glossika3 2926-2950

 0    25 flashcards    Madora
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
You can tell, Maggi works out at the gym every day, because she looks great. She jogs, takes a yoga class, does aerobics, and lifts weights.
start learning
Możesz zgadnąć że Maggi ćwiczy codziennie na siłowni, ponieważ wygląda świetnie. Biega, chodzi na jogę, aerobik i podnosi ciężary.
It seems that Ludwig and Rita's relationship, is having trouble, but we really hope, they work it out.
start learning
Wygląda na to, Ludwig i Rita mają problemy w związku, ale naprawdę mamy nadzieję, że uda im się to przetrwać.
The two companies worked out a cooperation agreement.
start learning
Dwie firmy wypracowały porozumienie o współpracy.
Nobody believed Sara at first, but she turned out to be right.
start learning
Nikt na początku nie wierzył Sarze, ale okazało się, że ma rację.
Better find a petrol station. We're running out of petrol.
start learning
Lepiej znajdź stację benzynową. Kończą nam się benzyna.
Please buy more toilet paper before you use it all up.
start learning
Proszę kup więcej papieru toaletowego, zanim cały zużyjesz.
I’m sorry, the book you're looking for isn't in stock. It's all sold out.
start learning
Przykro mi, książka, której szukasz, nie jest w sprzedaży. Wszystkie egzemplarze zostały wypkupione.
I've been handing out business cards all day, and now I'm all out of them.
start learning
Rozdawałem wizytówki przez cały dzień i teraz nie mam już żadnej.
Valentina found a beautiful dress at the department store, but she wanted to try it on before she bought it.
start learning
Valentina znalazła piękną sukienkę w domu towarowym, ale chciała ją przymierzyć, zanim ją kupi.
Please don't stop telling your story, please go on.
start learning
Proszę, nie przestawaj opowiadać swojej historii, proszę kontynuuj.
The concert had to be called off because of the typhoon.
start learning
Koncert musiał zostać odwołany z powodu tajfunu.
Tomorrow I‘m off to Paris.
start learning
Jutro wyjeżdżam do Paryża.
Oscar left home at the age of eighteen and went off to Spain.
start learning
Oscar opuścił dom w wieku osiemnastu lat i pojechał do Hiszpanii.
Our plane was delayed, on the tarmac and we couldn't, take off for an hour
start learning
Nasz samolot był opóźniony i nie mogliśmy wystartować przez godzine
My parents and friends, saw me off at the airport, before I embarked on my adventure, around the world.
start learning
Moi rodzice i przyjaciele odprowadzili mnie na lotnisko, zanim rozpoczątłem swoje przygody dookoła świata.
I don't want to keep, going on discussing marketing, let's move on to the production issues.
start learning
Nie chcę, dyskutować o marketingu, przejdźmy do kwestii produkcyjnych.
Tom always dozes off in economics class.
start learning
Tom zawsze śpi na zajęciach z ekonomii.
The food was lousy, and the service sucked, then they charged us, an arm and a leg! We totally got ripped off!
start learning
Jedzenie było kiepskie, a obsługa beznadziejna, a oni policzyli nam za to fortunę! Zdzierstwo.
He always buys expensive things to show off.
start learning
On zawsze kupuje drogie rzeczy, żeby się popisać.
Some old houses, were torn down to make room, for a new housing development. The owners of the houses, tried to protest, but it was to no avail.
start learning
Niektóre stare domy zostały zburzone, by zrobić przestrzeń dla nowej zabudowyj. Właściciele domów próbowali protestować, ale na nic to sie zdało.
One man was so upset, by the whole ordeal that he commited suicide.
start learning
Jeden mężczyzna był tak nieszczęśliwy, że popełnił samobójstwo.
The firefighters were able to put the fire out before the house burned down.
start learning
Strażacy zdołali igasić ogień zanim dom spłonął.
However, the firefighters had a hard time trying to calm a woman down. Apparently, her cat perished in the fire.
start learning
Jednak strażacy mieli trudności z uspokojeniem kobiety. Najwyraźniej jej kot zginął w ogniu.
Talks between Russia and the United States have broken down.
start learning
Rozmowy między Rosją a Stanami Zjednoczonymi załamały się.
After college, Zara was turned down, from every job she applied for. Finding a job was difficult.
start learning
Po koledżu Zara była odrzucona, z każdej pracy, o którą się ubiegała. Znalezienie pracy było trudne.

You must sign in to write a comment