glossika3 2776-2800

 0    25 flashcards    Madora
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
The advantage OF living alone is that you have more freedom.
start learning
Zaletą samotnego życia jest to, że masz więcej swobody.
In fact, there are many advantages TO living alone.
start learning
Właściwie jest wiele zalet samotnego życia
The authorities are still baffled by the cause of the explosion.
start learning
Władze są wciąż zaskoczone przyczyną wybuchu.
I have all the photos OF my family in my cellphone.
start learning
Mam wszystkie zdjęcia mojej rodziny w moim telefonie komórkowym.
I think we're lost. We need to get a map OF this city. — I'll search FOR an app.
start learning
Myślę, że się zgubilismy. Potrzebuję mapy tego miasta. - Poszukam aplikacji.
There's always an increase, IN the number OF traffic accidents, around New Year's.
start learning
Zawsze jest wzrast liczby wypadków drogowych w okolicach Nowego Roku.
The last twenty years, has seen a tremendous decrease, IN crime.
start learning
W ciągu ostatnich dwudziestu lat odnotowano ogromny spadek przestępczości w IN.
It was a bad year for the company, as it faced a huge drop IN sales.
start learning
To był zły rok dla firmy, ponieważ miał miejsce ogromny spadek w sprzedaży.
Since the accident was my fault, I had to pay, for the damage to the other car.
start learning
Ponieważ wypadek był z mojej winy, musiałem zapłacić za uszkodzenie innego samochodu.
A lot of my friends, are getting married this year. I‘ve been getting lots of invitations, TO wedding banquets.
start learning
Wielu moich przyjaciół bierze ślub w tym roku. Dostawałem wiele zaproszeń na wesela.
the scientists, have been working, ON a solution TO the problem, FOR many years.
start learning
Naukowcy pracują nad rozwiązaniem problemu od wielu lat.
I was very surprised BY her reaction TO my simple suggestion.
start learning
Byłem bardzo zaskoczony jej reakcją na moją prostą sugestię.
His attitude, toward his job, is so positive, that he increases, his sales every month.
start learning
Jego stosunek do pracy jest tak pozytywny, że podwyższa swoja sprzedaż każdego miesiąca.
Do you have a good relationship WITH your parents?
start learning
Czy masz dobre relacje z twoimi rodzicami?
The police want, to question a suspect, in connection with the murder.
start learning
Policja chce przesłuchać podejrzanego w sprawie morderstwa.
The police believe, there's a connection between the two murders, based on DNA evidence.
start learning
Policja wierzy, że ​​było powiązanie między tymi dwoma morderstwami, na podstawie dowodów DNA.
There are minor differences between many European languages.
start learning
Są małe różnice między wieloma europejskimi językami.
It was really kind of you, to help me. I really appreciate it.
start learning
To było miłe z twojej strony, że mi pomogłeś. Naprawdę to doceniam.
He donated half his wealth to charity, which was very generous of him.
start learning
On Przekazał połowę swojego majątku na cele charytatywne, co było bardzo hojne z jego strony.
Always be polite and nice to strangers. They might be the boss at your next job.
start learning
Zawsze bądź grzeczny i miły dla nieznajomych. Mogą być twoim szefem w następnej pracy.
Tom is really angry, about what his brother said.
start learning
Tom jest naprawdę zły, za to, co powiedział jego brat.
He's upset with him, because he wants to put their parents, in a nursing home.
start learning
On Jest zmartwiony, ponieważ chce umieścić swoich rodziców w domu opieki.
In fact, his sister was even more furious, when she heard it.
start learning
Właściwie jego siostra była jeszcze bardziej wkurzona, kiedy to usłyszała.
Are you excited, about going to Europe next week?
start learning
Czy jesteś podekscytowany wyjazdem do Europy w przyszłym tygodniu?
Actually, I'm upset about not getting invited to the most important conference.
start learning
Naprawdę jestem smutny bo nie zostałem zaproszony na najważniejszą konferencję.

You must sign in to write a comment