genetyka cd

5  2    48 flashcards    Zuzakitko
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
chromosomy płci
start learning
zawierają geny determinujące powstanie odpowiedniej płci
chromosomy autosomalne/autosomy
start learning
nie decydują o płci
cechy sprzężone z płcią
start learning
cechy warunkowane przez chromosom X, a niezwiązane z płcią
choroby sprzężone z płcią
start learning
dziedziczone w sposób recesywny, np hemofilia i daltonizm
nosicielka
start learning
matka, która ma recesywny allel warunkujący chorobę, jest zdrowa ale jest nosicielką tego allelu
cechy związane z płcią
start learning
cechy warunkowane przez geny znajdujące się w chromosomach autosomalnych
rekombinacja genetyczna
start learning
powstawanie w genotypach potomstwa innych kombinacji alleli niż u rodziców
crossing-over
start learning
wymiana odcinków między chromosomami homologicznymi ustawionymi w pary
mutacje
start learning
trwałe, nieodwracalne zmiany w materiale genetycznym
mutacje spontaniczne
start learning
powstają z powodu niedoskonałości mechanizmu replikacji DNA
czynniki mutagenne/mutageny
start learning
czynniki zewnętrzne powodujące mutacje
mutacje indukowane
start learning
mutacje zachodzące pod wpływem czynników zewnetrznych
czynniki mutagenne: fizyczne
start learning
promieniowanie, wysoka temperatura
czynniki mutagenne: chemiczne
start learning
niektóre kwasy, niektóre konserwanty, niektóre składniki dymu tytoniowego
czynniki mutagenne: biologiczne
start learning
niektóre wirusy, niektóre mikro organizmy
mutacje genowe/ punktowe (zmiany nukleotydów)
start learning
substytucje, delecje, insercje
mutacje chromosomowe
start learning
strukturalne: delecje, duplikacje, inwersje, translokacje; liczbowe:
substytucje
start learning
zmiana jednego nukleotydu na inny
insercje
start learning
wstawienie jednego nukleotydu na inny
1delecje
start learning
utrata jednego lub kilku nukleotydów
zmiana ramki odczytu
start learning
zmiana w odczytywaniu kodonów obejmujących fragment genu od miejsca mutacji do jego końca
mutacje strukturalne
start learning
zmiany w budowie chromosomu
2delecje
start learning
usunięcie fragmentu DNA
duplikacje
start learning
podwojenie fragmentu chromosomu
inwersje
start learning
odwrócenie fragmentu chromosomu o 180°
translokacje
start learning
przemieszczenie fragmentu chromosomu
mutacje liczbowe
start learning
zaburzenia w rozdziale chromosomów podczas podziału komórki
autosomalny dominujący
start learning
choroba występuje w każdym pokoleniu, ryzyko jej wystąpienia dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn, ujawnia się u heterozygot i homozygot dominujacych
autosomalny recesywny
start learning
chorują tylko homozygoty recesywne, ryzyko wystąpienia dotyczy kobiet i mężczyzn, rodzice są zwykle nosicielami
recesywny sprzężony z chromosomem X
start learning
schorzenie dotyczy mężczyzn, kobiety są nosicielkami, choroba nie jest przekazywana z ojca na syna
dominujący sprzężony z chromosomem X
start learning
choróją kobiety będace homozygotami dominującymi pod względem zmutowanego genu i heterozygotami. Chory mężczyzna będzie miał zdrowych synów i zdrowe córki, u kobiety prawdopodobieństwo choroby będzie 50%, nie zależnie od płci
powstawanie nowotworów
start learning
mutacje w odcinku DNA odpowiedzialne za podział komórki mogą spowodować, że komórka będzie dzielić się w sposób nie kontrolowany
mutacje neutralne
start learning
nie niosą za sobą za sobą żadnych skutków dla organizmu, ponieważ nie wpływają na zmiany funkcjonowania białek kodowanych w DNA
mutacje niekorzystne
start learning
powodują powstawanie białek, które nie mogą prawidłowo spełniać swojej roli
mutacja niekorzystna w komórce rozrodczej
start learning
powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu całego organizmu potomnego
mutacja niekorzystna w komórce somatycznej
start learning
to pełnione przez nią funkcje przejmują zwykle inne komórki, powoduje to, że skutki mutacji nie są widoczne w całym organiźmie
mutacje korzystne
start learning
dla organizmu powodują wykształcenie nowej cechy ułatwiającej organizmowi przeżycie
choroby jednogenowe
start learning
spowodowane mutacjami w pojedynczych genach, np: fenyloketonuria, daltonizm, hemofilia
choroby chromosomalne
start learning
spowodowane mutacjami chromosomowymi, np: zespół Downa, zespół Turnera
choroby wieloczynnikowe/ wielogenne
start learning
spowodowane mutacjami w wielu genach, często związane z czynnikami zewnętrznymi, np: autyzm, schizofrenia, nadciśnienie, cukrzyca
trisomia
start learning
gdzy w komórce zamiast dwóch zestawów chromosomów homologicznych występują trzy chromosomy
monosomia
start learning
jeżeli w komórce występuje jeden chromosom danej pary
badania prenatalne
start learning
wszystkie testy i badania umożliwiające ocenę stanu płodu
aminopunkcja
start learning
pobranie płynu owodniowego za pomocą igły nakłuwającej powłoki brzuszne i macicę
biopsja kosmówki
start learning
pobranie wycinka kosmówki, umożliwia to zbadanie kariotypu płodu
badania inwazyjne
start learning
umożliwiają poznanie kariotypu płodu
testy pourodzeniowe
start learning
pozwalają na zdiagnozowanie niektórych chorób u noworotka
pobranie krwi płodu
start learning
z żyły pępowinowej, umożliwia nie tylko zbadanie kariotypu, ale takze określenie różnych związków w jego krwi

See related flashcards:

Genetyka (1-4)

You must sign in to write a comment