Cytologia do matury

 0    28 flashcards    ewusia111211
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
plazmolemma
start learning
błona komórkowa, plazmatyczna struktura komórkowa oddzielająca wnętrze komórki od otoczenia.
polaryzacja
start learning
rozdzielenie ładunków elektrycznych o różnych znakach.
białka
start learning
podstawowe cząsteczki biologiczne budujące organizmy żywe. Pełnia w komórkach funkcje strukturalne, magazynujące oraz regulujące.
fosfolipidy
start learning
tłuszcze, grupa związków, których jedna z reszt kwasu tłuszczowego zostaje zastąpiona grupą fosorową. Maja budowe polarną.
lipidy
start learning
tłuszcze grupa związków organicznych budujących błonę komórkowa. Dzielą się na fosfolipidy i glikolipidy.
amfipatyczność/amfifilowość
start learning
cecha określająca obecność regionu hydrofilowego i hydrofobowego w cząsteczce.
micele
start learning
o cząstki występujące w trwałych emulsjach. Tworzą je związki chemiczne o własnościach amfifilowych.
glikokaliks
start learning
glikolipidowa warstwa pokrywająca zewnętrzną powierzchnie błony komórkowej. Zapewnia ochronę mechaniczną i umożliwia układowi odpornościowemu rozpoznanie komórek obcych.
plazmoliza
start learning
zjawisko odstawania cytoplazmy i błony komórkowej od ściany komórkowej. Towarzyszy temu utrata wody z komórki.
deplazmoliza
start learning
zjawisko odwrotne do procesu plazmolizy, zachodzące wówczas, gdy woda dostaje sie do wnętrza komórki.
retikulum endoplazmatyczne
start learning
siateczka śródplazmatyczna- plazmatyczna organellum komórkowe, będące kompleksem błon cytoplazmatycznych, otaczające jądro komórkowe i stanowiące centrum syntezy białek i lipidów.
retikulum granularne
start learning
szorstka/agranularna siateczka posiadająca rybosomy
retikulum agranularne
start learning
gładka siateczka nie posiadająca rybosomów
struktura Gholgiego
start learning
plazmatyczne organellum komórkowe występujące w komórkach eukariotycznych odpowiedzialne za pakowanie, modyfikowanie i transportowanie zagęszczonych substancji w obrębie komórki i po za nią.
glikoproteidy
start learning
związki chemiczne powstałe z połączenia peptydów z resztami węglowodanowymi, występują we wszystkich typach komórek eukariotycznych.
lizosom
start learning
plazmatyczne organellum komórkowe zawierające enzymy trawienne, odpowiedzialne za trawienie wewnątrzkomórkowe i degradację zbędnych produktów przemiany materii.j
enzymy hydrolityczne
start learning
enzymy budujace lizosom uczestniczące w reakcjach z udziałem wody.
glikozygazy
start learning
enzymy hydrolityczne wyzstępujące w lizosomach trawiące cukry.
katepsyny
start learning
enzymy hydrolityczne występujące w lizosomach trawiące białka
lipazy
start learning
enzymy hydrolityczne występujace w lizosomach trawiace tłuszcze
fosfolipiazy
start learning
enzymy hydrolityczne występujace w lizosomach i trawiące fosfolipidy.
nukleazy
start learning
enzymy hydrolityczne występujące w lizosomach i trawiące kwasy nukleinowe
cystemy/diktiosomy
start learning
łukowato wygięty element aparatu Gholgiego
mikrociałko
start learning
drobny kulisty pęcherzyk występujący w komórce zawierający enzymy trawienne
glikosysom
start learning
mikrociałko występujące tylko w komórkach roślin wyższych. Zawiera enzymy rozkładające kwasy tłuszczowe na cukry proste.
peroksysom
start learning
mikrociałko zawierające kataze rozkładającą nadtelek wodoru.
mitochondrium
start learning
plazmatyczne organellum komórkowe organizmów eukariotycznych, w którym zachodzi proces oddychania wewnątrzkomórkowego.
Organellum
start learning
każda oddzielona od cytozolu błoną komórkową struktura występująca w cytoplazmie komórki, wyspecjalizowana do pełnienia określonej funkcji

You must sign in to write a comment