Fraziniai veiksmažodžiai: 76-100

 0    25 flashcards    VocApp
 
Question Answer
atidėti
Turiu atidėti mūsų susitikimą.
start learning
to put something off
I have to put off our meeting.
atstumti
Su savo kalba jis mane atstūmė.
start learning
to put someone off
He put me off with that speech.
užsidėti
Užsidėk paltą, lauke šalta.
start learning
to put something on
Put on a coat, it's cold outside.
užgesinti
Leisk užgesinti cigaretę.
start learning
to put out
Let me put the cigarette out.
pakabinti
Pakabinau naują paveikslą.
start learning
to put something up
I've put up a new painting.
nusukti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie pinigus.
Taksistas nusuko nuo manęs pinigų.
start learning
to rip off
The taxi driver ripped me off.
pabėgti
Jis pabėgo, kad policija jo nesugautų.
start learning
to run away
He ran away so that the police would not catch him.
pritrūkti
Aš visiškai pritrūkau pinigų.
start learning
to run out of
I've totally ran out of money.
taupyti
Turėtume šį mėnesį pataupyti.
start learning
to save up
We should save up this month.
pradėti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie kelionę.
Laikas pradėti.
start learning
to set off
It's time to set off.
įkurti
Neseniai įkūriau startuolį.
start learning
to set up
I set up a startup recently.
pristabdyti
Pristabdyk, ten yra "stop" ženklas!
start learning
to slow down
Slow down, there's a stop!
išspręsti
Pasistenk išspręsti šią dilemą.
start learning
to sort out
Try to sort out this dilemma.
atsistoti
Atsistok ir apsižvalgyk!
start learning
to stand up
Stand up and look around!
menkinti
Treneris bando sumenkinti Chosė.
start learning
to take someone down
The coach is trying to take Jose down.
pradėti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie kažkokios veiklos, įpročio pradžią.
Mes pradėjom kartu plaukioti.
start learning
to take up something
We took up swimming together.
pakilti
Lėktuvas ką tik pakilo.
start learning
to take off
The airplane has just taken off.
užsipulti
Kodėl tu mane užsipuolei?
start learning
to tell off
Why did you tell me off?
išmesti
Gali išmesti šitą citrinos žievelę?
start learning
to throw away
Can you throw away this lemon peel?
atmesti
Bankas atmetė mano paraišką paskolai.
start learning
to turn down
The bank turned down my loan application.
apsisukti
Apsisuk, mokytojas ateina!
start learning
to turn around
Turn around, the teacher is coming!
pabusti
Ji turi pabusti anksti ryte.
start learning
to wake up
She needs to wake up early in the morning.
sportuoti
Visą dieną sportavau. Dabar esu labai pavargęs.
start learning
to work out
I worked out all day, now I'm very tired.
užsirašyti
Užsirašyk ką dėsto mokytojas.
start learning
to write down
Write down what the teacher explains.
nusiprausti
Po valgio nusiprausiau.
start learning
to wash up
I washed up after I had eaten.

You must sign in to write a comment