
een toename

détourner
start learning
verduisteren

bedriegen

maltraiter
start learning
mishandelen

les menottes
start learning
de handboeien

redoutable
start learning
geducht, gevaarlijk

le détenu
start learning
de gevangene, de gedetineerde

le ravisseur
start learning
de ontvoerder

opgraven

une accusation
start learning
een beschuldiging

aanranden, overtreden

mettre en examen
start learning
aanhouden

onschuldig

une conspiration
start learning
een samenzwering

zweren

irréprochable
start learning
onberispelijk

afslachten

een valstrik, een hinderlaag

een gijzelaar

la seringue
start learning
de naald

la résistance
start learning
het verzet, de weerstand

bang maken, angst aanjagen

martelen, folteren

de stem

le législation
start learning
de wetgeving

le conseil des ministres
start learning
de ministerraad

la fraternité
start learning
de broederschap

l'Assemblée nationale
start learning
de nationale vergadering (Tweede Kamer)

le projet de loi
start learning
het wetsvoorstel

de val

uitzetten

en faveur de
start learning
ten gunste van

le pouvoir
start learning
de macht

les propos
start learning
de woorden

ontbinden

les partis de gauche
start learning
de linkse partijen

inconditionnel
start learning
onvoorwaardelijk

une insurrection
start learning
een opstand

le suffrage
start learning
de stem, de stemming

plechtig

la civilisation
start learning
de beschaving

un engagement
start learning
een belofte, een verplichting

l'indépendance
start learning
de onafhankelijkheid

bénéficier de
start learning
profiteren van

en voie de développement
start learning
ontwikkelings-, in ontwikkeling

onderdrukken

aan de kaak stellen

la délibération
start learning
de beraadslaging

opofferen

une vocation
start learning
een roeping

l'éloquence
start learning
de welsprekendheid

un observateur
start learning
een waarnemer

la séparation
start learning
de scheiding

le renfort
start learning
de versterking

un honneur
start learning
een eer

verlenen, toestaan

opleggen

le ministre des Affaires étrangères
start learning
de minister van Buitenlandse Zaken

l'abstention
start learning
de onthouding

un collaborateur
start learning
een medewerker

le Proche-Orient
start learning
het Midden-Oosten

le secrétaire d'Etat
start learning
de staatssecretaris

le porte-parole
start learning
de woordvoerder

auparavant
start learning
vooraf, van tevoren

ondanks

voor altijd

duidelijk

toen

tijdens

zodra

désormais
start learning
voortaan

vraisemblablement
start learning
waarschijnlijk

fréquemment
start learning
vaak, dikwijls

zo, aldus

plotseling

aussi (aan het begin van een zin)
start learning
dan ook

echter

elders

d'ailleurs
start learning
trouwens

néanmoins
start learning
niettemin

zelfs dan

volgens

hoe, hoezeer

comme (aan het begin van de zin)
start learning
daar, aangezien

behalve

à la suite de
start learning
ten gevolge van

au lieu de
start learning
in plaats van

simultanément
start learning
gelijk, gelijktijdig


apparemment
start learning
waarschijnlijk, klaarblijkelijk

ruimschoots

soms

alsof

relativement
start learning
betrekkelijk

principalement
start learning
voornamelijk

pour cause
start learning
terecht

à mon insu
start learning
buiten mij om

overal

opdat

contrairement à
start learning
in tegenstelling tot

ne ... guère
start learning
nauwelijks

vroeger

au lendemain de
start learning
vlak na

de kunst

l'imagination
start learning
de verbeeldingskracht

un bouquin
start learning
een boek

toekennen

une célébrité
start learning
een beroemdheid

les moeurs
start learning
de zeden, de gewoontes

un compositeur
start learning
een componist

un enfant prodige
start learning
een wonderkind

une baguette
start learning
een dirigeerstokje

contemporain
start learning
hedendaags

le narrateur
start learning
de verteller

un recueil
start learning
een bundel

subventionner
start learning
subsidiëren

passionner
start learning
boeien

séduisant
start learning
aantrekkelijk

de geest

un héros, une héroïne
start learning
een held, een heldin

un chef-d'oeuvre
start learning
een meesterwerk

un malentendu
start learning
een misverstand

le précurseur
start learning
de voorloper

wijzer maken, onderwijzen

als titel hebben

faire un accueil
start learning
ontvangen

oprichten

assister à
start learning
bijwonen

un peintre
start learning
een schilder

het gevoel

un amateur
start learning
een liefhebber

vreemd, ongewoon

het doek

een verhaal

de slechte eigenschap

de deugd

overdrijven

prendre goût à
start learning
de smaak te pakken krijgen

uitverkocht

de waanzin

un sculpteur
start learning
een beeldhouwer

une abbaye
start learning
een abdij

le patrimoine
start learning
het erfgoed


You must sign in to write a comment