Google translate

 0    86 flashcards    Mrpapito93
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to cater
start learning
aby zaspokoić
to occur
start learning
wystąpić
recovery position
start learning
pozycja bezpieczna
recovery
start learning
wyzdrowienie
particularly {adverb}
start learning
szczególnie {przysł.}
particular
The Internet in particular provides details about our private lives, something which was unimaginable a few years ago.
start learning
szczegół
Szczególnie Internet dostarcza szczegółów z naszego życia prywatnego, co było zupełnie niewyobrażalne kilka lat temu.
particular
start learning
szczególne / szczególny / specjalny / konkretny / dany
exponentially
start learning
wykładniczo
exponential
But the pace of "exponential" growth is really what describes information technologies.
start learning
wykładniczy
Ale to "wykładniczy" wzrost lepiej opisuje postęp w informatyce.
launch rate
start learning
wskaźnik uruchomienia
to arise
start learning
powstać / zajść / wstawać
airline
start learning
linie lotnicze
reliability
start learning
niezawodność
reliable
start learning
niezawodny
capability
start learning
możliwości / zdolności / zdolność
capable
start learning
zdolny
capacity
start learning
pojemność
whereas
Deoxyhemoglobin can be detected by MRI, 'whereas' oxyhemoglobin can't.
start learning
podczas gdy {spójnik} / gdy / podczas /mając na uwadze że
deoksyhemoglobina może być wykryta przez MRI "podczas gdy" oksyhemoglobina nie może.
redundancy
start learning
redundancja
propulsive
start learning
napędowy
propulsion
start learning
napęd
to submit
start learning
przedstawić
submenu
start learning
podmenu
to captivate
start learning
urzekać
captivating
start learning
urzekający
quite
start learning
całkiem
to quit
start learning
opuścić / rzucić / przestać
chopper
start learning
topór / siekiera / tasak
flap
start learning
klapa, lotka
to flap
start learning
łopotać / klapnąć
shelter
start learning
schron
to shelter
start learning
schować się
greater
start learning
większy
dry
start learning
suchy
to dry
start learning
wysuszyć
payload
start learning
ładunek
caterpillar
start learning
gąsienica (zwierzę) / pojazd gąsienicowy
approximately
start learning
w przybliżeniu
approximate
start learning
przybliżony
saturday
start learning
sobota
Bachelor of Science
start learning
stopień naukowy inż. / licenciat
comprehension
start learning
zrozumienie
naughty
start learning
niegrzeczny
fault
start learning
wina / defekt / wada
to fault
start learning
winić / krytykować / zarzucać
fold
start learning
zgięcie
to fold
start learning
spasować / składać / złożyć
breast
start learning
pierś
to breast
start learning
stawić czoło
greasy
start learning
tłusty / śliski
rarely
start learning
rzadko
denial
start learning
odmowa
disclaimer
start learning
zrzeczenie się (rzecz.)
to disclaim
start learning
zrzekać się
preparation
start learning
przygotowanie
avoid
start learning
uniknąć
among
start learning
między / pośród
merge
start learning
łączyć
initial commit
start learning
początkowe zatwierdzenie
contributor
start learning
współpracownik
common
start learning
pospolity
uptight
start learning
spięty
laddie
start learning
chłopak
transparent
start learning
przezroczysty
pad
start learning
podkładka
abort
start learning
anulować
confidently
start learning
ufnie
idioms
start learning
frazeologia
tracksuit
start learning
dres
reinvent
start learning
odkrywać na nowo
vocabulary
start learning
słownictwo
confluence
start learning
zbieg
ahead
start learning
przed / naprzód / na przodzie
inclined
start learning
skłonny
statement
start learning
wypowiedź
intention
start learning
zamiar
usage
start learning
stosowanie / używane
savage
start learning
brutalny
reach out
start learning
osiągnąć
parallel
start learning
równoległy
hang up
start learning
odłożyć słuchawkę
bounce
start learning
odbić się
existence
start learning
istnienie
bother
start learning
zawracać głowę
intractable
start learning
trudny
avoid
start learning
uniknąć

You must sign in to write a comment