GEOGRAFIA JAKO NAUKA

 0    8 flashcards    rtomczyk710
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Środowisko geograficzne
start learning
Środowisko geograficzne tworzą wszystkie powiązania i oddziaływania między środowiskiem przyrodniczym, a środowiskiem antropologicznym (obejmuje społeczno-gospodarczą działalność człowieka).
Środowisko przyrodnicze
start learning
Środowisko przyrodnicze obejmuje sfery: - litosferę –powłokę skalną - hydrosferę –powłokę wodną - atmosferę –powłokę gazową - biosferę –powłokę organizmów żywych - pedosferę –powłokę glebową
Epigeosfera
start learning
2) Epigeosfera – zewnętrzna powłok ziemi sięgająca od granic kosmosu do 5 km w głąb ziemi; obejmuję litosferę, hydrosferę i atmosferę.
Prekursorzy geografii
start learning
a. Aleksander von Humboldt – geografia fizyczna b. Karol Ritter – geografia społeczno-ekonomiczna
Podział geografii: Geografia fizyczna
start learning
Geografia fizyczna bada strukturę środowiska przyrodniczego ziemi oraz zjawiska i procesy w nim zachodzące
Podział geografii: Geografia społeczno-ekonomiczna
start learning
Geografia społeczno-ekonomiczna bada związki człowieka z przyrodą i jego oddziaływanie w przestrzeni geograficznej; społeczne i gospodarcze zróżnicowanie ludności
Podział geografii: Geografia regionalna
start learning
Geografia regionalna bada kontynenty, regiony oraz państwa zarówno pod względem środowiska przyrodniczego, jak i zagadnień społeczno-ekonomicznych.
Źródła informacji geograficznej
start learning
Tekstowe: Kartograficzne: Graficzne: Multimedialne: Statystyczne: Elektroniczne:

You must sign in to write a comment