Genetyka - dna, replikacja, transkrypcja, LO

 0    62 flashcards    oo2o
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski
Answer język polski

kwas deoksrybonukleinowy

kwas rybonukleinowy

występowanie DNA
start learning
u eucariota: -jądro -mitochondrum. u procariota: -genofor

cząsteczka DNA jest...
start learning
polimerem złożonym z monomerów

Nukleotyd słkłada się z:
start learning
cukru- pentozy reszty kw. fosforowego- PO4 3- zasady azotowej

zasade azotową w DNA tworzą
start learning
Puryny: - Adenina - Guanina Pirymidy: - Cytozyna - Tymina

RNA występuje w:
start learning
u eucariota i procariota: - w cytoplaźmie - rybosomach

rodzaje RNA: ... RNA jest jednoniciowe
start learning
mRNA - matrycowy tRNA - transportujący rRNA - rybosomalny różnią się jednym cukrem

W komórce nie dzieloącej się nić DNA stanowi-
start learning
chromatyna

W każdej komórce człowiek ma
start learning
2 metry DNA

Stan nie podziału to:
start learning
interfaza

Podczas podziału w metafazie powstają pałeczkowate struktury zwane
start learning
chromosonami

odcinki DNA, które chronią zawartość chromosomu, znajdują się na jego końcach
start learning
telomery

rodzaje chromosomów:
start learning
metacentryczny, subcentryczny, akrocentryczny, telocentryczny,

2n to komórka ciała, jest
start learning
diploidalna

człowiek ma ... chromosomów, czyli...
start learning
46, czyli 23 pary

pierwsze 22 pary chromosomów, to
start learning
autosomy

23 para, to tzw...
start learning
chromosom płci K - XX M - XY

ilość chromosomów charakterystyczna dla danego gatunku, to
start learning
kariotyp

1n to komórka
start learning
haploidalna

komórka haploidalna posiada
start learning
23 chromosomy, u człowieka, są to komórki rozrodcze- plemniki, kom. jajowe

Replikacja
start learning
to proces powielania dwuniciowej cząsteczki DNA w skutek którego powstają dwie dwuniciowe cząsteczki.

Replikacja jest półzachowawcza, co znaczy, że
start learning
każda dobudowana cząst. DNA składa się z jednej starej nici i jednej nowej, komplementarnie dobudowanej.

Proces replikacji zachodzi w
start learning
interfazie, przed podziałem w okresie zwanym S

Celem replikacji jest:
start learning
zwielokrotnienie materiału genetycznego, aby po podziale mejotycznym lub mitotycznym komórki miały właściwą ilość DNA.

dwie komórki

cztery komórki

Etapy replikacji:
start learning
inicjacja, elongacja, terminacja

pękają wiązania wodorowe, między nuklenoidami. Miejsce inicjacji tworzy okienko zwane ori- miesce w którym pękło

to odcinek DNA, który jest replikowany jako całość

bakterie mają tylko jeden
start learning
replikon

Elongacja- wydłużenie
start learning
jest to komplementarne dobudowywanie. Enzym polimeraza.

enzym, w procesie elongacji wędruje po nici od 3' do 5', rozpoznaje nukleotydy i dobudowuje komplementarnie do nich. Nowa nić powstaje od 5' do 3'.

Nić wiodąca
start learning
to nić powstająca w kierunku do widełek.

Nić opóźniona
start learning
nić powstająca w kierunku od widełek, powstaje w fragmentach zwanych Okazaki. Wymaga czasu na rozklejenie kawałków, stąd nazwa.

enzym łączący fragmenty okazaki.

Terminacja- zakończenie
start learning
polega na połączeniu wszystkich fragmentów nowych nici. Powstają dwie dwuniciowe cząsteczki DNA

Kod genetyczny
start learning
to sposób odczytywania informacji zapisanych w języku nukleoidów na aminokwasy w białkach

Cechy kodu: (6)
start learning
trójkowy, bezprzecinkowy, uniwersalny, jednoznaczny, zdegenerowany, kolinearny

kod jest trójkowy
start learning
każde 3 kolejne nukleotydy kodują jeden aminokwas. Jest nie nakładający się.

Kod jest bezprzecinkowy
start learning
między trójkami nukeotydów nie ma dodatkowych nukleoidów

Kod jest uniwersalny
start learning
ten sam sposób odczytu u wszystkich gatunków

Kod jest jednoznaczny
start learning
konkretny rodzaj trójki koduje tylko i wyłącznie jeden aminokwas

Kod jest zdegenerowany
start learning
istnieje kilka rodzajów trójek, kodujących ten sam aminokwas

Kod jest Kolinearny
start learning
kolejność aminokwasów jest warunkowana kolejnością trójek.

to taki fragment DNA, który służy do zakodowania jednego białka (łańcucha polipeptydowego) lub jednego rodzaju RNA

Rodzaje genów:
start learning
geny niepodzielne - u bakteri; geny podzielne - u jądrowych; geny nakładające

odcinki nie kodujące

geny nakładające się
start learning
występują tylko u niektórych rodzajów wirusów, mają onę krótką nić materiału, na bazie swojego materiału mogą wyprodukować minimalnie 2 białka.

ujawnienie cechy w dwóch etapach- transkrypcji -> translacji

nić matrycowa
start learning
to ta z której polimeraza odczytuje

nić kodująca
start learning
nie używana nić

czynniki niezbędnę do translacji
start learning
aminokwasy, mRNA, energia- ATP, tRNA- transportuje aminokwasy do rybosomu; rybosom

cząsteczka komplementarna do kodonu na mRNA

RNA żyje krótko
start learning
od kilku minut do kilku dni

obróbka posttranslacyjna
start learning
to usuwanie pierwszego aminokwasu

Cele regulacji procesu ekspresji
start learning
produkowanie tylko potrzebnych białek; oszczędzanie energii; oszczędzanie aminokwasów; zróżnicowanie aktywności różnych komórek

to mechanizm regulacji procesu u procariota.

Operon składa się z kilu genów
start learning
regulatorowy; promotor; operator;

Gen regulatorowy
start learning
służy do zakodowania białka regulatorowego. Białko to przyłącza się do operatora.

jest rozpoznawany przez polimeraze

przypina białko regulatorowe


You must sign in to write a comment