glossika3 2951- 2975

 0    25 flashcards    Madora
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
When Sam had just arrived in London, a man came up to him in the street, and asked for money, so he gave him a few Japanese yen.
start learning
Kiedy Sam przyjechał do Londynu, na ulicy podszedł do niego mężczyzna i poprosił o pieniądze, więc on dał mu kilka japońskich jenów.
The police are going to ask us a lot of questions, so we need to back each other up.
start learning
Policja zamierza zadać nam wiele pytań, więc musimy się wspierać.
The police set up a special task force to investigate the murders.
start learning
Policja utworzyła jednostkę do zadań specjalnych,żeby prowadzić dochodzenia w sprawie morderstw...
You should always back up your computer files just in case the hard drive dies.
start learning
Powinieneś zawsze tworzyć kopie zapasowe plików z twojego komputera, na wypadek zepsucia twojego dysku twardego.
You should always save your files, as you're working on them, just in case your computer crashes.
start learning
Powinieneś zawsze zapisywać swoje pliki, gdy pracujesz na nimi na wypadek zawieszenia się komputera.
The police accidentally, shot and killed a man. They tried to cover up, what really happened, but it became a big scandal.
start learning
Policjanci przypadkowo strzelili do mężczyzny i zabili go. Próbowali ukryć, co naprawdę się stało, ale stało się to wielkim skandalem.
They couldn't just brush, it under the carpet and expect everything to blow over and go away.
start learning
Oni nie mogli zamieść tego pod dywan i oczekiwali, że wszystko ucichnie.
The murder suspect got bad press, but he wasn‘t the culprit; he was not the man who did it.
start learning
Podejrzany o morderstwo był opisywany negatywnie w prasie, ale nie był sprawcą; on nie był tym, który to zrobił.
Since he got so much bad press, it wouldn't just blow over. Everybody knew him now
start learning
Ponieważ tak dużo o nim pisano, sprawa nie ucichła. Każdy do teraz znał.
So he sued and was awarded compensation for damage to his reputation.
start learning
Więc on zwrócił się do sądu i otrzymał odszkodowanie za nadszarpnięcie jego reputacji.
We just won a new contract, but completing it will take up the next three months.
start learning
Właśnie dostaliśmy nowy kontrakt, ale uzupełnienie go zajmie kolejne trzy miesiące.
My parents were away on business when I was a child, so my grandparents brought me up. --- My grandparents raised me.
start learning
Moi rodzice byli w podróży służbowej, kiedy byłem dzieckiem, więc wychowali mnie dziadkowie. --- Moi dziadkowie mnie wychowywali
If you can't find a hotel for the night, you‘ll end up sleeping on the street.
start learning
Jeśli nie możesz znaleźć hotelu, skończysz śpiąc na ulicy.
There was a fight on the street and three men ended up in the hospital.
start learning
Na ulicy była bójka, i trzech mężczyznskończyło w szpitalu.
Don't argue with the police officer, or you'll just end up getting arrested.
start learning
Nie kłóć się z policjantem, albo skończysz w areszcie.
There are two universities in the city, and students make up twenty percent of the population.
start learning
W mieście są dwa uniwersytety, a studenci stanowią dwadzieścia procent populacji.
I'll be ready in a few minutes. You go on ahead and I'll catch up with you.
start learning
Będę gotowy za kilka minut. Idź, a ja cię dogonię.
My parents dropped me off at the airport two hours before my flight was scheduled to take off.
start learning
Moi rodzice podrzucili mnie na lotnisko na dwie godziny przed planowanym startem mojego lotu.
My parents were there again to pick me up when I flew back home.
start learning
Moi rodzice byli tam znowu, żeby mnie odebrać, kiedy przyleciałem z powrotem.
Simon is terribly creative, and is always coming up with great ideas.
start learning
Simon jest niesamowicie kreatywny i zawsze ma świetne pomysły.
I’m saving my money up for a trip around the world.
start learning
Oszczędzam pieniądze na wycieczkę dookoła świata.
The F1 racer caught fire and blew up. Luckily the driver just narrowly escaped.
start learning
Samochód F1 zapalił się i wybuchł. Na szczęście kierowca zdążył uciec.
A friend of mine, was attacked and beaten up, a few days ago. He's been in the hospital ever since.
start learning
Mój przyjaciel był zaatakowany i pobity kilka dni temu. Od tego czasu on jest w szpitalu.
Ludwig and Rita broke up. --- Ludwig and Rita split up.
start learning
Ludwig i Rita zerwali ze sobą. --- Ludwig i Rita rozstali się.
Ludwig and Rita, ended up breaking up. --- Ludwig and Rita ended up splitting up.
start learning
Ludwig i Rita zerwali ze sobą. --- Ludwig i Rita rozstali sie.

You must sign in to write a comment