Friends s01e19-21

 0    27 flashcards    joasiahuchwajda
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ładna
Ona jest ładna.
start learning
pretty
She's pretty.
dosyć, całkiem
Jest dość arogancka. Jest dość pewna siebie. Masz całkiem niezły pomysł. Ten pokój jest dość duży ... ale dość brzydki.
start learning
pretty
She's pretty arrogant. She's pretty self-confident. You've got a pretty good idea. This room is pretty big... but pretty ugly.
być wobec kogoś ostrym, zbyt wymagającym
Jesteśmy dla siebie zbyt wymagające, dziewczyny. Nie uważasz, że jesteś dla niego zbyt wymagająca? On jest tylko nastolatkiem. Nie bądź dla niej zbyt wymagająca. Jest nowa w pracy.
start learning
be hard on sb
We're too hard on ourselves, girls. Don't you think you're a little too hard on him? He's just a teenager. Don't be so hard on her. She's new to the job.
pasować do czegoś (w sensie stylu, charakteru ubrania)
Ta koszulka pasuje do każdych spodni. A te małe kolczyki? Pasują do wszystkiego. Rzeczy, które pasują do wszystkiego.
start learning
go with something
This T-shirt goes with any trousers. And these little earrings? They go with everything. Things that go with everything.
pasować (w kwesti rozmiaru)
To mi nie pasuje. Jest za duże.
start learning
fit
It doesn't fit me. It's too big.
pasować (np. kolorystycznie)
Muszę kupić torbę, która będzie pasować do tych butów.
start learning
match
I need to buy a bag that would match these shoes.
zamienić coś za coś
Uwielbiam twój szalik. Naprawdę? Nie jestem pewna, czy mi się podoba. Czy chciałabyś go wymienić na niektóre z moich? Dlaczego nie?
start learning
trade something for something else
I love your scarf. Really? I'm not sure if I like it. Would you like trade it then for some of mine. Why not?
przegadać coś z kimś
Wiem, że muszę podjąć decyzję, ale najpierw muszę przegadać ją z mężem. Lynn miała problem ze swoim chłopakiem, więc zadzwoniła do dziewczyn, żeby to obgadać i uzyskać ich opinię. Chciałbym z Tobą przedyskutować mój pomysł, ok?
start learning
run something by somebody
I know I have to make a decision but I will need to run it by my husband first. Lynn had a problem with her boyfriend so she called the girls over to run it by them and get their opinion. I would like to run my idea by you, ok?
filmy o miłości, związkach, relacjach (humorystycznie)
start learning
chick-flick
kurczak, ale potocznie używamy do określenia kobiety, coś jak po polsku np. foczka
start learning
chick
być mądrzejszym (dojrzalszym) od drugiej strony.
Wiem, że Twoja siostra Cię popchnęła, ale bądź mądrzejsza i nie popychaj jej też. Leslie pokłóciła się z swoim chłopakiem i teraz on nie chce do niej zadzwonić. Zdecydowała się być mądrzejsza od niego i zadzownić do niego pierwsza.
start learning
be the bigger person here.
I know your sister pushed you, but please be the bigger person here and don't push her back. Leslie had a fight with her boyfriend and now he doesn't want to call her. She decided to be the bigger person and call him first.
podabać się (w sensie romatnycznym)
start learning
like somebody
nie mogłam się powstrzymać
Nie mogłam przestać się śmiać. Nie mogę przestać o tym myśleć. Nie mogłam przestać się zastanawiać.
start learning
I couldn't help myself
I couldn't help laughing. I couldn't help thinking about it. I couldn't help but wonder.
ostatecznie, koniec końców
Oczywiście chcę wiedzieć, co sądzą moi rodzice o moim planie wyjazdu za granicę, ale ostatecznie to moja decyzja.
start learning
at the end of the day
Of course I want to know what my parents think about my plan to move abroad, but at the end of the day, it's my decision.
zaczynać od nowa, zaczynać od początku
Popełniłem błąd i teraz muszę zacząć od początku.
start learning
start over
I made a mistake and now I have to start over.
zaczynać wszystko znowu od nowa, zaczynać wszystko znowu od początku
Przez przypadek usunąłem cały tekst, który pisałem, a teraz muszę zacząć wszystko od nowa.
start learning
start all over again
I accidentally erased all text I was writing and now I have to start all over again.
zaczynać od nowa
Popełniłem błąd i teraz będę musiał zacząć od nowa.
start learning
start afresh
I made a mistake and now I will have to start afresh.
mój, no, no, o rety, proszę, proszę (wykrzyknienie, reakcja na coś niespodziewanego lub bardzo przyjemnego)
O rety! Wyglądasz niesamowicie. No, no. Urosłeś tak szybko! Proszę, proszę. Jaka niespodzianka Cię widzieć.
start learning
my
Oh, my! You look amazing! My, my. You've grown so fast! My, oh, my. What a surprise to see you!
być z czymś na bieżąco
Zawsze staram się być na bieżąco z aktualnościami. Daj mi znać, jeśli zadzwonią. Chcę być na bieżąco z tym, co się dzieje.
start learning
keep up with something
I always try to keep up with the current news. Let me know if they call you. I want to keep up with what's happening.
zapakowany po brzegi harmonogram
Przepraszam, nie mogę się z tobą spotkać w tym tygodniu. Mam dzisiaj napięty harmonogram.
start learning
jam-packed schedule
Sorry, I can't meet you this week. I have a jam-packed schedule these days.
brzmieć znajomo, kojarzyć się z czymś
Czy imię Weronika Sokołowska mówi ci coś? Przykro mi, ale nie kojarzę go. Czy brzmią znajomo?
start learning
ring a bell, ring any bells
Does the name Weronika Sokolowska ring a bell? Sorry. It doesn't ring any bells with me. Do they ring a bell?
pojawić się
Powiedziała, że dołączy do grupy na lekcje angielskiego, ale się nie pojawiła. Zaprosiliśmy go na imprezę, a on pojawił się ze swoją nową dziewczyną.
start learning
show up
She said she would join the group for an English class, but she didn't show up. We invited him for a party and he showed up with his new girlfriend.
pojawiać się bez zaproszenia, wbić się bez zaproszenia
Próbowaliśmy się wbić bez zaproszenia na przyjęcie weselne, ale nas nie wpuścili.
start learning
crash
We tried to crash the wedding reception but they didn't let us in.
zrobić coś szalonego bez myślenia o konsekwencji, nie zważać na nic
Kiedy zobaczył, jak jego przyjaciele wskakują do jeziora, przestał myśleć o konsekwencjach i podążył za nimi.
start learning
throw caution to the wind
When he saw his friends jumping into the lake, he threw caution to the wind and followed them.
tracić rozum, zwariować
Całkowicie zwariował, kiedy go zwolnili. Obawiam się, że ona traci rozum... Myśli, że jest słynną YouTuberką i musi nosić okulary przeciwsłoneczne i czapkę, kiedy tylko jest na zewnątrz.
start learning
lose it
He completely lost it when they fired him. I'm afraid she's losing it. She thinks she's a famous YouTuber and has to wear sunglasses and a hat whenever she's outside.
okropnie się zesłościć, wściec, stracić panowanie nad sobą
Okropnie się wścieknie, kiedy dowie się, że porysowałam samochód.
start learning
lose it
He'll lose it when he finds out I scratched the car.
gdyby nie wy
Gdyby nie Wy, miałabym wątpliwości co do planowania kolejnego wyzwania.
start learning
if it weren't for you
If it weren't for you, I would have doubts about planning another challenge.

You must sign in to write a comment