Fraziniai veiksmažodžiai: 26-50

 0    25 flashcards    VocApp
 
Question Answer
pasilenkti
Turi pasilenkti, nes lubos žemos.
start learning
to bend down
You need to bend down, because the ceiling is low.
įnikti
Ji pasiruošusi įnikti į darbą.
start learning
to dive in
She is ready to dive in the work.
užrišti
Močiutė užrišo anūkui batų raištelius.
start learning
to do up
The grandma did up her grandson's shoelaces.
palikti
Palikome savo bagažą viešbutyje ir išėjome apsižvalgyti.
start learning
to drop off
We dropped our luggage off at the hotel and went sightseeing.
nuvažiuoti
Negaliu tuo patikėti! Jis tiesiog įlipo į automobilį ir nuvažiavo.
start learning
to drive off
I cannot believe it! He just got in the car and drove off.
užsukti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie apsilankymą.
Norėčiau užsukti pas savo močiutę.
start learning
to drop by
I'd like to drop by my grandmother's house.
mesti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie nutraukimą.
Tu taip anksti metei savo studijas.
start learning
to drop out
You have dropped out your studies too early.
valgyti ne namuose
Šįvakar noriu valgyti ne namuose. Nenoriu gaminti.
start learning
to eat out
I'd like to eat out tonight, I don't want to cook.
atsirasti
Sinonimas: baigtis
Pasirinkau neteisingą kryptį ir atsiradau nežinomoje apylinkėje.
start learning
to end up
I took the wrong direction and I ended up in an unknown district.
susipykti
Susipykau su draugu.
start learning
to fall out
I fell out with a friend.
užpildyti
Jeigu per šiandien užpildysite paraišką, rytoj gausite atsakymą.
start learning
to fill out
If you fill out the application by today you will get the answer tomorrow.
sužinoti
Ką tik sužinojau, kad mano skrydis buvo atšauktas.
start learning
to find out
I've just found out that my flight has been canceled.
pabaigti
Pirmiau pabaik namų darbus, o po to gali eiti laukan.
start learning
to finish off
Finish off your homework first and you can go out.
sutaisyti
Tėtis ką tik sutaisė televizorių.
start learning
to fix up
My father has just fixed up the TV set.
pabėgti
Prieš pradedant lyti spėjau pabėgti.
start learning
to get away
I managed to get away before it started to rain.
sugrąžinti
Paskolinau knygą ir jos nebesusigrąžinau.
start learning
to get back
I lent my book and never got it back.
pragyventi
Jis nebegali ilgiau pragyventi su savo alga.
start learning
to get by
He can't get by with his salary for much longer.
užeiti
Nelauk prie durų, užeik!
start learning
to get in
Don't wait on the door, get in!
įlipti
Įlipk į pirmą autobusą!
start learning
to get on
Get on the first bus!
pasprukti
Prieš atvykstant policijai mes pasprukome.
start learning
to get out
We got out before the police arrived.
atiduoti
Atidaviau savo mėgiamiausius marškinėlius.
start learning
to give away
I gave away my favourite T-shirt.
vykti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie veiksmą.
Pažiūrėkime kas vyksta!
start learning
to go on
Let's see what's going on!
sprogti
Šalia ambasados sprogo bomba.
start learning
to go off
The bomb went off near the embassy.
pasiduoti
Tau reikėtų pasiduoti. Tu niekada nelaimėsi.
start learning
to give up
You are never going to win, you should just give up.
išeiti
Norėčiau šįvakar išeiti į miestą.
start learning
to go out
I would like to go out in the city tonight.

You must sign in to write a comment