glossika3 2726-2750

 0    25 flashcards    Madora
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
They drive on the left in Britain, Japan, and Singapore.
start learning
W Wielkiej Brytanii, Japonii i Singapurze ludzie jeżdża po lewej stronie.
I stopped to fuel on the way home from work.
start learning
Przestałem tankować samochód po drodze z pracy do domu.
The plant is in the corner of the room.
start learning
Kwiatek donniczkowy stoi w rogu pokoju.
The postbox is on the corner of the street.
start learning
Skrzynka pocztowa jest na rogu ulicy.
Have you ever been in the hospital?
start learning
Czy byłeś kiedyś w szpitalu?
Have you ever been in prison? - Have you ever been in jail?
start learning
Czy byłeś kiedyś w więzieniu?
My brother‘s in college, and I'm still in high school. - He's in medical school, but I want to go to law school.
start learning
Mój brat jest w college'u, a ja wciąż jestem w liceum. - On jest w szkole medycznej, ale chcę iść do szkoły prawniczej.
We went ON a cruise last week, and there weren't many people ON the ship.
start learning
Pojechaliśmy w rejs, w ostatnim tygodniu i nie było zbyt wielu ludzi na statku.
There were no seats left when we got ON the train.
start learning
Nie było miejsc, kiedy wsiedliśmy do pociągu,
The bus was very crowded when we got ON.
start learning
Autobus był bardzo zatłoczony, kiegdy wsiedliśmy do niego.
I had an aisle seat ON the plane. - I had an aisle seat ON the flight.
start learning
Siedziałem przy przejściu w samolocie.
Sara passed me ON her bike yesterday.
start learning
Sara minęłą mnie na rowerze wczoraj.
My friends are IN China. They'll be going back TO Italy next week.
start learning
Moi przyjaciele są w Chinach. Oni wracja do Włoch w przyszłym tygodniu.
My parents are AT the zoo. My aunt is going TO the 200 to meet them there.
start learning
Moi rodzice są w zoo. Moja ciotka idzie do 200, żeby się z nimi spotkać.
Sir, I‘m in a hurry to catch my flight ON time. When will we arrive AT the airport?
start learning
Proszę pana, spieszę się, żeby złapać samolot na czas. Kiedy przylecimy na lotnisko?
Four of us got INTO a car and the others got ONTO a bus.
start learning
Czworo z nas wsiadło do samochodu, a reszta wsiadła do autobusu.
Since it was too hot to sit in the sun, we found a table IN the shade.
start learning
Ponieważ było zbyt gorąco, aby siedzieć na słońcu, znaleźliśmy stolik w cieniu.
Don't go out IN the rain, or else you'll get all wet.
start learning
Nie wychodź w czasie deszczu, bo przemokniesz.
When filling out forms, be sure to print your name IN capital letters so it‘s legible.
start learning
Wypełniając formularze, upewnij się, że piszesz swoje imię wielkimi literami, żeby było czytelnie.
Have you ever been IN love with somebody?
start learning
Czy byłeś kiedyś zakochany?
IN my opinion, the film wasn't that great.
start learning
Moim zdaniem film nie był zbyt dobry.
IN my mother's opinion, the food AT this restaurant is the best.
start learning
Zdaniej mojej mamy, jedzenie w tej restauracji jest najlepsze.
Lara left school AT the age OF seventeen. - She left school AT seventeen.
start learning
Lara skończyła szkołę w wieku siedemnastu lat.
We took off an hour ago, and now we're flying AT a speed OF nine hundred kilometers per hour AT an altitude OF ten thousand meters.
start learning
Wystartowaliśmy godzinę temu, i teraz lecimy z prędkością dziewięciuset kilometrów na godzinę na wysokości dziesięciu tysięcy metrów.
The train was traveling AT a speed OF one hundred twenty miles per hour when the driver lost control.
start learning
Pociąg jechał z prędkością stu dwadziestu mil na godzinę, kiedy maszynista stracił kontrolę.

You must sign in to write a comment