Glossary of terms

 0    80 flashcards    KlaudynaM1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dodawać
start learning
add
dodawanie
start learning
addition
ilość miejsca (w przestrzeni dwuwymiarowej)
start learning
amount of space
kąt
start learning
angle
przybliżony
start learning
approximate
obszar
start learning
area of
baza/podstawa
start learning
base
miliard
start learning
billion
nawias
start learning
bracket
obliczać
start learning
calculate
obliczenie
start learning
calculation
liczebniki główne
start learning
cardinal numbers
liczebniki główne
start learning
cardinals
okrąg, koło
start learning
circle
ułamek zwykły
start learning
common fraction
ułamek dziesiętny
start learning
decimal fraction
separator dziesiętny w j. ang jest to kropka
start learning
decimal point
róźnica
start learning
difference
cyfra
start learning
digit
dzielić
start learning
to share
podzielony przez
start learning
divided by
dzielenie
start learning
division
równa się
start learning
equals
równanie
start learning
equation
liczba parzysta
start learning
even number
wzór
start learning
formula
ułamek
start learning
fraction
wysokość
start learning
height
zawierać
start learning
include
nierówność
start learning
inequality
liczba całkowita
start learning
integer
długość
start learning
length
długi
start learning
long
mierzyć
start learning
measure
pomiar/wymiar
start learning
measurement
milion
start learning
million
minus
start learning
minus
mnożenie
start learning
multiplication
pomnożone przez
start learning
multiplied by
mnożyć
start learning
multiply
liczba naturalna
start learning
natural number
zero
start learning
naught/nought
liczba ujemna
start learning
negative number
liczba
start learning
number
cyfra (np. arabska)
start learning
numeral
liczba nieparzysta
start learning
odd number
połowa, jedna druga
start learning
one half
działanie
start learning
operation
liczebnik porządkowy
start learning
ordinal number
liczebniki porządkowe
start learning
ordinals
w wyrażeniu 10 over 2 equals 5 - 10 na równa się 5
start learning
over
plus
start learning
plus
liczba dodatnia
start learning
positive number
potęga
start learning
power
jedna czwarta, kwartał
start learning
quarter
iloraz
start learning
quotient
podnosić liczbę do potęgi
start learning
raise a number to a power
liczba rzeczywista
start learning
real number
prostokąt
start learning
rectangle
zaokrąglić (np. liczbę) w górę/w dół
start learning
round up/ down
kształt
start learning
shape
bok
start learning
side
rozwiązanie
start learning
solution
rozwiązać równanie
start learning
solve an equation
kwadrat
start learning
square
centymetry kwadratowe /metry
start learning
square centimeters / meters
odejmować
start learning
subtract
odejmowanie
start learning
subtraction
suma
start learning
sum
razy w mnożeniu np. pięć razy dwa
start learning
times
trójkąt
start learning
triangle
bilion
start learning
triillion
wartość
start learning
value
ważyć
start learning
weigh
waga np. w kilogramach
start learning
weight
szeroki
start learning
wide
szerokość
start learning
width
x do sześcianu
start learning
x cubed
x do kwadratu
start learning
x squared
zero
start learning
zero

You must sign in to write a comment