Friends

 0    71 flashcards    lukaskorol
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
hump (n)
The car slowed down as there were a few humps on the road.
start learning
wybrzuszenie, garb
Samochód zwolnił, ponieważ na drodze było kilka wybrzuszeń.
chalk (n)
The student went to get some chalk.
start learning
kreda (n)
Uczeń poszedł przynieść trochę kredy.
chalk (v)
The teacher chalked the numbers on the blackboard.
start learning
napisać coś kredą (np. na tablicy)
Nauczyciel napisał kredą liczby na tablicy.
fixate
High achievers sometimes fixate on their own flaws.
start learning
fiksować
Osoby osiągające najlepsze wyniki czasami fiksują odnośnie własnych wad.
bridesmaid
I was a bridesmaid in my sister's wedding.
start learning
druhna
Byłem druhną na ślubie mojej siostry.
gravy (n)
Would you like some gravy on your potatoes?
start learning
sos pieczeniowy
Chciałbyś trochę sosu pieczeniowego na ziemniakach?
gravy
This business took care of all our expenses, and the revenue from other ads and subscriptions was gravy.
start learning
OK, spoko, w porzo, wporzo
Firma ta zajęła się wszystkimi naszymi wydatkami, a przychody z innych reklam i subskrypcji były spoko.
all of a sudden
All of a sudden the phone starts to ring. And it turns out it's my mother.
start learning
nagle, bez uprzedzenia
Nagle telefon zaczyna dzwonić. Okazuje się, że to moja mama.
drift apart
We started to drift apart and suddenly a divorce seemed like the best idea.
start learning
oddalać się od siebie (o dwojgu ludzi)
Zaczęliśmy się od siebie oddalać i nagle rozwód wydawał się być najlepszym pomysłem.
purse (US)
She came out holding her handbag.
start learning
torebka, torba (damska)
Wyszła trzymając swoją torebkę.
hit on somebody
Are you hitting on me?
start learning
przystawiać się do kogoś, zarywać do kogoś, uderzać do kogoś, podrywać kogoś
Przystawiasz się do mnie?
pull out
She pulled a gun out of her purse.
start learning
wyciągnąć
Ona wyciągnęła z torebki pistolet.
put something together
I put the engine together two days ago.
start learning
złożyć coś, zmontować coś, poskładać coś
Zmontowałem silnik dwa dni temu.
whatsoever
Whatsoever he says, I won't believe him anyway.
start learning
cokolwiek, jakkolwiek
Cokolwiek powie i tak mu nie uwierzę.
screwed
If we don't get this finished on time, we're screwed.
start learning
po uszy w gównie, w dużych tarapatach
Jeśli nie skończymy tego na czas, jesteśmy po uszy w gównie.
horny
I'm so horny right now...
start learning
napalony, podniecony
Jestem teraz taki podniecony...
smashed
Smashed youngsters wandering the city streets at night don't surprise me, it's summertime.
start learning
zalany
Zalana młodzież spacerująca po ulicach miasta nocą nie zaskakuje mnie, mamy lato.
wander
Jack wandered about the living room.
start learning
wędrować, włóczyć się, szwendać się
Jack wędrował po salonie.
lawful
He said he was going about his lawful business as a journalist.
start learning
legalny, zgodny z prawem, prawowity
Powiedział, że zajmuje się swoją legalną działalnością jako dziennikarz.
hanger
He hung the shirt on a coat hanger.
start learning
wieszak
On powiesił koszulę na wieszaku.
windscreen
She brushed the leaves off the windscreen of her car.
start learning
przednia szyba (w samochodzie, autobusie)
Ona zmiotła liście z przedniej szyby swojego samochodu.
anyway
Anyway, I'm glad to be back home.
start learning
w każdym razie, tak czy tak
W każdym razie, cieszę się że jestem z powrotem w domu.
contention
The issue has been a bone of contention between him and me.
start learning
spór, kwestia sporna
Ta sprawa zawsze była kością niezgody między mną a nim.
hairpiece
Do you think he wears a hairpiece?
start learning
peruka
Myślisz, że nosi perukę?
first off
First off, I’d like to ask you a few questions.
start learning
przede wszystkim, po pierwsze
Po pierwsze, chciałbym zadać kilka pytań.
hippy-dippy (US)
You are so hippy-dippy.
start learning
naiwny i idealistyczny
Jesteś tak naiwny.
retail
Find someone who has worked in retail.
start learning
sprzedaż detaliczna, handel detaliczny
Znajdź kogoś, kto pracował w sprzedaży detalicznej.
trade
He's a BI consultant by trade.
start learning
zawód, fach
On jest konsultatem BI z zawódu.
since
I didn't buy her a gift since I wasn't invited to the party.
start learning
ponieważ, jako że, skoro
Nie kupiłem jej prezentu, ponieważ nie byłem zaproszony na przyjęcie.
density
Europe's population density is much higher than in the US.
start learning
gęstość
Gęstość zaludnienia Europy jest znacznie wyższa od Stanów Zjednoczonych.
be out of here
This party is boring. I’m out of here.
start learning
zmywać się stąd, spadać stąd
Ta impreza jest nudna. Wyszedłem stąd.
what it takes
She has what it takes to do the job.
start learning
mieć, co trzeba, by odnieść sukces
Ma wszystko, czego potrzeba, aby wykonać tę pracę.
give it up for somebody
Give it up for Jon Snow!
start learning
zwrot używany, aby prosić o aplauz dla kogoś
Proszę o brawa dla Jona Snowa!
haunt
30 years after the fire he is still haunted by images of death and destruction.
start learning
nawiedzać, straszyć, niepokoić (o duchach), dręczyć (np. o złych wspomnieniach)
30 lat po pożarze wciąż nawiedzają go obrazy śmierci i zniszczenia.
venomous
a venomous snake
start learning
jadowity
jadowity wąż
solitude
Right now I need rest and solitude.
start learning
osamotnienie, samotność
Teraz potrzebuję odpoczynku i samotności.
get right
I practised the music over and over to be sure to get it right in the performance.
start learning
mieć rację, czynić poprawnie
Ćwiczyłem muzykę w kółko, aby mieć pewność, że dobrze ją wykonam.
bemused
They all stare, bemused.
start learning
zdezorientowany
Wszyscy się gapią, zmieszani.
all of a sudden
All of a sudden, the phone starts to ring.
start learning
nagle, bez uprzedzenia
Nagle telefon zaczyna dzwonić.
I figure
Finally, I figure I'd better answer it, and it turns out it's my mother, which is very-very weird, because- she never calls me!
start learning
myślę, że, uważam, że, wydaje mi się, że
W końcu myślę, że lepiej na nie odpowiem i okazuje się, że to moja mama, co jest bardzo, bardzo dziwne, ponieważ nigdy do mnie nie dzwoni!
mortified
She was absolutely mortified to hear her son swearing at the teacher.
start learning
upokorzony
Była absolutnie upokorzona, słysząc, jak jej syn przeklina nauczyciela.
sweetie
Are you okay, sweetie?
start learning
kochanie, skarbie (skierowane do bliskiej osoby)
Wszystko w porządku, kochanie?
small intestine
grabbed my small intestine
start learning
jelito cienkie
Złapał mnie za jelito cienkie
reach down
The child reached down and picked up the kitten.
start learning
sięgać w dół
Dziecko sięgnęło i podniosło kotka.
pluck
She starts to pluck at the air just in front of Ross.
start learning
rwać, szarpać, zrywać
Zaczyna szarpać powietrze tuż przed Rossem.
cleanse
Stop cleansing my aura!
start learning
oczyszczać
Przestań oczyszczać moją aurę!
murky
I don't want to get into the murky family arguments.
start learning
mętny, niejasny (np. wyjaśnienia, tłumaczenie)
Nie chcę wplątywać się w niejasne konflikty rodzinne.
wish
I wish I was a lesbian.
start learning
gdybym tylko
Gdybym tylko był lesbijką.
sob
I found her sobbing in the attic.
start learning
łkać, szlochać
Znalazłem ją szlochającą na strychu.
hurt
I felt hurt that you didn't want me to go with you.
start learning
zraniony, urażony
Poczułem się zraniony, że nie chciałeś, żebym poszedł z tobą.
gesture
She always gestures when she talks.
start learning
zrobić gest, wykonać gest (np. skinąć głową), gestykulować
Ona zawsze gestykuluje, kiedy mówi.
strip joint
start learning
lokal ze striptizem, klub ze striptizem
extend
She extended her hand.
start learning
wyciągnąć (np. rękę na zgodę)
Ona wyciągnęła rękę.
hammer
He picked up the hammer from his toolbox.
start learning
młotek
Podniósł młotek ze swojej skrzynki z narzędziami.
decaff
start learning
kawa bezkofeinowa
survivor
She is a survivor. She won't give up.
start learning
osoba, która przezwycięża trudności, prosperuje wbrew przeciwnościom losu
Ona jest osobą, która przezwycięża trudności. Ona się nie podda.
hit
I took a deep breath and then this awful smell hit me.
start learning
uderzać, docierać do, najść (nagle o czymś pomyśleć, zdać sobie sprawę z czegoś, poczuć)
Wziąłem głęboki oddech i wtedy uderzył mnie ten okropny zapach.
cheer
The crowd cheered wildly when he appeared on the stage.
start learning
wiwatować, wznosić okrzyki
Tłum dziko wiwatował, gdy on pojawił się na scenie.
I guess
"Do you think that he will get this job?" "I guess..."
start learning
chyba, chyba tak, może
"Myślisz, że on dostanie tę pracę?" "Może..."
raindrop
These raindrops look so lovely on your face.
start learning
kropla deszczu
Te krople deszczu wyglądają słodko na twojej twarzy.
kitten
We adopted a kitten.
start learning
kociak, kocię
Zaadoptowaliśmy kociaka.
bluebell
start learning
dzwoneczek (roślina o niebieskich kwiatach w kształcie dzwoneczka)
sleigh bells
start learning
dzwonki przy saniach, janczary
mittens
My brother gave me a baseball mittens for my birthday.
start learning
rękawiczki z jednym palcem (kciuk osobno i reszta palców osobno)
Brat dał mi na urodziny rękawiczki baseballowe.
grin
The woman grinned at him.
start learning
szeroko się uśmiechać, szczerzyć zęby w uśmiechu
Kobieta uśmiechnęła się do niego szeroko.
comfort
I called to comfort her because she was very sad.
start learning
pocieszyć, podnieść na duchu
Zadzwoniłem, aby ją pocieszyć, bo była bardzo smutna.
intercom
I heard my name called on the intercom.
start learning
domofon
Słyszałem moje imię na domofonie.
buzz somebody in
Oh God, is it 6:30? Buzz him in!
start learning
wpuścić kogoś domofonem
O Boże, czy to 6:30. Wpuść go domofonem.
ask somebody out
I wanted to ask her out but I chickened out.
start learning
zapraszać kogoś na randkę, umawiać się z kimś
Chciałem się z nią umówić, ale stchórzyłem.
choked
choked voice
start learning
stłumiony, zdławiony
zdławiony głos
horrified
He looked horrified when I told him.
start learning
przerażony
Wyglądał na przerażonego, kiedy mu powiedziałem.

You must sign in to write a comment