glossika3 2801-2825

 0    25 flashcards    Madora
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I'm sorry to hear that.
start learning
Przykro mi to słyszeć.
Were you nervous about giving a speech in a foreign language?
start learning
Czy byłeś zdenerwowany przemawiając w innym języku.
I was very pleased, with the audience's reception, of my speech.
start learning
Reakcja publicznościna moją przemowę była bardzo miła.
Everybody was shocked by the news on September eleventh, two thousand one.
start learning
Wszyscy byli zszokowani wiadomościami jedenastego września, dwa tysiące pierszego.
I was very impressed with his speech. He‘s an eloquent speaker.
start learning
Byłem pod wrażeniem jego przemówienia. On jest elokwentnym mówcą.
I didn't enjoy my last job. When I got fed up with it, I asked to resign.
start learning
Nie podobała mi się moja ostatnia praca. Kiedy miałem jej dość, złożyłem rezygnację.
I'm sorry about the mess. I‘ll clean it up later.
start learning
Przepraszam za bałagan. Posprzątam go później.
I'm sorry for shouting at you yesterday. -- I'm sorry, I shouted at you yesterday. --- Thank you for apologizing to me.
start learning
Przepraszam, że krzyczałem na ciebie wczoraj. - Przepraszam,że krzyczałem na ciebie wczoraj. --- Nie ma za co...
I feel sorry for the loser. ---- I pity the loser.
start learning
Szkoda mi przegranego. ---- Żałuję przegranego.
Are you scared of spiders? ---- Are you afraid of spiders? --- Are spiders scary? ---- Are spiders frightening?
start learning
Czy boisz się pająków? ---- Obawiasz się pająków? --- Czy pająki są straszne? ---- Czy pająki są przerażające?
Do you fear spiders? ---- Do spiders scare you? ---- Do spiders frighten you?
start learning
Czy boisz się pająków? ---- Czy pająki są dla ciebie straszne? ---- Czy pająki cię przerażają?
I’m terrified of spiders. ---- Spiders terrify me.
start learning
Jestem przerażony pająkami. ---- Pająki mnie przerażają.
The giant spider in The Hobbit scared me to death!
start learning
Wielki pająk w Hobbicie przestraszył mnie na śmierć!
Some children feel proud of their parents, while others are ashamed of them.
start learning
Niektóre dzieci są dumne ze swoich rodziców, podczas gdy inne się ich wstydzą.
Many children make their parents proud, while some make their parents ashamed.
start learning
Wiele dzieci sprawia, że ​​ich rodzice są dumni, podczas gdy niektóre sprawiaja, że rodzice się ich wstydzą
Don't be jealous or envious of that popular girl in school.
start learning
Nie bądź zazdrosny o tę popularną dziewczynę ze szkoły.
The police remained suspicious of the suspect's motives.
start learning
Policja pozostała podejrzliwa w stosunku do motywów podejrzanego.
The audience was critical of the music performance.
start learning
Publiczność była krytyczna wobec występu muzycznego.
Many countries are not tolerant of foreigners.
start learning
Wiele krajów nie jest tolerancyjnych wobec cudzoziemców.
Are you aware of the seriousness of this crime?
start learning
Jesteś świadomy powagi tego przestępstwa?
I wasn’t conscious during the operation. The doctors had given me anesthesia.
start learning
Nie byłem świadomy podczas operacji. Lekarze dali mi znieczulenie.
I'm fully confident that you're capable of passing the exam.
start learning
Jestem zupełnie pewny że możesz zdać ten egzamin.
The paper I wrote for class was full of obvious mistakes.
start learning
Wypracowanie, które napisałem na zajęcia, była pełna oczywistych błędów.
He's late again. It's typical of him to keep everybody waiting.
start learning
On znów się spóźnił. To typowe, że on każe wszystkim czekać.
I'm tired, of eating the same food, every day. Let's try something different.
start learning
Jestem zmęczony jedzeniem tego samego codziennie. Spróbujmy czegoś innego.

You must sign in to write a comment