glossika3 2676-2700

 0    25 flashcards    Madora
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
The phone rang just as I sat down.
start learning
Telefon zadzwonił, jak tylko usiadłem.
The thief was difficult to identify, as he was wearing a mask.
start learning
Złodziej był trudny do zidentyfikowania, ponieważ nosił maskę.
I couldn‘t contact David, as he was on a business trip in Japan, and his cellphone doesn‘t work there.
start learning
Nie mogłem skontaktować się z Davidem, ponieważ był w podróży służbowej w Japonii, a jego telefon nie działała.
Some sports, like motorcycle racing, can be dangerous.
start learning
Niektóre sporty, jak wyścigi motocyklowe, mogą być niebezpieczne.
You should have done, it as I showed you. - You should have done it like this.
start learning
Powinieneś był to zrobić, tak jak ci pokazałem. - Powinieneś był to zrobić tak.
As always, you're late to class. You're late to class, as usual.
start learning
Jak zawsze spóźnisz się na zajęcia. Spóźnisz się na zajęcia, jak zazwyczaj.
Simon works as the manager in his company.
start learning
Simon pracuje jako menedżer w swojej firmie.
Emma has to make important decisions, just like the manager.
start learning
Emma musi podejmować ważne decyzje, tak jak menedżer.
That house looks like, it's going to fall down. - That house looks as, if it's going to fall down
start learning
Ten dom wygląda, jakby miał się zawalić. - Ten dom wygląda jak gdyby miał się zawalić.
Iris is very late, isn't she? It looks like she isn't coming. > It looks as if she isn't coming. - It looks as though she isn't coming.
start learning
Iris jest bardzo spóźniona, prawda? Wygląda na to, że ona nie przyjdzie. -Wygląda jakby miała nie przyjść. - Wygląda jak gdyby miała nie przyjść...
We took an umbrella, because it looked like it was going to rain.
start learning
Wzięliśmy parasol, ponieważ wyglądało jakby miało padać.
Do you hear music coming from next door? It sounds like they're having a party
start learning
Czy słyszysz muzykę dochodzącą z drzwi obok? Brzmi jakby mieli imprezę.
After the interruption, the speaker went on talking as if nothing had happened.
start learning
Po przerwaniu mówca kontynuował, jakby nic się nie stało.
When I told them my plan, they looked at me, as though I was crazy.
start learning
Kiedy powiedziałem im o moim planie, patrzyli na mnie tak, jakbym był szalony.
She's always asking me to do things for her, as if I didn't have enough to do already.
start learning
Ona zawsze prosi mnie, o różne rzeczy tak jakbym nie miał wystarczająco roboty.
Sam is going away for a week in September.
start learning
Sam wyjeżdża na tydzień we wrześniu.
Where have you been? I've been waiting for ages.
start learning
Gdzie byłeś? Czekałem wieki.
I fell asleep during the film. - I fell asleep while I was watching the film.
start learning
Zasnęłam podczas filmu. - Zasnęłam kiedy oglądałam film.
We met some really nice people during our vacation.
start learning
Spotkaliśmy bardzo miłych miłych ludzi na wakacjach.
I’ll call you sometime during the afternoon.
start learning
Zadzwonię do ciebie po popołudniu.
It rained for three days without stopping.
start learning
Deszcz padał przez trzy dni bez przerwy.
There was a phone call for you while you were out.
start learning
Kiedy cię nie było, był telefon do ciebie.
I’ll be in London next week, and I hope to see John while I'm there.
start learning
Będę w Londynie w przyszłym tygodniu i mam nadzieję, że zobaczę Johna, kiedy tam będę.
I sent the package to them today, so they should receive it by Monday. - They should receive it no later than Monday.
start learning
Wysłałem dzisiaj do nich paczkę, więc powinni ją otrzymać do poniedziałku. - Powinni otrzymać paczkę nie później niż w poniedziałek.
l have to be home by five o‘clock. - I have to be home no later than five o'clock.
start learning
Muszę być w domu do piątej. - Muszę być w domu nie później niż o piątej.

You must sign in to write a comment