Frazy podstawowe

 0    19 flashcards    mwpn
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
W ciągu
start learning
Within
poza tym, ponadto
start learning
besides, further, beyond that
zamiast
start learning
instead of
ani my ani ktokolwiek inny
start learning
neither us nor anyone else
miałam zamiar
start learning
I was going to
miałam okazję by to wypróbować
start learning
I had the opportunity to try it out
w związku z tym
start learning
thus
zatem jestem
start learning
therefore I am
chciałam tylko podejśc bliżej do budynku i rozejrzeć się
start learning
I just wanted to get closer to the building and look around
oni nadchodzą z przeciwnego kierunku
start learning
they are coming / are approaching from the opposite direction
nigdy nie cytuj rockowych tekstów piosenek w książce, chyba że jesteś bogaty
start learning
never quote rock lyrics in a book unless you are rich
podczas / w trakcie
start learning
while
chociaż zmienili nasze serca i dusze
start learning
although they changed our hearts and souls
podobno
start learning
apparently / reportedly
właściwie to myślę, że jego reakcja była całkiem odpowiednia.
start learning
actually i think his reaction (response) was fairly appropriate.
biorąc pod uwagę to, jak go potraktowałaś, myślę że on nie przyjdzie.
start learning
considering how you treated him, I think he won't come.
Brak snu wpływa na twoją pracę
start learning
Lack of sleep affects (is affecting) your work
wąski
start learning
narrow
szeroki
start learning
wide

You must sign in to write a comment