Getting fit

 0    58 flashcards    jarekkaminski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zgasić
start learning
put out
znosić
start learning
put up with
zająć się
start learning
take up
nadrobić coś, zrekompensować coś
start learning
make up to somebody for something
poddawać się/rezygnować
start learning
give up
posuwać się naprzód
start learning
move on
nie mieć już czegoś, wyczerpać coś
start learning
run out of something
ćwiczyć, wykonywać ćwiczenia fizyczne
start learning
work out
rozgrzewka
start learning
warm up
redukować
start learning
cut down / back on
pozostawać w tyle
start learning
fall behind
nadrabiać
start learning
catch up with
pozbyć się
start learning
get rid of
mieć dosyć czegoś, mieć czegoś powyżej uszu
start learning
be fed up with
być znudzonym
start learning
be bored with
być chory i zmęczony
start learning
be sick and tired of
przytyć
start learning
put on weight
być / przejść na dietę
start learning
be / go on a diet
być uzależniony od
start learning
be addicted to
być chętnym na
start learning
be keen on
nie mieć czegoś, zabraknąć komuś czegoś, skończyć się
start learning
be out of sth
czerpać korzyść z
start learning
benefit from
nie znosić, nie tolerować
start learning
can't stand / bear
złapać oddech
start learning
catch one's breath
kompensować
start learning
compensate
wyzwanie, prowokacja
start learning
dare
destrukcyjny
start learning
destructive
dołożyć starań/postarać się
start learning
do one's best
łatwiej powiedzieć niż zrobić
start learning
easier said than done
łatwo powiedzieć
start learning
easy to say
znajdować, odkrywać
start learning
find something
skupić się na
start learning
focus on
stopniowo
start learning
gradually on
szkodliwy
start learning
harmful
wprowadzający
start learning
introductory
kopnięcie
start learning
kick
podawany do końca życia (lek)
start learning
life-long
żyć pełnią życia
start learning
live one's life to the fullest
schudnąć
start learning
lose weight
postanowienia noworoczne
start learning
new year's resolutions
notoryczny
start learning
notorious
przygotowawczy
start learning
preparatory
wziąć się w garść
start learning
pull oneself together
kwestia czasu
start learning
question of time
porzucić
start learning
quit
system
start learning
regime
zastąpić
start learning
replace with
skutki uboczne
start learning
side effects
zdeterminowany, pełen determinacji
start learning
single-minded
powoli, ale wytrwale
start learning
slowly but steadialy
machnąć na coś ręką
start learning
snap one's fingers at something
zepsuć
start learning
spoil
głodówka
start learning
starvation diet
krok po kroku
start learning
step by step
dopasować kogoś
start learning
suit somebody
dostawy
start learning
supplies
nie do zniesienia
start learning
unbearable
wola
start learning
will

You must sign in to write a comment