General Navigation

 0    303 flashcards    puscianek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
angle of convergence
start learning
Kąt zbieżności
Meridian
start learning
południk
converge towards
start learning
zbiegać się w kierunku
Equator
start learning
równik
parallel
start learning
równoległy
convergency / The angle od convergency
start learning
Angle between meridians
between two successive
start learning
między dwoma kolejnymi
apparent
start learning
widoczny, oczywisty, pozorny
in fact
start learning
w rzeczywistości
Diameter
start learning
Średnica
Oblate Spheroid
start learning
Spłaszczona elipsoida
are facing
start learning
są skierowane
latitude
start learning
szerokość geograficzna
plain surface
start learning
Gładka powierzchnia
Flat planne
start learning
płaska płaszczyzna
manner
start learning
sposób
likewise
start learning
podobnie, również
properties of
start learning
właściwości
portrayed on
start learning
Przestawiony na
prescribed by
start learning
określone przez
circumference
start learning
obwód
unless
start learning
chyba że
phenomenon
start learning
zjawisko
northernmost
start learning
najbardziej wysunięty na północ
southernmost
start learning
najbardziej wysunięty na południe
diametrically opposite
start learning
diametralnie przeciwnie
Properties
start learning
właściwości
nowadays
start learning
obecnie, w dzisiejszych czasach
magnitude prefixes
start learning
Przedrosteki wielkości
remaining
start learning
pozostały
split
start learning
rozdzielać
Aligned with Greenwich Meridian
start learning
Zawsze Grid North do góry (Na N i na S)
Orientated on
start learning
Położony na
freely suspended
start learning
Swobodnie zawieszone
utilized
start learning
wykorzystany
sensor
start learning
czujnik
detecting
start learning
wykrywanie
depicted
start learning
przedstawiony
undesirable
start learning
niepożądany
introduces
start learning
wprowadza
overcome
start learning
przezwyciężyć
unfortunately
start learning
niestety
diminish
start learning
zmniejszać
Accuracy
start learning
precyzja
distortion
start learning
zniekształcenie
periodically
start learning
cyklicznie
merely
start learning
jedynie
brand
start learning
marka (np. produktu)
Vary slightly
start learning
Różnić niznacznie
layout
start learning
układ
throughout
start learning
poprzez
Utilize
start learning
wykorzystać
apex
start learning
wierzchołek
graduated
start learning
Cechować
subdivided
start learning
podzielony
rounding up
start learning
zaokrąglać w górę
gauges
start learning
wskaźniki
interrelated
start learning
wzajemnie powiązany
altimeter
start learning
wysokościomierz
Air Thermometer
start learning
Termometr lotniczy
nearly
start learning
prawie
computations
start learning
obliczenia
appearing
start learning
pojawiajace sie
current
start learning
prąd
suppose
start learning
przypuszczać
prevailing winds
start learning
stałe wiatry
enbles
start learning
pozwala
rarely
start learning
rzadko
blows
start learning
wieje
dealing
start learning
postępowanie
whether
start learning
czy
committal decision
start learning
decyzja wykonawcza
instant decision
start learning
nagła decyzja
initial
start learning
początkowy
involve
start learning
dotyczyć, angażować
except
start learning
z wyjątkiem
destination
start learning
punkt docelowy
Aids
start learning
pomoce
reckoning
start learning
kalkulacja
based on
start learning
oparty na
solving
start learning
rozwiązywanie problemów
confuse
start learning
pomylić
Doing survey
start learning
Orxrprowadzenie ankiety
Aphelion - Point of the Earth's orbit furthest awayfrom the sun (Early June)
start learning
A
Perihelion - Early January
start learning
A
midnight sun
start learning
dzień polarny - Słońce widzialne przez 24h
Since
start learning
ponieważ
latter position
start learning
Druga pozycja
listed below
start learning
wymienione poniżej
Autum equinox
start learning
Jesienna równonoc
Tropic
start learning
zwrotnik
yearly
start learning
corocznie
Appears
start learning
pojawia się
daily
start learning
codziennie
Based
start learning
na podstawie
Based on
start learning
oparty na
Based upon
start learning
w oparciu o
Heavenly
start learning
niebiański
successive
start learning
kolejny
Transits
start learning
przelot
Artifical
start learning
sztuczny
Arc
start learning
łuk
occurance
start learning
występowanie
plane
start learning
płaszczyzna
January - Closest
start learning
A
July - Furthest
start learning
A
Polar axis - Earth axis
start learning
A
Sidereal day -
start learning
Describe a situation a relationship concerning the stars
principally
start learning
głównie
circle around
start learning
krążyć wokół
figure out
start learning
zrozumieć coś, rozwiązać coś
interchangeable
start learning
zamienny
Involve
start learning
dotyczyć, angażować
Inertial Navigation System (INS)
start learning
System nawigacji bezwładnościowej
Inertial Reference System (IRS)
start learning
System nawigacji bezwładnościowej - akronim
oblate spheroid
start learning
Spłaszczona elipsoida obrotowa
diameter
start learning
średnica
Radius
start learning
promień
circumference
start learning
obwód = 26000Nm
semi-major axis
start learning
Equator
intermediate point
start learning
punkt pośredni
apart
start learning
osobno
apart from
start learning
oprócz
are input instead of
start learning
są wprowadzone zamiast
subsequently
start learning
następnie
when proceeding along
start learning
podczas dalszego postępowania
guidance
start learning
wskazówki
AFCS - Automatic Flight Control System
start learning
Autopilot
coupled
start learning
sprzężony z, połączony
guidance output
start learning
wyniki nawigacji
notion
start learning
pojęcie
intersection
start learning
skrzyżowanie
penetrate
start learning
przenikać
equation
start learning
równanie
notice
start learning
ogłoszenie, zauważyć
properties of
start learning
właściwości
coincide on
start learning
pokrywają się
twilight
start learning
zmierzch
entity
start learning
jednostka
belong
start learning
należeć
morning twilight
start learning
Poranny zmierzch
observer registers
start learning
Obserwator rejestruje
accurate
start learning
dokładny, precyzyjny
proceeding
start learning
postępowanie
vicinity
start learning
sąsiedztwo
latter position
start learning
Druga pozycja
enforced
start learning
przymusowy, narzucony
duration
start learning
czas trwania
atmospheric refraction
start learning
Atmospheric refraction is the deviation of light or other electromagnetic wave from a straight line as it passes through the atmosphere due to the variation in air density as a function of height.
listed for
start learning
Wymienione dla
plotting chart
start learning
Wykreślanie wykresu
aligned
start learning
wyrównany
freely
start learning
swobodnie
suspended
start learning
zawieszony
extraneous
start learning
obcy, zewnętrzny
undesired
start learning
niepożądany
deviation applied
start learning
Zastosowane odchylenie
unreliable
start learning
niewiarygodny
useless
start learning
bezużyteczny
reliable
start learning
godny zaufania
terrestrial magnetic field
start learning
Ziemskie pole magnetyczne
align
start learning
wyrównać
repelled
start learning
Odpychany
Anual
start learning
Roczny
Anual increasse
start learning
10'
acquired
start learning
osiągnięty, nabyty
subsequently
start learning
później, następnie
permanent
start learning
stały, trwały
Relative bearing
start learning
kąt kursowy
accomplished during
start learning
Zrealizowany podczas
liquid swirl
start learning
Zawirowaniania cieszy
Compass Swing
start learning
determine the current values of compass deviation
stationary
start learning
nieruchomy
accurate
start learning
dokładny, precyzyjny
when directly overhead
start learning
Kiedy znajduje się bezpośrednio nas
accomplished by
start learning
Zrealizowany przez
Comparison
start learning
porównanie
direct reading compass
start learning
Busola
preferably with
start learning
Najelpiej z
attitude
start learning
Położenie
increments
start learning
przyrost
Accuracy
start learning
dokładność, precyzyjność
Ferrous
start learning
zawierający żelazo
significant amount
start learning
znaczna ilość
maintenance
start learning
konserwacja
Efect of Turning errors in a Magnetic Compass
start learning
Błąd kompasu podczas zakrętu (Greatest N/S Heading)
has been struck by lightning.
start learning
Został uderzony piorunem
severe electrical storm
start learning
Silna burza elektryczna
assembly Mass
start learning
Montaż masy
lag
start learning
opóźnienie
Properties
start learning
właściwości
miscellaneous
start learning
rozmaity, różny
Projection
start learning
Transfer information from globe onto a flat sheet of paper
Globe
start learning
Globus
Attempt to depict
start learning
Próba zobrazowana
distortions
start learning
zniekształcenia
manageable proportion
start learning
rozsądna proporcja
inaccuracies
start learning
niedokładności
cone
start learning
stożek
contracting
start learning
kurczenie się
tangential
start learning
styczny
Essential to plotting
start learning
Niezbędny do kręślenia
confident
start learning
pewny, przekonany
comparison
start learning
porównanie
Paralells
start learning
Równoleżniki
widely used
start learning
powszechnie używany
divergent
start learning
rozbieżny
Adventage
start learning
zaleta
gained
start learning
zyskać
steered
start learning
sterował statkiem
unfortunately
start learning
niestety
adjacent
start learning
sąsiadujący, przylegający
adjusted
start learning
dostosowany
oblique
start learning
skośny, pochyły
aid
start learning
pomoc
chosen
start learning
wybrany
comprise
start learning
zawierać
contracting
start learning
kurczenie się
treat them
start learning
Traktuj je
protractor
start learning
kątomierz
graticule
start learning
siatka kartograficzna
concave
start learning
wklęsły - W drugą stronę od czego
exact
start learning
dokładny
quoted scale
start learning
przytoczona skala
On a Lambert conformal
start learning
na zgodnej z Lambertem
sketch
start learning
szkic
protractor
start learning
kątomierz
spaced
start learning
w odstępie
processed mathematically
start learning
Przetwarzane matematycznie
composition
start learning
kompozycja
mercAtor - concAve - equAtor
start learning
A
concentric circles
start learning
okręgi koncentryczne (współśrodkowe)
equally spaced
start learning
równomiernie rozmieszczone
unequally spaced
start learning
nierównomiernie rozmieszczone
closer they approximate to a straight line.
start learning
Sa zbliżone do linie prostej
for normal flight planning purposes
start learning
Do celów normalnego planowania lotu
appearance
start learning
wygląd
Current
start learning
obecny, aktualny, bieżący
usual way
start learning
Zwykły sposób
random errors
start learning
Błędy losowe
systematic errors
start learning
błędy systematyczne
unlighted
start learning
unlighted
are applicable to
start learning
mają zastosowanie do
outline
start learning
zarys, kątury
depicted
start learning
przedstawiony, opisany
distinguish
start learning
odróżniać
compulsory reporting point
start learning
obowiązkowy punkt raportowania
non-compulsory reporting point
start learning
nieobowiązkowy punkt raportowania
solid triangle
start learning
Pełny trójkąt
broadcasting
start learning
nadawanie, transmisja
reliably
start learning
niezawodnie
predictably
start learning
przewidywalnie
refracted
start learning
załamany
bent
start learning
zgięty
line of sight
start learning
linia wzroku
tune
start learning
nastroić
tuning
start learning
regulacja (urządzenia) strojenie (instrumentu)
progressively
start learning
stopniowo
accomplished through
start learning
zrealizowane (osiągnięte) przez
accomplished by
start learning
osiągnięty poprzez
induced
start learning
wywołany
deduce
start learning
wnioskować
apart
start learning
osobno, niezależnie
Ambiguity
start learning
niejednoznaczność, wieloznaczność
dawn and dusk hours
start learning
świt i godziny zmierzchu
erratically
start learning
w sposób nieskoordynowany, nieskładnie
dying
start learning
umierający
resembles
start learning
przypomina
reception
start learning
zasięg, przyjęcie
Spokes
start learning
szprychy
Vital
start learning
ważny, istotny
dial
start learning
wybierać numer
succumb
start learning
ulegać
figure out
start learning
rozwiązać
effort
start learning
wysiłek
Relief
start learning
Terrein
portrayed
start learning
malowany
tints
start learning
Odcienie
inequalities
start learning
nierówności
protrusions
start learning
wypustki
impressive
start learning
imponujący
alternate dotted
start learning
Naprzemiennie kropkowane
dashed line
start learning
przerywana linia
complusory
start learning
obowiązkowy
denotes
start learning
oznacza
exceptionally
start learning
wyjątkowo
Evaluation
start learning
ocena, oszacowanie
intended track
start learning
zamierzony tor
due North
start learning
na północ
mountain ridge
start learning
grzbiet górski
High-tension lines
start learning
Linie wysokiego napięcia
resolving
start learning
rozwiązywanie
uncertainty
start learning
niepewność
whiteout
start learning
śnieżyca
blend with the sky
start learning
Wtapia się w niebo
Transferring position lines
start learning
the lines of position are transferred along the track line.
reciprocal
start learning
odwrotność
correctly represented
start learning
poprawnie reprezentowane
subtended by a distance
start learning
zależny od odległości
uniquely identified
start learning
jednoznacznie zidentyfikować
signifies that
start learning
Oznacza że
surrounding air mass
start learning
otaczająca masa powietrza
for instance
start learning
na przykład (=for example)

You must sign in to write a comment