glossika3 2701-2725

 0    25 flashcards    Madora
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I slept until noon this morning. - I didn't get up until noon this morning.
start learning
Spałem dziś do południa. - Nie wstałem dziś rano do południa.
Pablo will be away until Saturday. - Pablo will be back by Saturday.
start learning
Pabla będzie aż do soboty. - Pablo wróci do soboty.
I have to work until eleven pm. - I'll have finished my work by eleven pm.
start learning
Muszę pracować aż do dwidziestej trzeciej. - Skończę pracę do dwudziestej trzeciej...
It's too late to go to the bank now. By the time we get there, it'll be closed.
start learning
Już za późno, żeby iść do banku. Do czasu kedy tam dojdziemy, będzie zamknięty.
By the time we get to the movies, it‘ll have already started.
start learning
Do czasu kiedy dojdziemy do kina, film już się zacznie.
Silvio's car broke down, on his way to his friends house. By the time he arrived, everybody had left.
start learning
Samochód Silvio zepsuł się po drodze do domu jego przyjaciół. Do czasu kiedy on przyjechał, wszyscy wyszli.
I'll see you at noon, on Wednesday, on the twenty-fifth, IN December.
start learning
Zobaczę cię w południe, w środę, dwudziestego piątego, w grudniu
I'll see you in the morning, on May thirty-first, twenty- eighteen
start learning
Zobaczę cię rano, trzydziestego pierwszego maja, dwa tysiące osiemnastego.
I have to work IN the afternoons.
start learning
Muszę pracować po południu.
The train will be leaving IN a few minutes.
start learning
Pociąg będzie wyjeżdżał za kilka minut.
I'll be back IN a week.
start learning
Wrócę za tydzień.
They‘re getting married in six months‘ time.
start learning
Oni biorą ślub za sześć miesięcy.
Everything began and ended ON time.
start learning
Wszystko zaczęło się i skończyło na czas.
IfI say ten o‘clock, then I mean, be ON time.
start learning
Jeśli mówię dziesiąta, to mam na myśli, bądź na czas.
Will you be home IN time for dinner? - No, I'll be late.
start learning
Czy będziesz domu na obiad? - Nie, spóźnię się.
We got on the train just IN time.
start learning
Wsiedliśmy do pociągu akurat na czas.
I hit the brakes just IN time and didn't hit the child.
start learning
Nacisnąłem hamulce w samą porę i nie uderzyłem w dziecko.
At first we didn't get, along very well, but in the end, we became good friends.
start learning
Na początku nie byliśmy ze soba w dobrych stosunkach ale w końcu zostaliśmy dobrymi przyjaciółmi.
I’m going away at the beginning of January. - I'm going away at the beginning of the year.
start learning
Wyjeżdżam na początku stycznia. - Wyjeżdżam na początku roku.
I'm coming back at the end of December. - I‘m coming back at the end of the year.
start learning
Wracam pod koniec grudnia. - Wracam pod koniec roku.
The hotel we're going to is on a small island in the middle of a lake.
start learning
Hotel, do którego jedziemy, jest na małej wysepce pośrodku jeziora.
There's somebody at the door, could you please answer it?
start learning
Ktoś puka do drzwi, czy mógłbyś otworzyć?
I like to sit in the back row at the cinema.
start learning
Lubię siedzieć w tylnym rzędzie w kinie.
I just started working in the sales department.
start learning
Właśnie zacząłem pracować w dziale sprzedaży.
Our flat is on the second floor of the building.
start learning
Nasze mieszkanie znajduje się na drugim piętrze budynku.

You must sign in to write a comment