geografia - procesy, pojęcia

 0    30 flashcards    kampawlik9
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
abrazja
start learning
proces erozyjny polegający na ścieraniu podłoża skalnego przez luźny materiał skalny przemieszczany przez prądy rzeczne i morskie, falowanie wód, przypływy i odpływy morskie, lodowce i wiatry
diageneza
start learning
tworzenie skały zwięzłej ze skał luźnych polegający na łączeniu (zlepianiu) spoiwem ziaren skalnych
adwekcja
start learning
przenoszenie pary wodnej w kierunku poziomym (między obszarami lądów i oceanów)
egzaracja
start learning
zdzieranie materiału podłoża skalnego przez lodowiec (detersja i detrakcja)
korazja
start learning
szlifowanie powierzchni skał wskutek uderzeń ziaren piasku niesionego przez wiatr
deflacja
start learning
przenoszenie przez wiatr piasków i pyłów
eworsja
start learning
pogłębianie dna rzeki spowodowane ruchem wirowym wody, w rezulatcie powstają zagłębienia, misy, kotły i nisze eworsyjne (np. pod wodospadem)
humifikacja
start learning
rozkład substancji organicznych pod wpływem edafonu
karling
start learning
szczyt o strzelistym kształcie wycięty przez wsteczną erozję glacjalną
kaldera
start learning
rozległa kotlina powstała w miejscu wybuchu wulkanu eksplozywnego
kaptaż
start learning
przechwycenie przez jedną rzekę wód innej rzeki w wyniku bardzo silnego działania erozji wstecznej
katarakta
start learning
rodzaj progu rzecznego zbudowanego ze skał bardzo odpornych na erozję (najczęściej krystalicznych), sąsiadujących ze skałami mniej odpornymi, wyżłobionymi głębiej przez rzekę
strefa kipieli
start learning
przybrzeżna strefa morza, w której załamują się fale
kometa
start learning
małe ciało niebieskie poruszające się w układzie planetarnym, posiada komę, czyli gazową otoczkę (tzw. warkocz)
lapilla
start learning
okruchy skalne wyrzucane przez wulkany do 6cm średnicy
lateryzacja
start learning
pełny rozkład glinokrzemianów w klimacie równikowym (wilgotnym i ciepłym) nadaje glebie czerwony kolor
melioracje
start learning
utrzymywanie prawidłowych stosunków wodnych w glebie przez jej nawadnianie lub odwadnianie
nadir
start learning
punkt przeciwny zenitowi
niwelacja
start learning
określanie wysokości w terenie za pomocą teodolitu i łaty mierniczej
ewaporacja
start learning
parowanie
peneplena
start learning
prawierównia
płaszczowina
start learning
zespół fałdów leżących oderwany od macierzystego podłoża i przesunięty nawet o kilka kilometrów na skutek poziomych nacisków bocznych
pływy syzygijne
start learning
największe pływy występujące w czasie pełni i nowiu kiedy sumuje się przyciąganie Słońca i Księżyca
pływy kwadrowe
start learning
mają miejsce w 1 i 3 kwadrze, kiedy oddziaływanie Księżyca jest częściowo zniwelowane przez Słońce
poljo
start learning
rozległa kotlina powstała z kilku uwałów, efekt krasu powierzchniowego, występują m.in. w Górach Dynarskich
ponor
start learning
miejsce w którym rzeka wpływa pod powierzchnię ziemi
procesy egzogeniczne
start learning
procesy wpływające na obraz powierzchni ziemi wywołane czynnikami zewnętrznymi, np. wietrzenie, erozja, ruchy masowe, diageneza.
procesy endogeniczne
start learning
procesy wpływające na obraz powierzchni ziemi wywołane czynnikami zwewnętrznymi, np. procesy sejsmiczne, wulkaniczne, górotwórcze.
PKB
start learning
produkt krajowy brutto
transpiracja
start learning
parowanie z powierzchni roślin i organizmów żywych

You must sign in to write a comment