glossika3 2976-3000

 0    25 flashcards    Madora
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
They couldn't get along, with each other, so the relationship, didn't work out in the end.
start learning
Oni nie mogli się ze sobą dogadać, więc. nie wiodo im sie w związku.
Plans to build a new factory, have been held up, because of the company's financial problems.
start learning
Plany zbudowania nowej fabryki zostały wstrzymane z powodu problemów finansowych firmy.
We live next to, an international airport, so we have to put up, with a lot of noise.
start learning
Mieszkamy obok międzynarodowego lotniska, więc musimy znosić dożo hałasu.
The two brothers, are identical twins, so everybody gets them mixed up.
start learning
tych dwóch braci to identyczni bliźniacy, więc każdy ich myli.
Your house is an absolute mess. When are you going to get this place cleaned up?
start learning
W twoim domu jest okropny bałagan. Kiedy masz zamiar tam posprzątać?
When your language training, starts getting tough, it means you‘re about to make, a big breakthrough, so stick with it and, don't give up.
start learning
Kiedy twój trening języka zaczyna być ciężki, oznacza to, że czeka cie duży przełom, więc kontynuuj i się nie poddawaj.
Whoever used up all the milk, and eggs should go out, and buy some more. And get some toilet paper, while you're at it.
start learning
Ktokolwiek zużył całe mleko, a jajka powinny wyjść i je kupić. I kupić też papier toaletowy, jak już będzie w sklepie.
People used to carry pagers around, but they've completely fallen out of use.
start learning
Ludzie kiedyś nosili pagery, ale one zupełnie wyszły z użycia.
My manager pointed out, a potential problem, with our new marketing plan.
start learning
Mój menedżer wskazał, potencjalny problem z naszym nowym planem marketingowym.
A decision has to be made now. We can't put it off any longer.
start learning
Decyzja musi być podjęta teraz. Nie możemy już przełożyc tego na później.
I was offered a job, at the oil company, but I decided to turn it down.
start learning
Zaproponowano mi pracę w firmie naftowej, ale zdecydowałem sie ją odrzucić.
Several men, got angry with Jack in the bar, and Jack told them, he wasn't afraid to take them on.
start learning
Kilku mężczyzn, zdenerwowało się na Jacka w barze, a Jack powiedział im, że nie boi się stawic im czoła.
They took it out into the street, and Jack let them have it. Jack put them down, one by one, and the spectacle, really drew a crowd.
start learning
Wyszli z tym na ulice i Jack położył na ziemię jednego po drugik. To przedstawienie przyciągnęło tłum.
A man was knocked down by a car, when crossing the street, and had to be taken to the hospital.
start learning
Mężczyzna został potrącony przez samochód, kiedy przechodzil przez ulicę i został zabrany do szpitala.
In the aftermath of the tornado, they discovered a lot of uprooted trees, and houses that had been blown down.
start learning
W wyniku tornada odkryli wiele drzew wyrwanych z korzeniami i powalonych domów.
Please calm down. Everything will turn out, all right.
start learning
Proszę, uspokój się. Wszystko, będzie dobrze.
When the police questioned him, he decided to leave out, an important detail.
start learning
Kiedy policja go przesłuchała, postanowił pominąć, ważny szczegół.
When talking with the police, you shouldn't make up, stories or lie.
start learning
Rozmawiając z policją, nie powinieneś wymyślać lub kłamać.
When Sara decided to move to India, and start a new life, she gave away, all of her belongings.
start learning
Kiedy Sara zdecydowała przeprowadzić się do Indii i rozpocząć nowe życie, oddała wszystkie swoje rzeczy.
Put a smile on your face, and you'll certainly, get lots, of smiles back.
start learning
Uśmiechnij się, a w zamian dostaniesz mnóstwo innych uśmiechów.
I waved to the children on the bus, and they waved back.
start learning
Pomachałem do dzieci w autobusie i one też do mnie pomachały.
My first job was at a travel agency, and I didn't like it much. But now, looking back on the experience, I really learned a lot.
start learning
Moja pierwsza praca była w biurze podróży i nie lubiłem jej za bardzo. Ale teraz, patrząc w przeszłość na to doświadczenie, naprawdę wiele się nauczyłem.
When are you going, to pay me back the money, I lent you?
start learning
Kiedy zamierzasz oddać mi pieniądze, które ci pożyczyłem?
When you cause problems, with the wrong people, those problems will come pay you back, or come back to haunt you.
start learning
Kiedy masz problemy, z niewłaściwymi ludźmi, te problemy odpłacą ci się lub wrócą żeby cie zniszczyć.
The lone ranger, got on his horse, and rode off into the sunset.
start learning
Samotny jeździec wsiadł na konia i odjechał w stronę zachodu słońca.

You must sign in to write a comment