glossika3 -2751- 2775

 0    25 flashcards    Madora
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Water boils AT a temperature OF one hundred degrees Celsius.
start learning
Woda gotuje się w temperaturze stu stopni Celsjusza.
Some singers go ON a world tour every year.
start learning
Niektórzy piosenkarze jeżdżą na tournee po świecie każdego roku.
I didn't hear the news ON the radio, nor ON the television; I saw it ON the internet.
start learning
Nie słuchałem wiadomości w radiu, ani w telewizji; Widziałem je w Internecie.
I've never met the woman IN charge OF marketing, but I've spoken to her ON the phone a few times.
start learning
Nigdy nie spotkałem kobiety odpowiedzialnej za marketing, ale rozmawiałem z nią przez telefon kilka razy.
There's no train service today because all the railroad workers are ON strike.
start learning
Pociągi dzisiaj nie jeżdżą, bo maszyniści strajkują.
She's put ON a lot of weight this year, so she wants to go ON a diet.
start learning
Ona przybrała na wadze w tym roku, więc chce przejść na dietę.
While I was watching F -1 racing yesterday, I saw one of the cars catch ON fire.
start learning
Kiedy oglądałem wczoraj wyścigi F -1, widziałem, jak zapalił się jeden z samochodów
Sometimes my job can be really stressful, but ON the whole I like the people and enjoy the job.
start learning
Czasami moja praca potrafi być naprawdę stresująca, ale ogólnie lubię ludzi i podoba mi się ta praca.
I didn't mean to annoy you, I didn't do it ON purpose.
start learning
Nie chciałem cię denerwować, nie zrobiłem tego specjalnie.
He bumped INTO me ON accident.
start learning
On uderzył we mnie przypadkiem.
He bumped INTO me BY mistake.
start learning
On uderzył we mnie przez pomyłkę.
All of my contact information is ON my business card, but it‘s easiest to get ahold of me BY email or cellphone.
start learning
Wszystkie moje dane kontaktowe są na mojej wizytówce, ale najłatwiej złapać mnie przez e-mail lub komórę.
I didn't bring enough cash, so could I pay BY credit card?
start learning
Nie wzięłam wystarczającej ilości gotówki, mogę więc zapłacić kartą?
You don't need to fix that BY hand, I can write a computer program to help you. - You don't need to fix that manually.
start learning
Nie musisz naprawiać tego, ręcznie, mogę napisać program żeby ci pomóc. - Nie musisz naprawiac tego manualnie.
My father sometimes goes to work by taxi, and I go to work by bus.
start learning
Mój ojciec czasem jeździ do pracy taksówką, a ja jeżdżę do pracy autobusem.
Olga's father is an oil tycoon, and goes to work BY helicopter and BY plane.
start learning
Ojciec Olgi jest potentatem naftowym i jeździ do pracy helikopterem i samolotem.
It's a two-hour drive to the airport BY car, but it's only forty minutes by high-speed rail.
start learning
Do lotniska sa dwie godziny jazdy samochodem od, ale tylko czterdzieści minut pociągiem pospiesznym...
I arrived ON the seven-o'clock train.
start learning
Przyjechałam pociągiem a siódmej.
The door‘s not broken, so it must have been opened by somebody with a key.
start learning
Drzwi nie są uszkodzone, więc musiały być otwarte przez kogoś kluczem.
My salary has increased from two thousand dollars a month to twenty-five hundred. - My salary's increased BY five hundred dollars.
start learning
Moja pensja wzrosła z dwóch tysięcy dolarów miesięcznie do dwóch i pół tysiąca dolarów. - Moja pensja wzrosła o pięćset dolarów.
I finished the race three meters ahead of you. - I won the race BY three meters.
start learning
Skończyłam wyścig trzy metry przed tobą. - Wygrałam wyścig trzema metrami...
Some American companies, give college graduates a check FOR five thousand dollars, AS a signing bonus.
start learning
Niektóre amerykańskie firmy dają absolwentom college'u czek na piętnaście tysięcy dolarów jako bonus za zapisanie się...
I wrote a check, FOR five hundred dollars to the insurance company.
start learning
Wypisałem czek, na pięćset dolarów dla firmy ubezpieczeniowej.
The company grew quickly due to a strong demand FOR its products.
start learning
Firma rozwinęła się szybkoz powodu dużego zapotrzebowania na jej produkty.
There's no need FOR impolite behavior.
start learning
Nie ma potrzeby zachowywać się niegrzecznie.

You must sign in to write a comment